top of page

Tillgänglighetsredogörelse

Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Wix.com verkar för att säkerställa digital tillgänglighet för alla användare oavsett funktionsvariation. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra användarupplevelsen för alla och tillämpa relevanta tillgänglighetsstandarder.

Genomförandestatus

Vi strävar efter att i möjligaste mån följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, nivå AA), publicerade av World Wide Web Consortium (W3C). Dessa riktlinjer beskriver hur innehåll på webbplatser görs mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetstesterna på våra sidor innefattar men är inte begränsade till att testa rubrikstruktur, tangentbordets funktionalitet, fullgod färgkontrast och skärmläsningsprogram. Vi testar våra sidor med NVDA-skärmläsare på Windows-datorer och VoiceOver-skärmläsare på mobila iOS-enheter.

Vi är medvetna om att det finns utrymme för förbättring på delar av webbplatsen och söker därför ständigt nya lösningar för att åstadkomma samma nivå av tillgänglighet på alla delar av webbplatsen.

Du hittar mer information om hemsidor byggda på vår plattform i artikeln Creating a WCAG2.0 AA Compliant Website

Feedback

Vi tar gärna emot din feedback om tillgängligheten på Wix.com.

Informera oss ifall du stöter på tillgänglighetshinder på Wix.com genom att mejla Neil Osman, Accessibility Engineer, på accessibility@wix.com.

bottom of page