Välj den mall du tycker mest om
  • Hemsidemallar för Musik - Kör

    Passar för:

    Körer, föreningar, skolor och personal

    Beskrivning:

    Ge din kör eller musikorganisation en onlinenärvaro med denna inbjudande mall för hemsida. Anpassa helskärmsbakgrunden för att uttrycka gemenskapsandan i din förening, och lägg till text för att upplysa om kommande konserter. Utforma en vibrerande hemsida som står i harmoni med skalans alla toner.