top of page

Wix.coms användningsvillkor

Senast reviderat: 10 februari 2020

Välkommen till Wix.coms användningsvillkor!

 

Vi är verkligen glada att du är med oss. Tack för att du väljer att använda dig av våra tjänster.

 

Nedan har vi listat viktiga juridiska villkor som gäller alla som besöker vår hemsida eller som använder våra tjänster. Dessa villkor behövs för att skydda både dig och oss samt för att göra våra tjänster tillgängliga och lättare att använda för alla. Wix erbjuder en stor bredd av tjänster och funktioner och det kan hända att några av villkoren nedan inte är relevanta för de specifika tjänster du använder.

Vi förstår att juridiska villkor kan vara tråkiga att läsa, så vi har ansträngt oss för att göra upplevelsen något mer angenäm. Om du har några förslag på hur vi kan förbättra dem får du gärna kontakta oss på support@wix.com.

1. Introduktion
1.1. Syfte

Våra tjänster ger våra användare möjlighet att enkelt skapa en vacker och högfunktionell onlinenärvaro för att hantera och marknadsföra verksamheter, innehåll och idéer och samtidigt ha en generellt bra upplevelse medan de gör detta – utan att behöva vara tekniskt kunniga eller designguruer.

Som beskrivs nedan erbjuder vi våra användare en mängd verktyg och funktioner för skapande, publicering och användning av fantastiska hemsidor, e-handelsplattformar, nyhetsbrev, gallerier, mediespelare, mobilappar samt andra online- och mobilbaserade appar, verktyg och tjänster. De online- och mobilbaserade webbplatser och plattformar som skapas av Användare kallas här gemensamt "Användarplattformar".

#ItsThatEasy

Wix.com erbjuder online- och mobilbaserade tjänster och verktyg som gör det möjligt för dig att skapa, hantera och/eller använda din egen online- och mobilnärvaro

1.2. Juridiskt bindande avtal

Dessa användarvillkor för Wix.com ("Användarvillkor") utgör, tillsammans med sådana ytterligare villkor som gäller specifikt för vissa av våra tjänster och funktioner på Wix.coms hemsidor ("Wix hemsida" och gemensamt "Wix villkor"), alla regler och villkor som gäller för varje besökare på eller användare av ("användare" eller "du") Wix hemsida, Wix mobilapplikation ("Wix-appen") och/eller andra tjänster, applikationer eller funktioner som vi erbjuder i förhållande därtill, såvida inget annat uttryckligen anges (alla tjänster som erbjuds genom Wix hemsida eller Wix-appen, gemensamt "Wix tjänster" eller "Tjänster").

 

Wix villkor utgör ett juridiskt bindande och verkställbart kontrakt mellan dig och Wix.com Ltd. och dess intresseföretag och dotterbolag världen över ("Wix", "oss" eller "vi") när det gäller användningen av alla Wix tjänster, så läs igenom dem noggrant.

 

Du får endast besöka och/eller använda Wix tjänster och/eller Wix-appen om du helt och hållet godkänner Wix villkor, och genom att använda och/eller registrera dig för någon av våra tjänster bekräftar du ditt informerade samtycke till dessa användarvillkor och alla andra villkor som gäller för din användning av Wix tjänster.

Om du inte läser, förstår och godkänner Wix villkor måste du omedelbart lämna Wix hemsida och undvika eller avsluta all användning av Wix tjänster.

Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst vår sekretesspolicy som finns tillgänglig på http://www.wix.com/about/privacy (”Sekretesspolicy”).

#ItsThatEasy

Genom att besöka vår hemsida eller använda vår applikation och/eller våra tjänster ingår du ett juridiskt bindande avtal med oss, vilket består av dessa användarvillkor och våra juridiska villkor för ytterligare tjänster.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till dessa villkor och bekräftar att du har läst vår sekretesspolicy. Du får inte använda våra tjänster om du inte samtycker till alla våra villkor.

1.3. Användarkonto

Du måste först registrera dig och skapa ett konto hos Wix ("Användarkonto") för att få tillgång till och använda vissa delar och funktioner av Wix tjänster.

 

Om någon annan än du själv får tillgång till ditt användarkonto och/eller några av din användarplattforms inställningar kan han eller hon utföra alla åtgärder som finns tillgängliga för dig (såvida inget annat anges i Wix tjänster), utföra ändringar i din(a) användarplattform(ar) och ditt användarkonto och godkänna alla juridiska villkor som finns tillgängliga däri, lämna olika utfästelser och garantier och mycket mer. All sådan aktivitet anses ha skett för din räkning och i ditt namn.

 

Vi rekommenderar därför starkt att du håller inloggningsuppgifterna till ditt användarkonto hemliga och endast ger personer du litar på tillgång till det, då du ensam är helt och fullt ansvarig för all aktivitet på ditt användarkonto och/eller dina användarplattformar (inklusive eventuella utfästelser, garantier och åtaganden som görs däri), oavsett om aktiviteten godkänts av dig eller inte. Du är även ansvarig för eventuella skador, kostnader eller förluster som sådan aktivitet kan leda till.

 

Du måste ge korrekta och fullständiga uppgifter när du registrerar ett användarkonto och använder Wix tjänster, till vilka du är den enda rättighetsinnehavaren. Vi rekommenderar starkt att du ger oss dina egna (eller ditt företags) kontakt- och faktureringsuppgifter, inklusive en giltig e-postadress, då vi kan använda uppgifterna till att identifiera och fastställa den faktiska ägaren av användarkontot och/eller användarinnehållet (såsom definieras nedan) som skickats in till oss.

Om en tvist uppstår när det gäller ägarskapet av ett användarkonto förbehåller vi oss rätten att fastställa ägarskapet av användarkontot baserat på vår egen bedömning, oavsett om vi har utfört en oberoende utredning eller ej. Om vi av någon anledning (efter eget gottfinnande) inte kan fastställa ägarskapet förbehåller vi oss rätten att inte göra det och/eller att avbryta användarkontot tills parterna i tvisten når en lösning, utan några skyldigheter gentemot dig eller någon annan part. Vi kan begära dokumentation (t.ex. ett myndighetsutfärdat ID eller ett verksamhetstillstånd) som hjälper oss  att fastställa ägarskapet. Bland annat kan vi överväga de principer som anges nedan.

 1. Ägaren av ett användarkonto, en användarplattform och/eller användarinnehåll som skapats med och/eller laddats upp till relevant Wix-tjänst anses av Wix vara den person eller det företag som har tillgång till den e-postadress som listats i Wix register för det användarkonto under vilket sådan användarplattform eller sådant användarinnehåll skapades.

 2. Om några betaltjänster (såsom definieras i avsnitt 5 nedan) har köpts via användarkontot anser Wix ägaren till sådant användarkonto och/eller den relevanta användarplattformen och/eller användarinnehåll som skapats därunder vara den person eller det företag vars faktureringsuppgifter användes för att köpa sådana betaltjänster (”Faktureringsinformation”). Om en användarplattform anslutits till ett externt domännamn (antingen importerat eller köpt som en del av vissa betaltjänster, såsom definieras nedan), och information om sådan domänregistrering är offentlig i WHOIS-databasen, som finns tillgänglig på www.whois.se, eller i Wix databas, anser Wix ägaren till en sådan användarplattform, i tillämpliga fall och trots det föregående, vara den person eller det företag som registrerats som registrant för sådan domän. I händelse av att både en individ och en organisation är registrerade som registrant eller registrerande organisation för en sådan domän kommer Wix att betrakta organisationen som domänens faktiska ägare och därmed som ägare av den användarplattform som är ansluten till domänen. I händelse av att Faktureringsinformationen anger en person som ägare av användarplattformen och domänregistreringen anger en annan ägare ska Wix betrakta den person som är registrerad som ägare av den domän som är ansluten till Wix-kontot som ägare av användarplattformen.

 3. Trots det föregående ska Wix ha rätt att fastställa ägarskapet av användarinnehåll och/eller en användarplattform efter eget godtycke, inklusive genom att ignorera de indikeringar som anges ovan, om Wix efter eget gottfinnande bedömer att situationen berättigar ett sådant fastställande, allt baserat på den faktiska situationen så som Wix bedömer denna.

#ItsThatEasy

Du måste skapa ett användarkonto för att använda några av våra tjänster.


Du bör hålla användarnamnet och lösenordet skyddat och säkert. Låt endast personer du litar på ha tillgång till ditt konto eller hemsidans inställningar.

All aktivitet på ditt användarkonto eller din hemsida är ditt ansvar.

De kontouppgifter du ger oss måste vara dina egna (eller ditt företags) och vara korrekta och fullständiga.

Om en tvist uppstår när det gäller ett användarkonto kan vi fastställa ägarskapet av det aktuella användarkontot.

2. Dina skyldigheter
2.1. Du utfäster och garanterar att:
 1. du är minst tretton (13) år, eller sexton (16) år gammal ifall du är medborgare i Europeiska Unionen (EU), eller har uppnått myndighetsåldern i din jurisdiktion, och har juridisk behörighet, rätt och frihet att ingå bindande avtal enligt Wix villkor, för egen räkning eller till förmån för den person eller enhet för vars räkning du är bunden till Wix villkor;

 2. du inte är bosatt i (eller använder Wix tjänster i) ett land där den amerikanska regeringen har infört ett förbud mot användning av Wix tjänster, eller är med på USA:s finansdepartements lista över speciellt utvalda personer eller andra sanktionsbestämmelser avseende handel;

 3. det land du bor i och/eller det land där företaget bildades är samma land som det som angetts i den kontakt- och/eller faktureringsadress som du gett oss;

 4. du förstår att Wix inte tillhandahåller någon juridisk rådgivning eller rekommendation avseende några lagar eller krav som gäller din eller dina slutanvändares användning, eller din efterlevnad av dessa.

  Och specifikt för ditt användarinnehåll:

 5. du bekräftar att du äger alla rättigheter till allt innehåll som du laddar upp eller tillhandahåller, eller som Wix tjänster importerar, kopierar eller laddar upp för din räkning, till din användarplattform ("Användarinnehåll"), inklusive designer, bilder, animeringar, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, kod, illustrationer, kompositioner, konstverk, gränssnitt, användarnamn, information som du tillhandahåller för att skapa ett underdomännamn, text, litterära verk och annat material ("Innehåll"), eller har (och kommer att fortsätta att ha) den makt, den rätt, de tillstånd, de medgivanden och den befogenhet som krävs för att du och vi eller något av våra intresseföretag lagligen ska kunna komma åt, importera, kopiera, använda, publicera, överföra eller licensiera sådant användarinnehåll;

 6. du har (och kommer att behålla) den makt, den rätt, de tillstånd, de medgivanden och den befogenhet som krävs för att tillåta Wix tjänster att komma åt alla webbplatser, webbsidor och/eller andra onlinetjänster i syfte att importera, kopiera, visa, ladda upp, överföra och/eller på annat sätt använda ditt användarinnehåll;

 7. nvändarinnehållet är (och kommer att fortsätta vara) äkta, aktuellt, korrekt och inte göra intrång på tredje parts rättigheter. Det är inte heller på något sätt olagligt för dig att ladda upp, importera, kopiera, inneha, publicera, överföra, visa upp eller på annat sätt använda i det land där du eller din användarplattforms besökare och användare ("Slutanvändare") är bosatta, eller för Wix och/eller dina slutanvändare att komma åt, importera, kopiera, ladda upp, använda eller inneha i anslutning till Wix tjänster;

 8. du har erhållit alla medgivanden och tillstånd som krävs enligt alla tillämpliga lagar, avseende publicering, överföring och offentliggörande av all personlig information och/eller bilder eller avbilder av en person, ett företag eller egendom som är en del av användarinnehållet och att du kommer att följa alla lagar som gäller dessa.

#ItsThatEasy

Det finns vissa krav och villkor som du måste uppfylla för att kunna använda våra tjänster.

Bland annat måste du vara myndig samt vara bosatt och använda våra tjänster på en tillåten plats.

Dessutom måste du äga alla rättigheter till allt innehåll som du laddar upp eller publicerar, eller som vi kommer åt, importerar och/eller laddar upp för din räkning, via våra tjänster, se till att sådant innehåll är lagligt och pålitligt samt att allt du använder det till (eller låter Wix eller slutanvändarna använda det till) är lagligt.

2.2. Du åtar dig och samtycker till att:
 1. helt följa alla tillämpliga lagar och andra avtalsvillkor som reglerar din användning av Wix tjänster (och relaterad interaktion eller transaktion), inklusive de specifika lagar som gäller dig eller dina slutanvändare på någon av dina geografiska platser;

 2. vara ensamt ansvarig för all användning av Wix tjänster som sker på ditt användarkonto och/eller din användarplattform samt för allt ditt användarinnehåll (inklusive för alla konsekvenser av att sådant användarinnehåll åtkommes, importeras, laddas upp, kopieras, används eller publiceras på eller i samband med Wix tjänster);

 3. regelbundet och självständigt spara och säkerhetskopiera allt ditt användarinnehåll och den information som bearbetas av dig med avseende på din användarplattform, inklusive information om slutanvändare, användarprodukter och eventuella applikationer och/eller tjänster från tredje part som används av dig;

 4. då och då motta meddelanden och material med reklam från Wix eller dess partners, via post, e-post eller något annat kontaktmedel som du ger oss (inklusive ditt telefonnummer för samtal eller textmeddelanden). meddela oss när som helst om du inte vill få sådana reklammaterial eller meddelanden.

 5. Wix får använda vilken version som helst av din användarplattform (eller någon del av den) i reklam- och marknadsföringsaktiviteter, online och/eller offline, helt gratis, i hela världen för all framtid. Wix får även modifiera användarplattformen efter vad som rimligen kan krävas för sådana ändamål, och du avstår från alla anspråk mot Wix eller någon som arbetar på uppdrag av Wix som rör tidigare, aktuella eller framtida moraliska rättigheter, artisters eller konstnärers rättigheter, eller andra liknande rättigheter över hela världen, som du kan tänkas ha på din användarplattform med avseende på sådan begränsad tillåten användning.

 6. Wix gör en egen bedömning när det gäller de medel, sätt och metoder som krävs för att tillhandahålla Wix tjänster, inklusive dem som gäller värdtjänst för och överföring, publicering och/eller visning av användarplattformar och/eller innehåll (inklusive integration och presentation av annonser eller annat reklaminnehåll i förhållande därtill).

 7. Wix ska ha rätt att erbjuda Wix tjänster i alternativa prisplaner och införa olika begränsningar för uppladdning, lagring, nedladdning och användning av Wix tjänster i varje prisplan, inklusive, utan begränsning, begränsningar på nätverkstrafik och bandbredd, innehållets storlek och/eller längd, innehållets kvalitet och/eller format, innehållets källor, nedladdningstid, antal abonnenter på ditt innehåll o.s.v.

#ItsThatEasy - List of Musts

Du måste följa alla tillämpliga lagar.

Du är ansvarig för dina egna handlingar och för de handlingar som utförs av alla som kommer åt ditt användarkonto eller din användarplattforms inställningar.

Du måste säkerhetskopiera innehållet med jämna mellanrum.

Du godkänner att vi eller våra partners får skicka meddelanden och material med reklam till dig. Du kan enkelt avstå från att ta emot reklammeddelanden genom att kontakta oss.

Du godkänner att vi använder din hemsida i vår reklamverksamhet och att vi bestämmer hur tjänsterna ska utföras.

2.3. Du åtar dig och samtycker till att inte:
 1. kopiera, modifiera, återanvända, skapa bearbetningar av, ladda ner, anpassa, bakåtkompilera, emulera, flytta till en annan tjänst, överföra, kompilera, dekompilera eller plocka isär Wix hemsida, Wix tjänster (eller någon del därav), något innehåll som erbjuds av Wix eller tjänster från tredje part för användning och visning inom användarplattformar ("Licensierat innehåll") och/eller någon del därav på något vis, eller offentligt visa, utföra, överföra eller distribuera något av det föregående utan Wix skriftliga och uttryckliga medgivande och/eller vad som uttryckligen tillåts enligt Wix villkor,

 2. överföra, visa eller skicka in något användarinnehåll, eller använda licensierat innehåll i ett sammanhang som kan anses vara nedsättande, ärekränkande, obscent, trakasserande, hotande, uppviglande, kränkande, rasistiskt, stötande, vilseledande eller bedrägligt, eller som uppmuntrar till kriminellt eller skadligt beteende, eller som på annat vis bryter mot Wix eller tredje parts rättigheter (inklusive eventuella immateriella rättigheter, rätten till integritet, avtals- eller förvaltningsrättigheter), eller som på annat sätt visar upp en person, ett företag eller ett varumärke på ett dåligt eller nedsättande vis, utan ett uttryckligt medgivande,

 3. vidta någon olaglig åtgärd för att samla in inloggningsuppgifter och/eller lösenord för andra webbplatser, tredje parter, programvaror eller tjänster,

 4. fiska, samla in, ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra kreditkortsinformation eller andra typer av finansiella uppgifter som används för att ta upp betalningar, såvida så inte sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive PCI DSS-standarden i tillämpliga fall,

 5. ladda upp, infoga, samla eller på annat sätt tillgängliggöra, på Wix webbplats eller i Wix tjänster (eller någon del därav), (i) något skadligt, olagligt, kränkande eller oanständigt innehåll och/eller (ii) någon ”skyddad hälsoinformation” i den mening som anges i Health Insurance Portability and Accountability Act (”HIPAA”)

 6. publicera och/eller använda Wix tjänster eller licensierade innehåll på någon hemsida, eller i medier, nätverk eller system som inte tillhandahålls av Wix och/eller inrama, "djuplänka", "sidskrapa", spegla och/eller skapa en webbläsar- eller gränsmiljö runt Wix tjänster, licensierade innehåll och/eller användarplattformar (eller någon del därav), såvida det inte uttryckligen och skriftligen har godkänts av Wix,

 7. använda "robotar", "spindlar" eller andra automatiska enheter, program, skript, algoritmer eller metoder, eller några liknande eller likvärdiga manuella processer för att komma åt, kopiera eller övervaka någon del av Wix tjänster (eller dess data och/eller innehåll), eller på något vis reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Wix tjänster för att få tillgång till eller försöka få tillgång till material, dokument, tjänster eller information på något sätt som inte avsiktligen tillgängliggjorts genom Wix tjänster,

 8. agera på ett sätt som kan uppfattas som skadligt för Wix rykte och goodwill, eller som kan skada Wix och ge Wix ett dåligt rykte,

 9. köpa sökord på sökmotorer eller andra tjänster där man betalar per klick (t.ex. Google AdWords), eller domännamn som använder Wix eller Wix märken och/eller variationer och felstavningar därav,

 10. utge dig för att vara någon person eller något företag, eller ge falska uppgifter på Wix tjänster och/eller användarplattform, antingen direkt eller indirekt, eller på annat vis utföra någon manipulation för att dölja din identitet eller ursprunget till något meddelande eller någon överföring till Wix och/eller slutanvändare,

 11. falskeligen uppge eller på annat vis förvränga din koppling till någon person eller något företag, eller falskeligen uttrycka eller antyda att Wix eller någon tredje part stöder dig, din användarplattform, din verksamhet, dina produkter eller något uttalande du gör,

 12. göra en omvänd uppslagning, spåra eller försöka spåra en annan användare av Wix tjänster, eller på annat vis störa eller bryta mot andra användares rätt till integritet eller andra rättigheter, eller samla in personligt identifierbar information om besökare eller användare av Wix tjänster och/eller användarplattform utan deras uttryckliga medgivande,

 13. inaktivera, kringgå, gå förbi eller på annat vis undvika åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa åtkomsten till Wix tjänster, användarplattform, andra användares konton, eller andra system eller nätverk som är anslutna till Wix tjänster, genom hacking, lösenordsfiske, eller andra olagliga eller förbjudna sätt,

 14. undersöka, granska eller testa sårbarheten hos Wix tjänster eller nätverk som är anslutna till Wix tjänster,

 15. ladda upp virus, maskar, trojanska hästar, tidsbomber, webbuggar, spionprogram, skadliga program eller någon annan datakod, fil eller något annat program som kan eller är avsett för att skapa eller kapa funktionen hos någon hårdvara, programvara eller telekommunikationsutrustning, eller någon annan verkligt eller potentiellt skadlig, störande eller invasiv kod eller komponent till Wix tjänster och/eller användarplattform, eller på annat vis använda dem till att designa, utveckla, distribuera och/eller på annat vis överföra eller verkställa sådana filer eller program,

 16. vidta åtgärder som leder till en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen hos Wix tjänster eller Wix system eller nätverk som är anslutna till Wix tjänster, eller på annat vis stör funktionen hos Wix tjänster, eller de servrar eller nätverk som är värd för dem eller tillgängliggör dem, eller bryter mot sådana servrars eller nätverks krav, procedurer, policyer eller bestämmelser,

 17. använda några av Wix tjänster och/eller användarplattform i samband med någon form av skräppost, oönskad e-post, bluff, "kedjebrev", något bedrägeri, nätfiske, "pyramidspel" eller liknande, eller på annat vis delta i oetisk marknadsföring eller reklam,

 18. komma åt Wix tjänster, användarkonton, licensierat innehåll och/eller användarinnehåll på något annat sätt eller genom någon annan teknik (t.ex. insamling eller crawlning) än våra offentligt stödda gränssnitt,

 19. sälja, licensiera eller utnyttja användning av eller åtkomst till licensierat innehåll och/eller Wix tjänster i kommersiellt syfte, utöver vad som uttryckligen tillåts enligt Wix villkor,

 20. ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, vattenstämplar, begränsningar och märken som visar på någon av våra licensgivares äganderätt, inklusive upphovsrättssymbolen [©], Creative Commons [(cc)], eller varumärkesskydd [® eller ™] i eller åtföljande Wix tjänster och/eller licensierat innehåll,

 21. bryta mot, försöka bryta mot, eller på annat vis inte följa något av Wix villkor eller någon lag eller bestämmelse som gäller din användning av Wix tjänster,

 22. komma åt eller använda tjänsterna för prestandajämförelser eller liknande konkurrerande analysändamål eller för att bygga en konkurrerande produkt eller tjänst.

Du bekräftar och godkänner att din underlåtenhet att följa något av det föregående eller att något missvisande som görs av dig häri kan leda till omedelbar uppsägning av ditt användarkonto och/eller eventuella tjänster som tillhandahålls dig – med eller utan förvarning och utan någon återbetalning av belopp som betalats för sådana tjänster.

#ItsThatEasy - List of Don’ts

I stort vill vi bara att du ska vara snäll och undvika att göra någonting som kan skada oss eller någon annan.

Bland annat får du inte kopiera vårt material, använda något innehåll på ett olagligt eller skadligt sätt, använda våra tjänster eller vårt innehåll på någon plattform eller hemsida som inte tillhandahålls av oss, göra några missvisande framställningar eller missbruka våra tjänster, eller på annat vis bryta mot någons rättigheter eller tillämpliga lagar.

Underlåtelse att följa någon av dessa regler kan leda till att vi avslutar ditt konto och slutar tillhandahålla alla tjänster.

3. Innehåll och ägarskap
3.1. Dina immateriella rättigheter

Du äger alla immateriella rättigheter avseende ditt användarinnehåll och allt annat innehåll som du skapar, inklusive alla designer, bilder, animeringar, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, illustrationer, kompositioner, konstverk, koder, gränssnitt, texter och litterära verk. Wix hävdar inte några äganderättigheter till ditt innehåll. För att kunna bevilja dig tjänsten, och endast i detta syfte, vet och samtycker du till att vi behöver komma åt, ladda upp och/eller kopiera ditt användarinnehåll till vår plattform, inklusive molntjänster och CDN-nätverk, för att göra justeringar i hur det visas, säkerhetskopiera det samt utföra andra tekniska åtgärder och/eller användningar som behövs för att utföra våra tjänster, efter eget gottfinnande.

#ItsThatEasy

ditt innehåll. För att tillhandahålla våra tjänster till dig hanterar, lagrar, säkerhetskopierar och kopierar vi ditt innehåll mellan servrar.

3.2. Wix immateriella rättigheter

Alla rättigheter och intressen i och till Wix tjänster, inklusive allt upphovsrättsskyddat material och annat innehåll därav som omfattas av eller kan omfattas av immateriella rättigheter enligt tillämplig lag (inklusive konstverk, grafik, bilder, hemsidemallar och widgetar, litterära verk, käll- och objektkod, datorkod (inklusive html), applikationer, ljud, musik, video och annan media, designer, animeringar, gränssnitt, dokumentation, härledda verk och versioner därav, Wix tjänsters "look och känsla", metoder, produkter, algoritmer, data, interaktiva funktioner och objekt, verktyg och metoder för annonsering och förvärv, uppfinningar, affärshemligheter, logotyper, domäner, anpassade URL:er, varumärken, tjänstemärken, firmanamn och andra proprietära kännetecken), oavsett om det registrerats eller inte och/eller kan registreras (gemensamt "Immateriella rättigheter"), samt eventuella härledningar därav ägs av och/eller licensieras till Wix.

 

Under förutsättning att du helt uppfyller Wix villkor och betalar alla tillämpliga avgifter i tid ger Wix dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-återlicensierbar, fullt återkallelig, begränsad licens att använda Wix tjänster och licensierade innehåll, i syfte att skapa och visa din användarplattform för slutanvändare och erbjuda dina produkter (så som definieras nedan) däri, uteslutande så som uttryckligen tillåts enligt Wix villkor och enbart inom Wix tjänster. Detta gäller efter att du har skapat ett användarkonto och så länge som Wix önskar tillhandahålla dig sina tjänster.

 

Wix villkor överlåter inte någon rättighet eller något intresse i eller till Wix immateriella rättigheter (eller någon del därav), med undantag för den begränsade licensen som uttryckligen beviljats ovan. Ingenting i Wix villkor utgör en överlåtelse eller ett upphävande av Wix immateriella rättigheter enligt någon lag.

Förutom ovanstående görs en del teckensnitt tillgängliga för dig inom Wix tjänster som licensieras till Wix av en tredjepartsleverantör och därför är föremål för ytterligare licensvillkor från sådan leverantör. Dessa sammanfattas och är tillgängliga för din granskning på https://www.wix.com/about/mono-terms-of-use.

#ItsThatEasy

Vi äger alla rättigheter i och till våra tjänster, data, vårt innehåll, vår teknologi och våra funktioner.

Du får använda våra tjänster och vårt innehåll så länge du helt uppfyller dessa villkor och säkerställer fullständig betalning i tid.

Vissa teckensnitt som är tillgängliga för dig licensieras av en tredje part; se till att du även läser deras villkor.

3.3. Feedback och förslag

Om du ger oss några förslag, kommentarer eller annan feedback avseende Wix tjänster (oavsett om de finns, har föreslagits eller övervägs), som omfattas eller kan omfattas av rättigheter för immateriell egendom ("Feedback"), ska sådan feedback uteslutande ägas av Wix. Genom att ge sådan feedback till Wix erkänner och samtycker du till att Wix kan använda sådan feedback för att: (i) vidareutveckla, anpassa och förbättra Wix tjänster, (ii) tillhandahålla fortlöpande stöd och teknisk support, (iii) kontakta dig med allmänna eller personligt anpassade Wix-relaterade meddelanden och/eller intervjuförfrågningar baserat på din feedback eller av andra anledningar, (iv) underlätta, sponsra och erbjuda vissa kampanjerbjudanden, samt övervaka prestandan, (v) skapa aggregerade statistiska data och annan aggregerad och/eller härledd information, som Wix kan använda för att tillhandahålla och förbättra sina tjänster, (vi) förbättra Wix datasäkerhet och förmåga att förebygga bedrägerier samt (vii) efterleva alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom (1) utfäster och garanterar du att sådan feedback är korrekt, fullständig och att den inte gör intrång på någon tredje parts rättigheter, (2) överlåter du oåterkalleligen alla rättigheter och intressen du har i sådan feedback samt (3) avstår du uttryckligen och oåterkalleligen från alla anspråk som rör tidigare, aktuella eller framtida ideella rättigheter, artisters eller konstnärers rättigheter eller andra liknande rättigheter över hela världen i eller till sådan feedback.

#ItsThatEasy

Vi tar gärna emot alla typer av feedback och förslag. Om du ger oss någon feedback eller något förslag bör du se till att det är korrekt och lagligt.

4. Sekretess

Vissa delar av Wix tjänster (inklusive vissa tjänster från tredje part som finns tillgängliga däri, vilka beskrivs närmare i avsnitt 8 nedan) kräver eller innefattar inlämnande, insamling och/eller användning av viss personlig information. I synnerhet, och som en del av åtkomst till eller användning av Wix tjänster, kan Wix och sådana tjänster från tredje part samla in, komma åt och använda vissa data avseende användare och slutanvändare, inklusive aktiviteter och navigeringar som gjorts av användare och slutanvändare via Wix tjänster och/eller användarplattformar. Vi rekommenderar att du regelbundet läser vår sekretesspolicy och relevanta policyer från alla sådana tredje parter för en beskrivning av sådan datainsamling och användningspraxis.

#ItsThatEasy

Vi bryr oss om din integritet och det bör du också göra. Läs vår sekretesspolicy för att lära dig mer om våra förfaranden när det gäller personuppgifter.

5. Tjänsteavgifter
5.1. Betaltjänster

Det kan hända att användningen av vissa av Wix tjänster omfattas av särskilda avgifter, vilka bestäms av Wix efter eget gottfinnande ("Betaltjänster" respektive "Avgifter"). Wix meddelar om sådana då aktiva avgifter i samband med sådana betaltjänster. Om du önskar motta eller använda sådana betaltjänster måste du betala alla tillämpliga avgifter i förväg.

 

Wix förbehåller sig rätten att ändra dess avgifter när som helst, genom att meddela dig om en sådan förändring påverkar dina befintliga prenumerationer. Om du mottagit en rabatt eller annat kampanjerbjudande har Wix rätt att automatiskt och utan förvarning förnya prenumerationen på Wix tjänster till fullt tillämpligt pris.

 

Alla avgifter ska anses vara i amerikanska dollar, såvida inget annat uttryckligen och skriftligen har angetts av Wix. I den mån det är tillåtet enligt lag (och om inget annat skriftligen har angetts av Wix) är alla avgifter exklusive alla skatter (inklusive moms, skatt på tjänster och varor o.s.v.), avgifter och tullar som införts av skattemyndigheten ("Skatter") och du är betalningsansvarig för alla tillämpliga skatter avseende din användning av Wix tjänster, eller för köp som genomförs av dig. Om Wix är skyldiga att ta ut eller betala in skatter för de avgifter som betalas av dig, oavsett om sådana skatter lades till och togs ut från tidigare transaktioner, kan sådana skatter läggas till betalningen för utestående avgifter och återspeglas i fakturan för sådan transaktion. Vi rekommenderar att du kontrollerar om det finns några ytterligare avgifter som du kan debiteras av tredje parter i samband med köpet av betaltjänsterna eller i samband med förnyelsen av dessa (t.ex. internationella överföringsavgifter, växlingsavgifter eller avgifter på grund av banker eller kreditkortsföretag). Wix är inte ansvarigt för några sådana ytterligare avgifter eller kostnader.

 

Som en del av registreringen eller inlämnandet av information för att motta betaltjänster godkänner du också att Wix (antingen direkt eller genom dess intresseföretag, dotterbolag eller annan tredje part) kan begära och samla in betalningar och serviceavgifter (eller annars debitera, återbetala eller vidta andra faktureringsåtgärder) från vår betalningsleverantör eller ditt angivna bankkonto och att Wix eller dess intresseföretag kan göra de förfrågningar de anser nödvändiga för att verifiera ditt angivna betalkonto eller annan ekonomisk information, i syfte att säkerställa omedelbar betalning samt för att ta emot uppdaterad betalningsinformation från ditt betalkort, kreditkort eller din bank (t.ex. uppdaterat utgångsdatum eller kortnummer, som kan ges till oss av kreditkortsleverantören).

Du måste spara ett betalkort hos Wix för att betala för dina betaltjänster (”Sparat kort”). Du kommer att kunna identifiera ditt sparade kort med hjälp av de fyra sista siffrorna på samma sätt som på din sida för kontoinställningar.

#ItsThatEasy

Vissa av våra tjänster kostar pengar. Vi berättar hur mycket i förväg.

Våra priser är angivna i amerikanska dollar före skatt, om inget annat anges.

Om så krävs kan vi eller våra intresseföretag begära och samla in betalningar och relaterad information från de relevanta betalningsleverantörerna och bankerna.

5.2. Fakturor

Wix och/eller dess intresseföretag utfärdar en faktura eller kreditnota för alla betalningar av avgifter eller återbetalningar till eller från Wix ("Faktura"). Varje faktura utfärdas i elektroniskt format och baseras på det land som angetts i faktureringsadressen. Fakturorna finns sedan tillgängliga för dig på ditt användarkonto och/eller skickas till dig via e-post. Du kan behöva lämna vissa personliga uppgifter när du utfärdar fakturan (såsom definieras i Sekretesspolicy) för att följa de lokala lagarna. Observera att fakturan som visas på ditt användarkonto kan vara otillräcklig när det gäller lokala lagkrav, i vilket fall den endast kan användas som en proformafaktura.

#ItsThatEasy

Fakturor för våra betaltjänster finns tillgängliga på ditt användarkonto.

5.3. Automatiska prenumerationsförnyelser

För att säkerställa att du inte upplever några störningar i eller avbrott av tjänsterna inkluderar vissa betaltjänster ett standardalternativ om automatisk förnyelse. Om du inte inaktiverar alternativet för automatisk förnyelse kommer sådana betaltjänster att förnyas automatiskt i slutet av den tillämpliga prenumerationsperioden, med en förnyelseperiod som är lika lång som den ursprungliga prenumerationsperioden (med undantag för förlängda perioder) och, om inte annat meddelas, till samma pris (vilken omfattar eventuella ändringar avseende moms och exklusive eventuella rabatter eller kampanjerbjudanden som användes för den första perioden). Om t.ex. den ursprungliga prenumerationsperioden för en tjänst är en månad kommer även varje förnyelseperiod (i tillämpliga fall) att vara en månad. Wix kommer därför i tillämpliga fall att försöka debitera dig automatiskt på de tillämpliga avgifterna med hjälp av ditt sparade betalkort, inom två (2) veckor innan sådan förnyelseperiod startar. Om de avgifter som du är skyldig inte kan debiteras kan vi efter eget gottfinnande (men är inte skyldiga att) försöka att debitera betalningen vid ett senare tillfälle och/eller avbryta eller avsluta ditt användarkonto, utan förvarning. Om din förnyade betaltjänst har en årlig eller flerårig prenumerationsperiod kommer Wix att försöka att meddela dig före förnyelsen av betaltjänsten minst trettio (30) dagar före datumet för förnyelsen.

Du kan inaktivera alternativet för automatisk förnyelse eller säga upp dina betaltjänster när som helst via ditt användarkonto eller genom att besöka Wix hjälpcenter.

För vissa domäner gäller en annan förnyelsepolicy enligt det som anges i domänregistreringsavtalet. Oaktat vad som anges ovan är du ensam ansvarig för att bekräfta och säkerställa att de Wix-tjänster du använder förnyas (oavsett om automatisk prenumerationsförnyelse finns för sådana Wix-tjänster). Du är således ensam ansvarig för eventuella avbrott av alla Wix-tjänster som du tidigare köpt, inklusive på grund av uppsägning, underlåtenhet att debitera tillämpliga återkommande avgifter eller att några Wix-tjänster inte inkluderar automatisk prenumerationsförnyelse. Du bekräftar och godkänner att du inte har några anspråk mot Wix avseende avbrott av eventuella Wix-tjänster eller tjänster från tredje part, oavsett anledning.

#ItsThatEasy

För att säkerställa att du inte förlorar din domän eller upplever störningar på hemsidan i slutet av din prenumerationsperiod förnyar vi automatiskt vår tjänst och debiterar dig för detta i regelbundna intervaller, såsom din ursprungliga prenumeration, såvida du inte inaktiverar automatisk förnyelse.

Det kan hända att vissa tjänster inte förnyas automatiskt, antingen avsiktligen eller av misstag.  Du bör se till att dina prenumerationer förnyas i tid.

5.4. Återbetalningsgaranti

Om du inte är nöjd med Wix-tjänster som är belagda med en avgift för en serviceperiod eller teckningsförbindelse, och om det är ditt första köp av en sådan tjänst, kan du oavsett anledning meddela oss om uppsägning inom fjorton (14) dagar från beställningen eller aktiveringen av de aktuella Wix-tjänsterna ("Återbetalning" och "Återbetalningsperiod"). Återbetalningen gäller endast för det första köpet av Wix-tjänster som utgör en uppgradering av en kostnadsfri hemsida via köp av en Premium-plan (enligt erbjudande på Wix hemsida). Återbetalningen gäller inte för några ytterligare köp, uppgraderingar, modifieringar eller förlängningar av Wix-tjänster. Om du är bosatt i en jurisdiktion som kräver en längre återbetalningsperiod anpassar vi naturligtvis oss efter sådana krav i enlighet med alla tillämpliga lagar. Om Wix mottar ett sådant meddelande inom sådan återbetalningsperiod betalar Wix tillbaka det belopp som Wix debiterade dig för sådana Wix-tjänster, i den valuta som du ursprungligen debiterades i, och avslutar dem i enlighet därmed. Observera att återbetalningsbeloppet kan skilja sig från det belopp som du har debiterats på grund av valutakursförändringar och tredjepartsavgifter. Wix ska inte vara ansvarigt för några skillnader som orsakas av växelkursförändringar eller avgifter som du har debiterats av tredje parter. Efter återbetalningsperioden är avgifterna du betalat inte återbetalningsbara och inte uppsägningsbara. I den mån det är tillåtet enligt lag förbehåller vi oss dessutom rätten att fortsätta att debitera användare för mottagna Wix-tjänster, om vi upptäcker att ett meddelande om uppsägning har givits i ond tro eller i ett olagligt försök att undvika att betala.

Observera: Det kan hända att vissa tjänster som köps på eller genom Wix tjänster inte är återbetalningsbara. Dessa innefattar tjänster från tredje part såsom domäner, affärsverktyg och applikationer. Villkoren för varje köpt tjänst eller applikation visas på Wix hemsida och/eller som en del av eller under köpprocessen för sådana tjänster eller applikationer. Det är din skyldighet att bekräfta att du har möjlighet att avsluta en tjänst innan du köper den. Wix betalar inte tillbaka något belopp som betalats för betaltjänster, applikationer eller tjänster från tredje part som inte är återbetalningsbara.

#ItsThatEasy

Vi erbjuder gladeligen en 14 dagars återbetalningsgaranti för våra månatliga och årliga betaltjänster. Denna kan förlängas i enlighet med lagen.

Kontrollera noga villkoren för varje tjänst innan du genomför ett köp, då vissa tjänster inte är återbetalningsbara.

5.5. Återkrav

Om vi vid något tillfälle registrerar en avböjning, ett återkrav eller någon annan avvisning av en debitering av avgifter som ska betalas på ditt Wix-konto ("Återkrav") anses detta vara ett brott mot dina betalningsförpliktelser härunder och din användning av Wix tjänster kan då automatiskt inaktiveras eller upphävas. 

 

I händelse av att ett återkrav genomförs kan ditt användarkonto blockeras utan möjlighet att återköpa eller återanvända det, och all data i sådant användarkonto, inklusive domäner, applikationer och tjänster från tredje part kan omfattas av uppsägning och kapacitetsförlust (såsom definieras i avsnitt 6.3 nedan). 

 

Din användning av Wix tjänster återupptas inte förrän du åter prenumererar på sådana Wix-tjänster och betalar alla tillämpliga avgifter i sin helhet, inklusive avgifter och kostnader som Wix och/eller tjänster från tredje part ådragit sig för varje mottaget återkrav (inklusive avgifter för Wix-tjänster som tillhandahölls före återkravet, hanterings- och behandlingsavgifter samt avgifter som förorsakats betalningsbehandlaren).

 

Om du har några frågor eller farhågor avseende en betalning som gjorts till Wix ber vi dig att först kontakta vår kundtjänst innan du lämnar in ett återkrav eller ett krav på återföring av betalning, för att förhindra att Wix-tjänsterna avslutas och att ditt användarkonto blockeras samt för att undvika inlämnandet av ett obefogat eller felaktigt återkrav, vilket kan leda till att du blir ansvarig för dess tillämpliga avgifter utöver återbetalningen av alla de avgifter som är tillämpliga för de Wix-tjänster som köpts (och återkrävts) av dig.

 

Vi förbehåller oss rätten att bestrida alla mottagna återkrav, bland annat genom att ge den relevanta kreditkortsleverantören eller det relevanta finansiella institutet med information och dokumentation som bevisar att användaren som är ansvarig för sådant återkrav faktiskt godkände transaktionen och använder sig av de tjänster som levereras därefter. 

#ItsThatEasy

Återkrav kan leda till att vi avslutar ditt konto, så vi ber dig att undvika sådana.

Kontakta vår kundtjänst innan du lämnar in ett återkrav. Du är ansvarig för alla påföljande felaktiga avgifter, förluster och kostnader.

6. Uppsägning
6.1. Uppsägning av användare

Du kan när som helst sluta använda och begära att säga upp ditt användarkonto och/eller dina Wix-tjänster, i enlighet med instruktionerna som finns tillgängliga i Wix tjänster. Datumet och tiden då sådan uppsägning träder i kraft är det datum och den tid då du slutförde uppsägningsprocessen i Wix tjänster, och datumet då uppsägning av betaltjänster träder i kraft är slutdatumet för sådana betaltjänsters prenumerationsperiod.

 

Oaktat vad som tidigare angetts avseende prenumerationer på förnyade betaltjänster avslutas sådan prenumeration endast vid utgången av den period du redan har betalat för. Då uppsägningsprocessen kan ta några dagar bör du tänka på att begäran om uppsägning ska skickas in minst fjorton (14) dagar innan utgången av den aktuella tjänsteperioden, för att undvika nästa automatiska förnyelse och dess avgift.

För mer information om uppsägning av dina betaltjänster, var god besök Wix hjälpcenter.

#ItsThatEasy

Du kan när som helst säga upp alla tjänster eller ditt konto. När vi har behandlat din begäran om uppsägning debiterar vi inte dig för några ytterligare prenumerationsförnyelser.

6.2. Uppsägning av Wix

Om du inte följer något av Wix villkor och/eller betalar någon avgift har Wix rätt att upphäva (till dess att fullständig betalning görs) eller avsluta ditt användarkonto och din användarplattform (eller vissa funktioner därav) samt tillhandahållandet av alla relaterade Wix-tjänster (t.ex. betaltjänster) eller tjänster från tredje part.

#ItsThatEasy

Om du bryter mot något av dessa villkor eller inte genomför betalningar i tid kan vi upphäva eller avsluta ditt konto.

6.3. Förlust av data, innehåll och kapacitet

Om ditt användarkonto eller någon Wix-tjänst eller tjänst från tredje part som är kopplad till ditt användarkonto sägs upp (antingen på din begäran eller efter Wix eget gottfinnande) kan det orsaka eller leda till förlust av visst innehåll, vissa funktioner eller viss kapacitet på ditt användarkonto, inklusive användarinnehåll, slutanvändardata eller annan användningsdata som kvarhålles däri samt eventuella domännamnsreservationer eller registreringar som innefattades i sådana tjänster ("Kapacitetsförlust"). Wix är inte ansvariga på något sätt för sådan kapacitetsförlust, eller för att säkerhetskopiera ditt användarkonto, användarinnehåll eller dina slutanvändardata. Observera också att ytterligare avgifter kan gälla för återaktivering av ett användarkonto och/eller Wix-tjänster efter uppsägning, vilka bestäms av Wix efter eget gottfinnande.

#ItsThatEasy

Om ditt konto eller någon av dina tjänster sägs upp kan det leda till förlust av innehåll och data. Du är ansvarig för att säkerhetskopiera dina data och material.

7. E-handel
7.1. Allmänt

Wix tjänster innefattar även vissa funktioner som möjliggör försäljning av varor, innehåll, media, eventbiljetter och tjänster genom din användarplattform ("Användarprodukter" och gemensamt "E-handel").

Du är ensam ansvarig för dina användarprodukter och e-handelsrelaterade aktiviteter samt eventuella erbjudanden och relaterat innehåll som utgör en del av eller nämns på din användarplattform. Du är dessutom ansvarig för att följa alla lagar som gäller med avseende därpå. Vi tillhandahåller bara plattformen där du kan sköta dina e-handelsaktiviteter online.

Vi är inte inblandade i din relation till och/eller någon transaktion med en faktisk eller potentiell köpare av dina användarprodukter.

När någon köper dina användarprodukter behandlas sådana transaktioner genom Wix Payments eller en tredje parts betalningsleverantör (Betalningsleverantörer).

#ItsThatEasy

Du kan använda våra tjänster till att sälja dina produkter, tjänster och ditt innehåll online. Wix kan automatiskt ansluta dig till Wix Payments för att låta dig ta emot betalningar från dina kunder. Du är ansvarig för all försäljning, inklusive dina relationer till kunder och betaltjänstleverantörer.

7.2. Betalningsleverantörer

När du köper vissa Wix Premiumpaket (enligt erbjudanden på Wix hemsida) kan Wix, beroende på din geografiska position, automatiskt ansluta ett Wix Payments-konto i ditt namn så att du kan ta emot betalningar från dina kunder. Utbetalningar från ett sådant konto förutsätter att du fullbordat Wix Payments registreringsprocess. Wix Payments-kontot regleras av Wix användarvillkor, som härmed införlivas genom hänvisning. Läs dessa villkor innan du publicerar din sida och börjar ta emot betalningar. Konton som är anslutna till andra betalningsleverantörer ska omfattas av dessa betalningsleverantörers användarvillkor. Vi är varken en part i eller på något sätt ansvariga för din relation med en dylik betalningsleverantör. Du bekräftar och godkänner att Wix Payments (ifall tjänsten är tillgänglig i ditt land) kommer att vara din standardbetalningsleverantör. Ifall du inte önskar hålla Wix Payments eller annan betalningsleverantör aktiv är det ditt ansvar att inaktivera dem.

#ItsThatEasy

Vi kan komma att ta ut serviceavgifter för biljetter som säljs på din hemsida.

7.3. Evenemang

Beroende på vilket paket du har kan Wix debitera serviceavgifter för evenemangsbiljetter som säljs på din hemsida. Du godkänner härmed att betala dessa avgifter enligt Wix villkor och godkänner att Wix anvisar sina samarbetspartners i betalningsförfaranden eller dina betalningsleverantörer att i enlighet med tillämpliga regler dra av denna avgift från berörda transaktioner eller på annat sätt indriva denna avgift.

7.4. Bekräftelser och garantier för e-handel

Genom att använda någon av våra e-handelsfunktioner bekräftar, garanterar och godkänner du att:

Du ensam och fullt ut ansvarar för alla skatter och avgifter av alla slag som är kopplade till din e-handelsverksamhet, inklusive eventuella skatter knutna till köp eller försäljning av användarprodukter och att indriva, rapportera och betala in korrekta belopp till berörda myndigheter samt informera dina slutanvändare om dessa och förse dem med en korrekt utfärdad faktura enligt tillämplig lag;

Eventuella skatter som anges i de e-handelsfunktioner som Wix förser dig med endast utgör exempel och inte ska hänvisas till på något sätt;

Du ansvarar för och bär alla kostnader för att anskaffa och leverera alla användarprodukter och göra det på ett säkert och professionellt sätt i enlighet med branschstandard;

Du är ensam ansvarig för alla påståenden och löften du ger och för alla garantier, all assistans och support beträffande användarprodukterna och ska ange korrekta kontaktuppgifter på din användarplattform för frågor, klagomål eller fordringar; och

Du får inte erbjuda eller sälja några användarprodukter eller information, innehåll eller material knutet till användarprodukter som kan anses vara skadligt, förfalskat, stulet, vilseledande, anstötligt eller otillbörligt, förbjudet att sälja, distribuera eller använda eller på annat sätt inte följer tillämplig lag, däribland med avseende på konsumenträtt, immaterialrätt eller personlig integritet, produktsäkerhet, handelsregleringar och sanktioner, support, underhåll och export; och –

Wix kan, när som helst och efter eget gottfinnande, stänga av, inaktivera åtkomst till eller ta bort din användarplattform och/eller dina användarprodukter, oavsett om de är införlivade i, publicerade tillsammans med eller utgör en del av din användarplattform vid den aktuella tidpunkten, utan något ansvar gentemot dig eller dina slutanvändare, inklusive eventuell kapacitetsförlust som resulterar därav.

7.5. Apple Pay

Med förbehåll för territoriella begränsningar kan du ta emot betalningar med Apple Pay. När du använder Apple Pay godkänner du till Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions (endast på engelska), och dessa kan komma att ändras emellanåt. Vi kan aktivera ditt Apple Pay-konto å dina vägnar, annars kommer du behöva aktivera ditt Apple Pay-konto via din kontoöversikt. Ifall du inte vill hålla ditt Apple Pay-konto aktivt är det ditt ansvar att inaktivera det. För att undvika tvivel är Apple Pay en tredjepartstjänst enligt definitionen i avsnitt 9 nedan.

8. Videotjänster

Som en del av Wix tjänster kan Wix tillhandahålla videotjänster (som t.ex. Wix Video eller Wix Pro Gallery) för hantering av videor på användarplattformar ("Videotjänster "). 

För att använda videotjänsterna för din användarplattform kan det vara nödvändigt att du skaffar en licens för att använda vissa patent från MPEG–LA ("Licens").  Det är ditt eget ansvar att besluta om din aktivitet kräver en licens och att skaffa denna. Information om licensen kan erhållas från MPEG LA L.L.C. på http://www.mpegla.com.

Förutom det som anges i avsnitt 13 i dessa användningsvillkor och utan någon begränsning av skadeståndsansvar ska du helt gottgöra, försvara och hålla Wix, dess styrelseledamöter, direktörer, aktieägare, anställda, närstående bolag och ombud skadeslösa från alla eventuella upplupna skadestånd, kostnader, skyldigheter, förluster, ansvar, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som orsakas av eller är relaterade till överträdelser och/eller missbruk av patentpoolen under MPEG-LA-konsortiet.

Om dina behov kräver en mer omfattande plan än dem som vi normalt erbjuder, var god kontakta vårt supportteam på: contactvideo@wix.com.

#ItsThatEasy

För viss användning av Wix videotjänster kan en licens för användning av vissa patent vara nödvändig. Du är skyldig att kontrollera om du är skyldig att erhålla en sådan licens.

Du kan behöva skaffa en licens för vissa videoaktiviteter online. Det är ditt ansvar att kontrollera sådana eventuella krav och skaffa en sådan licens om så krävs.

9. Tjänster från tredje part

Med Wix tjänster kan du ansluta och anskaffa vissa tjänster, produkter och verktyg från tredje part för att förbättra din användarplattform och din övergripande användarupplevelse, inklusive, utan begränsning, domänregistratorer från vilka du kan köpa ett domännamn till användarhemsidan, applikationer och widgetar från tredje part som erbjuds via Wix hemsida (inklusive Wix App Market), licensierat innehåll från tredje part, tjänster för distribution av media, betalningsleverantörer för e-handel, säljare av materiella produkter, utomstående designers som kan hjälpa dig med din användarplattform o.s.v. (gemensamt "Tjänster från tredje part").

Du bekräftar och godkänner att oavsett det sätt på vilket sådana tjänster från tredje part erbjuds till dig (medföljande eller integrerade i vissa Wix-tjänster, separat erbjudna av Wix eller personer som certifierats eller godkänts av Wix, eller på annat vis erbjudna på Wix tjänster), så fungerar Wix enbart som en mellanhandsplattform mellan dig och sådana tjänster från tredje part, och stöder inte på något sätt sådana tjänster från tredje part och är inte på något sätt ansvariga med avseende därpå. Wix är inte en part i, eller på något sätt ansvariga för övervakning, interaktion eller transaktion mellan dig och några tjänster från tredje part.

Du godkänner att sådana tjänster kan kräva att ytterligare belopp betalas till Wix och/eller till leverantörerna av sådana tjänster från tredje part.

All användning av sådana tjänster från tredje part utförs uteslutande på egen risk och eget ansvar och kan omfattas av de juridiska och ekonomiska villkor som styr sådana tjänster från tredje part och som du rekommenderas att granska innan du använder dem.

Om du använder tjänster från tredje part bekräftar du att du agerar i enlighet med deras användarvillkor. Om du exempelvis använder YouTube som tredjepartstjänst måste du följa tillämpliga https://www.youtube.com/t/terms och Sekretesspolicy https://www.google.com/intl/en/policies/privacy enligt gällande version för användningsdatumet.

Även om vi hoppas kunna undvika det kan Wix, när som helst efter eget gottfinnande, upphäva, inaktivera åtkomst till eller ta bort ditt användarkonto, din(a) användarplattform(ar) och/eller Wix tjänster och tjänster från tredje part – oavsett om de vid tillfället ingår i eller utgör en del av ditt användarkonto och/eller din(a) användarplattform(ar) – utan något ansvar gentemot dig eller eventuella slutanvändare.

#ItsThatEasy

Med våra tjänster kan du skaffa olika tjänster och verktyg från tredje parter som inte är anslutna till oss.

Då vi enbart fungerar som en mellanhandsplattform mellan dig och sådana parter är det bara du som är ansvarig för kopplingar till dem.

 

Vi kan när som helst ta bort tjänster, vilket kan påverka din hemsida, ditt användarkonto eller din övergripande upplevelse.

10. Wix Logo Maker

Som en del av Wix tjänster gör vi det möjligt för dig att stärka ditt varumärke genom att skapa din egen anpassade företagslogotyp (”Wix-logotypen”) med hjälp av Wix Logo Maker. De ytterligare villkor som finns tillgängliga på https://www.wix.com/about/logo-terms-of-use gäller för din användning av Wix Logo Maker och utgör ett tillägg till, och inte en ersättning av, Wix villkor om inget annat anges uttryckligen.

#ItsThatEasy

Glöm inte att läsa de ytterligare villkoren om Wix Logo Maker, vilka utgör ett tillägg till våra allmänna villkor.

11. Överträdelser och upphovsrätt
11.1. Överträdelse och missbruk

När du använder Wix tjänster kan det hända att du exponeras för användarplattformar, användarinnehåll eller tjänster från tredje part från en mängd olika källor, som kan vara felaktiga, kränkande, stötande eller olagliga. Härmed avstår du från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du har eller kan ha gentemot Wix med avseende därpå.

 

Om du tror att en användare eller någon tjänst från tredje part agerade olämpligt eller på annat vis missbrukade någon av Wix tjänster, ber vi dig att omedelbart rapportera sådan användare och/eller tjänst från tredje part till oss via detta formulär. Du godkänner att din rapport inte ålägger Wix något ansvar och att Wix, efter eget gottfinnande, kan beakta en sådan rapport och vidta åtgärder utifrån den, avstå från att vidta sådana åtgärder eller kräva ytterligare information eller dokumentation innan sådana åtgärder vidtas.

#ItsThatEasy

Om du bevittnar eller upplever någon överträdelse eller något missbruk av någon som använder våra tjänster, ber vi dig kontakta oss.

11.2. Upphovsrätt

Wix agerar i enlighet med dess tolkning av Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Om du tror att ditt material har kopierats eller på annat vis har använts på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång kan du meddela oss om sådant intrång via detta formulär, eller på annat vis ge följande information skriftligen till vårt utsedda upphovsrättsombud: (1) kontaktuppgifterna för den person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren, (2) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade material som du påstår ha gjorts intrång i, (3) en beskrivning av det material du påstår gör intrång eller är föremål för intrång, och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska inaktiveras samt tillräcklig information för att tillåta Wix att lokalisera materialet (inklusive URL-adress), (4) ett utlåtande om att du har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som påtalats inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller av lagen samt (5) en försäkran om att informationen i anmälan är korrekt och att du på heder och samvete svär att du är upphovsrättsinnehavare eller behörig att agera på uppdrag av innehavaren till den upphovsrätt som påstås ha gjorts intrång i.

Wix upphovsrättsombud kan nås på följande adress:

 

Wix.com Inc.

 

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 

Attn: Copyright Agent

Telefonnummer: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884

 

E-post: abuse@wix.com

 

Om Wix erhåller en anmälan om upphovsrättsintrång för ditt användarkonto eller din användarplattform kan Wix efter eget gottfinnande avsluta ditt användarkonto, stänga din användarplattform eller ta bort något innehåll, med eller utan förvarning. I sådant fall kan du lämna in en tillbörlig motanmälan i enlighet med avsnitt 512 i DMCA, i vilken du måste inkludera: (1) ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och fysisk eller elektronisk signatur, (2) identifiering av materialet och dess läge innan det togs bort, (3) en försäkran där du på heder och samvete intygar att materialet togs bort av misstag eller felidentifiering, (4) ditt medgivande till lämplig rättslig instans samt (5) eventuell annan information som krävs enligt de relevanta bestämmelserna i DMCA. Alla anmälningar som lämnats in enligt detta avsnitt 9 kan anses ha accepterats av, vara tillämpliga och förenliga med DMCA eller ej, efter Wix eget rimliga gottfinnande. Wix förbehåller sig rätten att meddela den person eller det företag som lämnat in anmälan om intrång, till vilken en motanmälan har gjorts och tillhandahålla all information som inkluderas däri.

#ItsThatEasy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter.

 

Om ditt upphovsrättsskyddade material används på ett olämpligt sätt av någon av dina användare, ber vi dig att kontakta oss och ge oss all nödvändig information, så tar vi hand om det i enlighet med DMCA.

 

Om vi mottar ett meddelande om upphovsrättsintrång avseende din hemsida eller ditt innehåll, kan vi ta bort eller avsluta din hemsida och ditt konto.

12. Garantifriskrivning

Vi tillhandahåller Wix tjänster "som de är", "med alla fel" och "efter tillgänglighet", utan några garantier av något slag, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, duglighet för ett visst ändamål, fackmannamässigt utförande, icke-intrång, eller någon annan garanti – i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi utfäster eller garanterar uttryckligen inte att Wix tjänster (eller någon del, funktion eller något innehåll därav) är fullständiga, korrekta, av en viss kvalitet, pålitliga eller säkra på något sätt, lämpliga för eller kompatibla med någon av dina (eller dina slutanvändares) avsedda aktiviteter, enheter, operativsystem, webbläsare, programvaror eller verktyg (eller att de förblir det vid något tillfälle), eller att de följer alla lagar som gäller dig eller dina slutanvändare (inklusive alla jurisdiktioner där du är aktiv), eller att deras användning kommer att vara fri från virus, buggar eller andra skadliga komponenter eller programbegränsningar. Dessutom stöder vi inte något företag, någon produkt eller tjänst (inklusive tjänster från tredje part) som nämns eller finns tillgänglig via Wix tjänster – så se till att kontrollera dem innan du använder eller på annat vis ansluter dem.

 

Wix kan, efter eget gottfinnande (men är inte skyldiga att) granska, övervaka och/eller redigera vilken användarplattform som helst och/eller vilket användarinnehåll som helst, när som helst, av vilken anledning som helst och med eller utan förvarning.

 

Oaktat vad som tidigare angetts kan Wix, under inga omständigheter, anses vara en "utgivare" av något användarinnehåll, stöder inget användarinnehåll på något sätt och tar inget ansvar för något användarinnehåll som laddats upp, publicerats och/eller tillgängliggjorts av någon användare eller annan part på och/eller genom Wix tjänster, för någon användning av någon part, eller för någon förlust, borttagning eller skada därtill eller därav, eller någon förlust, skada eller kostnad som du eller andra kan drabbas av på grund av eller i anslutning till publicering, åtkomst och/eller förlitande på något användarinnehåll. Vidare är Wix inte ansvariga för misstag, förtal, ärekränkning, osanningar, obscenitet, pornografi, uppvigling och/eller annat olagligt och/eller inträngande användarinnehåll som du eller någon annan part kan stöta på.

 

Du bekräftar att det finns risker med att använda Wix tjänster och/eller ansluta och/eller ha att göra med tjänster från tredje part genom eller i anslutning till Wix tjänster, och att Wix inte kan garantera några specifika resultat från sådan användning och/eller intertaktion, och att du härmed antar alla sådana risker, ansvar och/eller skador av något slag som uppkommer i anslutning till och/eller till följd av sådana interaktioner. Sådana risker kan bland annat innefatta missvisande information om och/eller av tjänster från tredje part och/eller licensierat innehåll, garanti- och/eller kontraktsbrott, kränkning av rättigheter och eventuella påföljande anspråk.

 

Wix rekommenderar inte att Wix tjänster används som värd för personligt innehåll och har inga skyldigheter och tar inga risker när det gäller säkerhet och integritet avseende överträdelse av eller skador på sådant innehåll.

 

Observera att vissa Wix-tjänster för närvarande erbjuds i BETA-versionen och genomgår BETA-testning. Du förstår och godkänner att vissa Wix-tjänster fortfarande kan innehålla programvarufel, uppleva störningar och kanske inte fungera på avsett sätt. Din användning av Wix tjänster i detta BETA-stadium innebär att du godkänner att delta i sådan BETA-testning av Wix tjänster.

#ItsThatEasy

Vi ger inga garantier avseende våra tjänster, inklusive deras kvalitet, pålitlighet, säkerhet, kompatibilitet och förutsättningar.

Det kan hända att vi övervakar och redigerar din hemsida och ditt innehåll.

Vi ska dock inte anses vara en "utgivare" av ditt innehåll, vi stöder inte ditt innehåll och är inte ansvariga för något innehåll som används av dig eller någon annan.

Det finns risker med att använda våra eller någon annans tjänster. Du godtar dessa risker.

Vissa av våra tjänster är fortfarande i BETA-versionen och kan innehålla buggar eller uppleva störningar.

13. Ansvarsbegränsning

I den mån det är tillåtet enligt lag i varje tillämplig jurisdiktion är Wix, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, dotterbolag och/eller ombud inte ansvariga gentemot dig överhuvudtaget för några direkta, indirekta, oavsiktliga eller särskilda skador eller skadestånd vars syfte är att avskräcka eller bestraffa, inklusive skador som uppkommit på grund av (1) fel, misstag eller oriktigheter i något innehåll, (2) personskada eller skada på egendom som kan kopplas till din användning av Wix tjänster, (3) någon obehörig åtkomst till eller användning av våra servrar och/eller någon personlig information och/eller annan information som lagrats däri, (4) störning eller upphörande av överföring till eller från Wix tjänster, (5) användning eller visning av något innehåll eller användarinnehåll som publicerats, mejlats, överförts eller på annat vis tillgängliggjorts via Wix tjänster, (6) händelser som rimligtvis är bortom Wix kontroll, inklusive internetfel, utrustningsfel, strömavbrott, strejk, arbetskonflikter, upplopp, uppror, sociala oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, jordbävningar, explosioner, force majeure, krig, terrorism, intergalaktiska strider, statliga åtgärder, beslut från domstol eller myndigheter och icke-utförande från tredje part och/eller (7) förlust av användning, data, vinster, goodwill eller andra immateriella förluster som orsakas av användningen av eller oförmågan att använda några eller alla Wix tjänster.

 

Du bekräftar och godkänner att dessa ansvarsbegränsningar är en överenskommen riskfördelning som utgör en del av vederlaget för Wix tjänster till dig, och sådana begränsningar gäller även om Wix har informerats om risken för sådant ansvar.

#ItsThatEasy

Med förbehåll för tillämplig lag är vi inte ansvariga för några skador.

14. Ersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Wix, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, dotterbolag och ombud skadeslösa från och emot alla anspråk, skadestånd, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som härrör från: (1) ditt brott mot något villkor i dessa användningsvillkor eller något annat Wix-villkor, (2) ditt brott mot någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, åtkomsträttigheter, äganderätt och rätt till integritet, som härrör från din användarplattform eller ditt användarinnehåll och/eller din användning av Wix tjänster, inklusive, utan begränsning, Wix-tjänsternas åtgärder till din förmån och/eller (3) någon annan typ av påstående om att din användarplattform och/eller ditt användarinnehåll har orsakat skada för tredje part.

#ItsThatEasy

Om vi blir stämda eller på annat vis råkar ut för något på grund av något du gjort, står du för alla tillhörande kostnader och skadestånd.

15. Allmänt
15.1. Ändringar och uppdateringar

Wix förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avsluta vilka Wix-tjänster som helst (eller vilka som helst funktioner i eller priser för dessa) och/eller avbryta din åtkomst till vilka Wix-tjänster som helst (inklusive borttagning av material som du skapat i samband med Wix tjänster), av vilken anledning som helst, och/eller att ändra vilka som helst av Wix villkor med eller utan föregående meddelande – när som helst och hur som helst. Du samtycker till att Wix inte ska vara ersättningsansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för eventuella ändringar i eller avbrott av sådana Wix-tjänster.

Om sådana ändringar innefattar betalning av ytterligare avgifter meddelar vi dig om sådana avgifter innan vi möjliggör sådana specifika ändringar. Om du underlåter eller vägrar att betala sådana avgifter kan vi (efter eget gottfinnande) avsluta ditt användarkonto (såsom beskrivs närmare i avsnitt 6 ovan), fortsätta att stödja de tidigare aktuella Wix-tjänsterna utan att möjliggöra sådana ändringar, eller ge dig alternativa tjänster.

#ItsThatEasy

Vi kan när som helst göra ändringar i våra tjänster eller dessa villkor.

15.2. Tillämplig lag och jurisdiktion, avstående från grupptalan

Wix villkor, rättigheter och rättsmedel som tillhandahålls härunder, och alla anspråk och tvister som relaterar härtill och/eller till Wix tjänster, dess tolkning, eller dess överträdelse, uppsägning eller giltighet, relationer som uppkommer från eller i enlighet med Wix villkor, eller någon relaterad transaktion eller något relaterat köp omfattas av, tolkas enligt och verkställs i alla avseenden enbart och uteslutande i enlighet med de interna materiella lagar som gäller i Staten Israel, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

 

Alla sådana anspråk och tvister skall föras in och härmed samtycker du till att de uteslutande avgörs av en behörig domstol i Tel Aviv, Israel. Tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor utesluts härmed uttryckligen.

Med förbehåll för tillämpliga lagar ska alla tvister mellan dig och Wix endast lösas individuellt och du ska inte ha rätt att väcka talan mot Wix som kärande eller medlem i en grupptalan eller konsoliderad eller representativ talan (eller i något annat rättsligt förfarande som utförs av en grupp eller av representanter på andras vägnar).

Utan hinder av eventuella motsatta bestämmelser i detta avsnitt 15.2 gäller följande om du befinner dig i USA: (i) Den jurisdiktion som reglerar alla aspekter av den betalningstransaktion som anges i avsnitt 5 mellan dig och Wix ska vara delstaten New York, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper och (ii) alla anspråk och tvister i samband med den betalningstransaktion som anges i avsnitt 5 ska väckas – och du samtycker härmed till att de uteslutande avgörs av – en behörig domstol i New York, New York.

#ItsThatEasy

Dessa villkor och vår relation omfattas av lagarna i staten Israel. Eventuella tvister mellan oss kan endast dras inför domstol i Tel Aviv, Israel.

15.3. Meddelanden

Vi kan meddela dig med hjälp någon av följande metoder: (1) via Wix tjänster, inklusive genom en banderoll eller ett popup-fönster på Wix hemsida, ditt användarkonto eller någon annanstans, (2) via e-post, som skickas till den e-postadress som du har gett oss och/eller (3) något annat kontaktmedel, inklusive ett telefonnummer eller en fysisk adress som du har gett oss. Wix meddelande till dig anses vara mottaget och gällande inom tjugofyra (24) timmar efter att det publicerades eller skickades med någon av föregående metoder, såvida inget annat anges i meddelandet.

#ItsThatEasy

Vi kan meddela dig via våra tjänster, genom e-post eller vilket annat kontaktmedel som helst som du ger oss.

15.4. Relation

Wix villkor och din användning av Wix tjänster skapar inte, och ska inte anses skapa, ett partnerskap, ett joint venture, ett anställningsförhållande, agentförhållande eller ett franchise–franchisetagarförhållande mellan dig och Wix.

#ItsThatEasy

Ditt godkännande av dessa villkor och tjänster bildar inte ett partnerskap eller någon särskild relation mellan oss.

15.5. Fullständigt avtal

Dessa användningsvillkor, tillsammans med Wix villkor och eventuella andra juridiska meddelanden eller avgiftsmeddelanden som du fått av Wix utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Wix avseende ämnet i avtalet, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, överenskommelser, löften, villkor, förhandlingar, kontrakt eller utfästelser mellan dig och Wix, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, inklusive de som görs av eller mellan någon av våra respektive företrädare avseende någon av Wix tjänster. Vidare godkänner du att du inte förlitar dig på något löfte, uttalande, någon uppmuntran, utfästelse, upplysning eller Wix upplysningsplikt när du förbinder dig till Wix villkor.

#ItsThatEasy

Dessa villkor (tillsammans med ytterligare villkor) utgör det enda och fullständiga avtalet mellan oss.

15.6. Överlåtelse

Wix kan överlåta dess rättigheter och/eller skyldigheter härunder och/eller överföra äganderätten och titeln i Wix tjänster och/eller licensierat innehåll till tredje part utan ditt medgivande och utan förvarning. Du får inte överlåta eller överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter härunder utan ett skriftligt medgivande från Wix. Alla försök till att överlåta eller faktisk överlåtelse därav utan ett uttryckligt, skriftligt medgivande från Wix är ogiltigt. Under alla omständigheter ger en överlåtelse eller överföring i enlighet med detta avsnitt ‎15.6 i sig varken Wix eller dig rätt att avsluta några aktiva Wix-tjänster eller tjänster från tredje part.

#ItsThatEasy

Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter till andra parter. Du kan endast göra det med vårt skriftliga medgivande.

15.7. Avskiljbarhet och dispens

Om en behörig domstol anser att någon bestämmelse i Wix villkor är ogiltig, olaglig, eller av någon anledning ogenomförbar ska sådan bestämmelse anses vara avskiljbar, och påverkar inte giltigheten eller verkställigheten hos återstående bestämmelser. En dispens för brott mot eller försummelse av något av Wix villkor ska inte anses vara en dispens för eventuella föregående eller efterföljande brott eller försummelser.

#ItsThatEasy

Dessa villkor är fristående från varandra, i händelse av att något av dem visar sig vara ogiltigt.

15.8. Tolkning

Alla rubriker, överskrifter eller avsnittstitlar häri samt alla förklaringar och sammanfattningar i den vänstra kolumnen, "#Sammanfattning", tillhandahålls enbart av bekvämlighetsskäl, och definierar eller förklarar inte på något sätt något avsnitt eller någon bestämmelse härav och är därmed inte juridiskt bindande på något sätt.

Dessa användningsvillkor skrevs på engelska och översattes till andra språk för din bekvämlighet. Du kan komma åt och visa versioner på andra språk genom att ändra språkinställningarna på din Wix-hemsida. Om en översatt (icke-engelsk) version av dessa användningsvillkor på något sätt strider mot den engelska versionen råder bestämmelserna i den engelska versionen.

#ItsThatEasy

Endast den högra kolumnen är juridiskt bindande (denna kolumn är bara för tydlighetens skull).

Översatta (icke-engelska) versioner av dessa villkor tillhandahålls enbart av bekvämlighetsskäl.

15.9. Kontakta kundtjänst

Du kan kontakta vår kundtjänst genom att använda något av alternativen nedan:

 1. Gå till Wix hjälpcenter på: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-supportGå till Wix hjälpcenter på: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

 2. Skicka ett e-postmeddelande till: support@wix.com

#ItsThatEasy

Har du några frågor eller förslag? Vi tar gärna emot dem!

bottom of page