Sekretesspolicy för Wix.com

Senast uppdaterad: 9 September 2019

Välkommen till Wix.coms Sekretesspolicy!

 

Wix.com har ett starkt engagemang för sina besökares och användares privatliv och ett fast åtagande att skydda deras personuppgifter och använda dem på ett korrekt sätt, i enlighet med gällande lagar för skydd av personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi kan samla in och använda personuppgifter samt de rättigheter och möjligheter som finns tillgängliga för våra besökare och användare beträffande sådana uppgifter.

Vi uppmanar dig starkt att läsa denna policy och säkerställa att du helt förstår den innan du besöker eller använder några av våra tjänster.

 

Termer med stor begynnelsebokstav som inte definieras i denna policy ska ha den betydelse som anges i våra Användningsvillkor (Terms of Use)

1. Läs noggrant!

Denna sekretesspolicy för Wix.com (”Sekretesspolicy”) beskriver hur vi (Wix.com Ltd. tillsammans med dess närstående bolag runtom i världen, inkl. DeviantArt, Inc. – ”Wix”, ”vi” eller ”oss”) samlar in och använder information om våra oregistrerade besökare och registrerade användare, inklusive premiumanvändare, (individuellt kallade ”Besökare”, ”Användare” eller ”du”) i samband med deras åtkomst till och användning av Wix webbplatser (inklusive www.wix.com och alla dess underdomäner, ”Webbplatsen”), webbapplikationer (”Wix-appar”), mobilapplikationer (”Mobilappar”) och relaterade tjänster (gemensamt kallade ”Tjänsterna”).

 

Syftet med denna Sekretesspolicy är att ge dig en tydlig förklaring av när, varför och hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt en förklaring av dina lagstadgade rättigheter. Denna Sekretesspolicy är inte avsedd att ersätta villkoren i något avtal som du har med oss eller några rättigheter som du kan ha enligt tillämpliga lagar för skydd av personuppgifter.

Läs denna policy och se till att du fullständigt förstår vår praxis i samband med dina personuppgifter innan du besöker eller använder någon av våra Tjänster. Om du läser och förstår denna Sekretesspolicy fullständigt och fortfarande motsätter dig vår praxis måste du omedelbart lämna denna webbplats, applikation eller tjänst och undvika eller avbryta all användning av någon av våra Tjänster. Om du har några frågor om denna policy eller oroar dig över något i policyn, var god kontakta oss på privacy@wix.com.

#Sammanfattning

Denna policy beskriver vår integritetspraxis – vilken information vi samlar in om våra besökare och användare, hur vi samlar in den, vad vi gör med den, hur vi skyddar den samt dina rättigheter beträffande din information.

 

Genom att ansluta till eller använda någon av våra Tjänster erkänner du att du har läst denna sekretesspolicy.

2. Vilken information samlar vi in?
2.1. Information om besökare och användare

Vi samlar in två typer av information om våra Besökare och Användare:

 1. Oidentifierad och icke-identifierbar information om en Besökare eller oidentifierad Användare som kan göras tillgänglig för oss eller samlas in automatiskt via hans eller hennes användning av Tjänsterna (”Uppgifter som inte är personuppgifter”). Uppgifter som inte är personuppgifter gör det inte möjligt för oss att identifiera den Besökare eller Användare som de har samlats in från.

  Uppgifter som inte är personuppgifter som vi samlar in består huvudsakligen av teknisk och aggregerad användningsinformation som t.ex. Besökares och Användares webbaktivitet och ”klickmönster” på Tjänsterna, färgdiagram för sessionen och rullningar samt icke-identifierande information om Besökarens eller Användarens enhet, operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, språkinställningar, tangentbordsinställningar, Internetleverantör, hänvisande sida, utgångssida, datum- och tidsstämpel o.s.v.

 2. Individuellt identifierbar information, d.v.s. information som identifierar en individ eller med rimliga ansträngningar kan leda till identifiering av en individ eller som kan vara av privat eller känslig natur (”Personuppgifter”).

  De Personuppgifter som vi samlar in består huvudsakligen av kontaktinformation (t.ex. e-postadress eller telefonnummer), faktureringsinformation (namn, fysisk faktureringsadress, betalningsmetod och transaktionsinformation) som endast samlas in från användare med betaltjänster, information om en webb- eller användningssession (IP-adress, geolokalisering och/eller enhetens unika identifierare), information om anslutna tredjepartskonton (t.ex. e-postadress eller användarnamn för ett anslutet PayPal-, Google- eller Facebook-konto), skannade ID-dokument som vi har tillhandahållt (t.ex. ID-kort, körkort, pass eller officiella företagsregistreringsdokument), korrespondenser (inklusive de som görs genom eller laddas upp till våra Tjänster) samt alla övriga Personuppgifter som Besökare och/eller Användare tillhandahåller oss genom sin åtkomst till och/eller användning av Tjänsterna.

  För att undvika missförstånd betraktar och behandlar vi alla Uppgifter som inte är personuppgifter kopplade till Personuppgifter (t.ex. för att förbättra de Tjänster som vi erbjuder) som Personuppgifter så länge sådan koppling finns.

#Sammanfattning

Vi samlar in två typer av information: Personuppgifter (som kan användas för att unikt identifiera en individ) och Uppgifter som inte är personuppgifter (som inte är identifierande).

 

Vi samlar in sådan information om våra användare och besökare, våra användares användare, jobbsökande samt alla andra som kan tillhandahålla sådan information till oss.

2.2. Information om användares användare

Vi kan också samla in liknande information om besökare på och användare av våra Användares Webbplatser eller Tjänster (”Användares användare”), endast för och på vägnar av våra Användare (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 6 nedan).

2.3. Information om jobbsökande på Wix

Vi samlar också in information som vi får av jobbsökande på Wix (”Jobbsökande”) när de söker till några av de lediga tjänster som publiceras på https://www.wix.com/jobs, per e-post eller på annat sätt (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 7 nedan).

3. Hur samlar vi in sådan information?

Vi använder två huvudmetoder:

 1. Vi samlar in information genom din användning av Tjänsterna. . När du besöker eller använder våra Tjänster, inklusive när du besöker Webbplatsen eller någon Användarwebbplats, registrerar ett Användarkonto, redigerar din Användarwebbplats och laddar upp information och innehåll och/eller laddar ned och använder Wix-appar och/eller Mobilappar, är vi medvetna om det och samlar vanligtvis in och registrerar sådan användning, sådana sessioner och sådan relaterad information, antingen på egen hand eller med hjälp av tredjepartstjänster, vilket beskrivs i avsnitt 8 nedan, inklusive genom användning av ”cookies” och andra spårningsteknologier, vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 9 nedan.

 2. Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller oss. Vi samlar t.ex. in de Personuppgifter som du tillhandahåller oss när du registrerar dig till våra Tjänster, när du loggar in till våra Tjänster via tredjepartstjänster som t.ex. Facebook eller Google, när du lägger en köporder och/eller registrerar domännamn, när du skickar in eller laddar upp sådana Personuppgifter medan du använder någon av våra Tjänster och/eller när du kontaktar oss direkt genom någon kommunikationskanal (t.ex. Wix supportärenden eller e-post). 

 3. Vi samlar även in information från tredjepartskällor så som beskrivs i avsnitt 8 nedan.

#Sammanfattning

När du besöker eller använder våra tjänster kan du även förse oss med viss information (antingen automatiskt genom själva användningen av tjänsten eller genom att skicka in den manuellt).

4. Varför samlar vi in sådan information?

Vi samlar in Personuppgifter och Uppgifter som inte är personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att tillhandahålla och driva Tjänsterna.

 2. För att ytterligare utveckla, anpassa och förbättra våra Tjänster baserat på vanliga eller personliga preferenser, upplevelser och svårigheter bland Besökare och Användare.

 3. För att förse våra Användare med fortlöpande kundservice och teknisk support.

 4. För att kunna kontakta våra Besökare och Användare med allmänna eller personligt anpassade servicerelaterade meddelanden och säljfrämjande meddelanden (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 10 nedan).

 5. För att underlätta, sponsra och erbjuda vissa tävlingar, evenemang och kampanjerbjudanden, avgöra deltagares berättigande att delta, övervaka prestanda, kontakta vinnare och bevilja priser och förmåner.

 6. För att skapa aggregerade statistiska data och andra aggregerade och/eller härledda Uppgifter som inte är personuppgifter, som vi eller våra affärspartner kan använda för att tillhandahålla och förbättra våra respektive tjänster.

 7. För att förbättra vår kapacitet för datasäkerhet och förebyggande av bedrägerier.

 8. För att bedöma Jobbsökandes ansökningar om att arbeta på Wix (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 7 nedan).

 9. För att uppfylla tillämpliga lagar och bestämmelser.

Vi kommer endast att använda dina Personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 4 när vi anser att:

 

 1. vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att förse dig med en webbplatsbyggare eller förse dig med vårt kundstöd och vår tekniska support), eller

  vår användning av din Personliga information är nödvändig för att uppfylla en relevant rättslig eller lagstadgad skyldighet som vi har, eller

 2. vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en relevant rättslig eller lagstadgad skyldighet som vi har, eller

 3. vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att stödja legitima intressen som vi har som företag (t.ex. att underhålla eller förbättra våra Tjänster genom att identifiera användartrender och effektiviteten av Wix kampanjer och identifiera tekniska problem), förutsatt att sådan användning alltid sker på ett sätt som är proprtionerlig och som respekterar dina rättigheter när det gäller ditt privatliv.

Våra Tjänster är inte tillåtna för barn under 18 år. Ingen person under 18 år bör tillhandahålla Personuppgifter till oss genom någon av våra Tjänster. Vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från barn under 18 år. Föräldrar och vårdnadshavare bör alltid övervaka sina barns aktiviteter.

#Sammanfattning

Vi samlar in och använder information för att tillhandahålla våra tjänster och göra dem bättre och säkrare.

 

Vi samlar också in och använder information för att kontakta våra besökare, användare och jobbsökande och för att uppfylla de lagar som är tillämpliga på oss.

5. Var lagrar vi din information?

Personuppgifter om Wix Besökare, Användare och Användares användare får lagras i datacenters i USA, Irland, Sydkorea, Taiwan och Israel. Vi kan använda andra jurisdiktioner om så behövs för korrekt leverans av våra Tjänster och/eller som lagen kräver (vilket förklaras ytterligare nedan).

Information om Jobbsökande på Wix bevaras, behandlas och lagras i Israel på platsen för den sökta tjänsten och, om så behövs, i ett säkert molnlagringsutrymme som tillhandahålls av våra Tredjepartstjänster.

Wix.com Ltd. är baserat i Israel, som den Europeiska kommissionen anser erbjuder en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter om personer bosatta i EU:s medlemsstater.

Wix närstående bolag och tjänsteleverantörer som lagrar eller behandlar dina Personuppgifter på Wix vägnar har alla ett kontraktuellt åtagande att skydda dem och hålla dem säkra, i enlighet med industristandarder och oavsett om lägre krav skulle gälla i deras jurisdiktion.

5.1.

Avslöjande av information enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA

Wix.com deltar i och har certifierat att Wix följer principerna i skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och i skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA. Wix.com har ett åtagande att tillämpa sköldens tillämpliga principer på alla Personuppgifter som erhålls i förlitan på skölden för skydd av privatlivet från medlemsländer i Europeiska unionen (EU) och Schweiz. Om du vill lära dig mer om skölden för skydd av privatlivet, besök det amerikanska näringsdepartementets lista för skölden för skydd av privatlivet här.

Wix.com är ansvarigt för behandlingen av Personuppgifter som det erhåller i enlighet med skölden för skydd av privatlivet och senare överföringar till en tredje part som agerar som ombud på Wix.coms vägnar. Wix.com följer principerna i skölden för skydd av privatlivet för alla vidareöverföringar av Personuppgifter från EU, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidareöverföringar.

Vad gäller Personuppgifter som erhålls eller överförs i enlighet med skölden för skydd av privatlivet är Wix.com underkastat den amerikanska federala handelskommissionens (Federal Trade Commission, FTC) regleringsbefogenheter. I vissa fall kan Wix.com bli ombett att avslöja personuppgifter som svar på lagenliga begäranden från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller tillsyn, och kommer att göra det när lokala dataskyddslagar så tillåter.

Om du har ett olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, var god kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Under vissa förhållanden, som beskrivs mer utförligt på webbplatsen för skölden för skydd av privatlivet, kan du begära en bindande skiljedom när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

Vid begäran kommer Wix att tillhandahålla dig information om huruvida vi innehar några Personuppgifter om dig. Du kan komma åt, korrigera eller begära borttagning av dina Personuppgifter genom att följa anvisningarna i dessa hjälpcenterartiklar: ”GDPR: Retrieving Your Wix Account Data” eller ”GDPR: Permanently Deleting Your Wix Account”. Vi kommer att svara på din begäran inom den tidsperiod som lokala lagar fastställer eller en rimlig tidsperiod.

Om du raderar ditt Wix-konto permanent raderas all din information från Wix databaser. Därefter kan du inte längre använda någon av dina Wix-tjänster, ditt Användarkonto och alla dess uppgifter tas bort permanent och Wix kommer inte att kunna återställa ditt konto eller återhämta dina uppgifter i framtiden. Om du kontaktar Wix Support i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och supportpersonalen kommer inte att kunna lokalisera det raderade kontot.

5.2.

#Sammanfattning

Vi kan lagra och behandla sådana Personuppgifter i USA, Europa, Israel eller andra jurisdiktioner, antingen på egen hand eller med hjälp av våra närstående bolag och tjänsteleverantörer.

 

Wix datalagrings-leverantörer har ett kontraktuellt åtagande att skydda och säkra dina uppgifter.

Bland annat följer Wix principerna i skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och i skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA för att ytterligare skydda och stärka våra användares integritet.

En del jurisdiktioner kräver att vi bevarar och lagrar information om deras invånare lokalt.

Vi kan även samla in, behandla, lagra och använda sådan information i andra jurisdiktioner, inklusive USA.

Skyldigheter till datalokalisering:

Om du är bosatt i en jurisdiktion som ålägger ”datalokalisering” eller ”datahemvist” (d.v.s. kräver att Personuppgifter om dess invånare hålls inom jurisdiktionens territoriella gränser) och vi får kännedom om det, kan vi bevara dina Personuppgifter inom sådana territoriella gränser om vi har laglig skyldighet att göra det.

Du erkänner att vi under tiden kan fortsätta att samla in, lagra och använda dina Personuppgifter i andra jurisdiktioner, inklusive USA så som förklaras ovan.

5.3.

 
6. Information om användares användare

Wix kan samla in, lagra och behandla vissa Personuppgifter och Uppgifter som inte är personuppgifter om Användares användare (”Information om Användares användare”), dock endast på våra Användares vägnar och uppdrag. T.ex. kan alla våra Användare importera sina e-postkontakter från tredjepartstjänster som Gmail eller på annat sätt samla och hantera kontakter via sin Användarwebbplats. Sådana kontakter lagras sedan hos Wix på Användarens vägnar.

För sådana syften fungerar Wix som, och ska betraktas som, ”Personuppgiftsbiträde” och inte som ”Personsuppgiftsansvarig” (så som dessa två termer med stor begynnelsebokstav definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning) för sådan Information om Användares användare. De Användare som sköter och driver sådana Användarwebbplatser ska betraktas som ”Personsuppgiftsansvariga” för sådan Information om Användares användare och är ansvariga för att de följer alla lagar och bestämmelser som kan gälla för insamling och kontroll av sådan Information om Användares användare, inklusive alla integritets- och dataskyddslagar i alla relevanta jurisdiktioner.

I enlighet med tillämplig lag kommer Wix att behandla Användares användare information i enlighet med databehandlingsavtalet som finns här.

Du är ansvarig för säkerheten hos, integriteten av och tillåten användning av  dina användares Personuppgifter samt för att erhålla alla samtycken och tillåtelser, och tillhandahålla alla meddelanden beträffande korrekt behandling, som krävs för insamling och användning av sådana uppgifter.

 

Wix kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning till Användare eller Användares användare men vi rekommenderar att alla Användare publicerar och upprätthåller tydliga och omfattande sekretesspolicy på sina Användarwebbplatser, i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, och att alla Användares användare läser dessa policyer noggrant och säkerställer att de samtycker till dem.

För mer information om hur information om Användares användare kan hanteras av Wix (vilket kan vara relevant för det specifika meddelande som du tillhandahåller till och/eller samtycke som du erhåller från dina användare), se avsnitt 8, 13 och 14 nedan.

 

Om du är en besökare, användare eller kund hos någon av våra Användare måste du läsa följande: Wix har ingen direkt relation till de individuella Användares användare vars Personuppgifter Wix behandlar. Om du är en besökare, användare eller kund hos någon av våra Användare och vill göra någon begäran eller ställa någon fråga beträffande dina Personuppgifter måste du kontakta sådan Användare direkt. Om du t.ex. vill komma åt, korrigera, ändra eller ta bort felaktiga uppgifter som Wix behandlar på vägnar av sina Användare måste du rikta din fråga till den relevanta Användaren (som är ”Personsuppgiftsansvarig” för sådana uppgifter). Om vi ombes att ta bort Personuppgifter om några Användares användare kommer vi att svara på en sådan begäran inom trettio (30) dagar. Om inget annat anges av vår Användare behåller vi Personuppgifterna om Användarens användare under den period som anges i avsnitt 13 nedan.

#Sammanfattning

Wix kan samla in och behandla information om våra användares användare.

Vi gör detta endast på våra användares vägnar och uppdrag.

Våra användare är ensamt ansvariga för sina användares information, inklusive dess lagenlighet, säkerhet och integritet.

Wix har ingen direkt relation till några av sina användares användare. Om du är en användares användare måste du kontakta Wix-webbplatsens ägare direkt.

 
7. Jobbansökningar till Wix

publiceras på https://www.wix.com/jobs genom att skicka oss sin kontaktinformation och CV (”Jobbsökandeinformation”) via det relevanta ansökningsformuläret på vår Webbplats eller genom någon annan metod som vi tillhandahåller.

Vi förstår att integritet och diskretion är mycket viktiga för våra Jobbsökande och har ett åtagande att hålla Jobbsökandeinformation privat och endast använda den för Wix interna rekryteringssyften (inklusive för att identifiera Jobbsökande, bedöma deras ansökningar, fatta anställningsbeslut och kontakta Jobbsökande per telefon eller skriftligen).

Observera att Wix kan behålla Jobbsökandeinformation som skickas till Wix i högst två år efter att den sökta tjänsten har tillsatts eller stängts. Detta görs så att vi kan bedöma Jobbsökande igen för andra tjänster och möjligheter på Wix, så att vi kan använda deras Jobbsökandeinformation som referens för framtida ansökningar från dem, samt, om den Jobbsökande anställs, för ytterligare anställnings- och verksamhetssyften i samband med hans eller hennes arbete på Wix.

Om du har skickat in din Jobbsökandeinformation till Wix tidigare och nu vill komma åt den, uppdatera den eller få den borttagen från Wix system, kontakta oss på jobs@wix.com.

#Sammanfattning

Vi välkomnar alla kvalificerade jobbsökande att söka till våra lediga tjänster genom att skicka oss sin kontaktinformation och sitt CV.

Vi använder sådan information endast för våra interna rekryterings-, anställnings- och verksamhetssyften.

 
8. Dela personuppgifter med tredje parter

Wix kan dela dina Personuppgifter med tredje parter (eller på annat sätt ge dem åtkomst till dem) endast på följande sätt och i följande fall:

8.1. Tredjepartstjänster

Wix samarbetar med ett antal utvalda tjänsteleverantörer, vars tjänster och lösningar kompletterar, underlättar och förbättrar våra egna. Dessa inkluderar hosting- och serversamlokaliseringstjänster, meddelande- och innehållsleveransnätverk (CDN-nätverk), data- och cybersäkerhetstjänster, fakturerings- och betalningshanteringstjänster, domännamnsregistratorer, tjänster för upptäckt och förebyggande av bedrägerier, webbanalys, e-postdistributions- och övervakningstjänster, sessionsregistrerings- och fjärråtkomsttjänster, prestandamätnings-, dataoptimerings- och marknadsföringstjänster, innehållsleverantörer samt våra juridiska och finansiella rådgivare (gemensamt kallade ”Tredjepartstjänst(er)”).

Sådana Tredjepartstjänster kan få eller på annat sätt ha åtkomst till våra Besökares och Användares Personuppgifter och/eller Personuppgifter om Användares användare, helt eller delvis – beroende på deras specifika roller och syften för att underlätta och förbättra våra Tjänster och vår verksamhet – och får endast använda sin åtkomst för sådana syften.

Observera att även om våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster är vi inte ansvariga för sådana webbplatsers eller tjänsters integritetspraxis. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar våra Tjänster och att läsa sekretesspolicyerna för varje webbplats och tjänst som du besöker innan du tillhandahåller dina Personuppgifter. Denna Sekretesspolicy gäller inte för sådana länkade tredjepartswebbplatser och tredjepartstjänster.

Wix har ansvaret för Personuppgifter som Wix erhåller enligt skölden för skydd av privatlivet och senare överför till en tredje part på det sätt som beskrivs i principerna i skölden för skydd av privatlivet. I synnerhet förblir Wix ansvarigt enligt principerna i skölden för skydd av privatlivet om tredje parter som Wix anlitar för att behandla Personuppgifterna på dess vägnar gör det på ett sätt som är oförenligt med dessa principer, såvida Wix inte bevisar att det inte är ansvarigt för den händelse som orsakade skadan.

#Sammanfattning

Vi kan dela informationen om våra besökare, användare och användares användare med olika tredje parter, inklusive vissa tjänsteleverantörer, tjänstemän inom tillsynsmyndigheter och applikationsutvecklare.

Informationen kan endast delas i enlighet med denna policy.

8.2. Tillsyn, rättsliga begäranden och skyldigheter:

När lokala dataskyddslagar så tillåter kan Wix lämna ut eller på annat sätt ge andra åtkomst till dina Personuppgifter i enlighet med en rättslig begäran (t.ex. en kallelse till domstol, ett rättsligt förfarande, ett beslut om husrannsakan eller ett domstolsbeslut) eller i enlighet med tillämpliga lagar om vi i god tro tror att lagen kräver att vi gör det, oavsett om vi meddelar dig eller inte.

8.3. Skydda rättigheter och säkerhet:

Wix kan dela dina Personuppgifter med andra om vi i god tro anser att det hjälper till att skydda rättigheter, egendom eller den personliga säkerheten för Wix, någon av våra Användare, några Användares användare eller någon i allmänheten, oavsett om vi meddelar dig eller inte.

8.4. Funktioner för sociala medier och inramade sidor:

Våra Tjänster inkluderar vissa funktioner och widgetar för sociala medier, funktioner för enkel inloggning som t.ex. ”Facebook Connect” och ”Google Sign-in”, knappen ”Facebook Like”, knappen ”Share this” samt andra interaktiva miniprogram (”Funktioner för sociala medier”). Dessa Funktioner för sociala medier kan samla in information som t.ex. din IP-adress eller vilken sida du besöker på vår Webbplats och kan sätta en cookie för att de ska fungera korrekt. Funktioner för sociala medier hanteras antingen av en tredje part eller direkt på våra Tjänster. Dina interaktioner med dessa tredje parters Funktioner för sociala medier regleras av deras policyer och inte av våra.

Dessutom kan våra Tjänster göra det möjligt för dig att dela dina Personuppgifter direkt med tredje parter, som t.ex. via sidinramningstekniker för att skicka innehåll till eller visa innehåll från Tredjepartstjänster eller andra parter, samtidigt som vår Webbplats och våra Tjänsters utseende och känsla bevaras (”Ramar”). Observera att om du väljer att interagera eller dela några Personuppgifter via sådana Ramar tillhandahåller du i själva verket sådana uppgifter till dessa tredje parter och inte till oss, och även sådana interaktioner och sådant delande regleras av sådana tredje parters policyer och inte av våra.

8.5. App Market-utvecklare:

Som en del av vårt App Market-program tillåter vi tredjepartsutvecklare (”Tredjepartsutvecklare”) att utveckla och erbjuda sina egna applikationer via Wix App Market (”Tredjepartsapp(ar)”) tillsammans med Wix.

Varje Tredjepartsutvecklare är bunden av partnerprogramsavtalet för Wix App Market (Wix App Market – Partner Program Agreement), som bland annat innehåller begränsningar av hur de får komma åt, lagra och använda de Personuppgifter och Uppgifter som inte är personuppgifter som du och/eller dina användare tillhandahåller till dem eller oss.

Vi uppmanar dig att granska varje sekretesspolicy som medföljer en Tredjepartsapp och att be Tredjepartsutvecklare om eventuella förtydliganden som du behöver, innan du beslutar om du ska installera och använda deras Tredjepartsapp. Wix bestämmer inte över och är inte ansvarigt för Tredjepartsutvecklares handlingar eller policyer och din användning av Tredjepartsappar är på din egen risk.

8.6. Wix-appar och/eller Tredjepartsappar

Genom att installera vissa Wix-appar och/eller Tredjepartsappar tillåter du även respektive leverantör att dela och/eller komma åt vissa Personuppgifter och Uppgifter som inte är personuppgifter om dig och/eller dina användares användare; Sådan information inkluderar bland annat kontaktinformation, meddelanden, affärstillämpningar och vissa aktiviteter på Tjänsterna och/eller Användarwebbplatsen, vilka lagras och därefter kan kommas åt via ditt Användarkonto. För ytterligare information om de Personuppgifter som kan samlas in och delas, se användningsvillkoren för Wix App Market.

För att ytterligare skydda din och dina användares integritet förbjuder vi genom avtal alla Tredjepartsutvecklare att kombinera Personuppgifter som samlas in från olika Användarwebbplatser och Tjänster och att dela Personuppgifter om Användares användares annat än med andra Appar som är installerade på samma Användarwebbplats eller Tjänster, för den specifika Användarwebbplatsens eller de specifika Tjänsternas syften. Wix kan dock fortfarande komma åt och använda information som samlas in och lagras från olika Användarwebbplatser och Appar om så behövs för att tillhandahålla och förbättra dess Tjänster.

Du är ensam ansvarig för att meddela dina användare om insamlingen, behandlingen och användningen av deras Personuppgifter och att informera dem om att deras Personuppgifter kommer att överföras till och behandlas av Wix på dina vägnar.

För att förhindra insamling eller delning av Personuppgifter kan du antingen undvika att installera Appar på din Användarwebbplats, återkalla de beviljade behörigheterna för Appar som du installerar eller helt enkelt avinstallera dem. Du måste dock observera att tidigare installerade Appar fortfarande kan behålla viss information som samlades in innan återkallandet, så om du vill att sådan information ska tas bort föreslår vi att du kontaktar Wix eller Tredjepartsutvecklaren direkt och begär att de gör det. 

8.7. Wix dotterbolag och närstående bolag:

Vi kan dela Personuppgifter internt inom vår företagsfamilj för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Vi kan till exempel dela dina Personuppgifter med Wix.com Inc., vårt USA-baserade dotterbolag, för att underlätta och förse dig (och dina användare) med våra Tjänster. Dessutom, om Wix eller något av dess närstående bolag erfar någon förändring i kontroll, inklusive genom sammanslagning, förvärv eller köp av väsentligen alla dess tillgångar, kan dina Personuppgifter delas med de parter som är involverade i sådan händelse. Om vi har god tro att en sådan förändring i kontroll väsentligt kan påverka dina Personuppgifter som finns lagrade hos oss kommer vi att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår Webbplats om denna händelse och om vissa möjligheter som du kan ha beträffande dina Personuppgifter.

Delning av Personuppgifter från Wix dotterbolag och närstående bolag i Europeiska unionen och Schweiz till Wix dotterbolag i USA följer skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA.

 

För tydlighets skull ska påpekas att Wix kan dela dina Personuppgifter på andra sätt än dem som beskrivs ovan om du uttryckligen godkänner det eller om vi har laglig skyldighet att göra det.

Dessutom kan Wix överföra, dela, lämna ut eller på annat sätt använda Uppgifter som inte är personuppgifter enligt eget omdöme och utan att ytterligare godkännande behövs.

 
9. Användning av cookies och andra spårningsteknologier

Wix och dess marknadsförings-, analys- och teknologipartner använder vissa övervaknings- och spårningsteknologier (t.ex. cookies, signaler (beacons), pixlar, taggar och skripter). Dessa teknologier används för att kontinuerligt upprätthålla, tillhandahålla och förbättra våra Tjänster och för att förse våra Besökare, våra Användare och våra Användares användare med en bättre upplevelse. Till exempel kan vi tack vare dessa teknologier upprätthålla och hålla reda på våra Besökares och Användares preferenser och autentiserade sessioner för att bättre säkra våra Tjänster, identifiera tekniska problem, användartrender och kampanjers effektivitet och övervaka och förbättra den allmänna prestandan hos våra Tjänster.

 

Observera att Tredjepartstjänster som placerar cookies eller använder andra spårningsteknologier genom våra Tjänster kan ha sina egna policyer för hur de samlar in och lagrar information. Sådan praxis omfattas inte av vår Sekretesspolicy och vi har ingen kontroll över den. 

 

Cookies: För att några av dessa teknologier ska fungera korrekt måste en liten datafil (”cookie”) laddas ned och lagras på din enhet. Vi använder som standard flera persistenta cookies för sessions- och användarautentisering, säkerhet, uppfyllande av Användarens preferenser (t.ex. om standardspråk och inställningar), anslutningsstabilitet (t.ex. för uppladdning av media, användning av e-handelsfunktioner o.s.v.), övervakning av prestandan hos våra tjänster och marknadsföringskampanjer samt allmänt för tillhandahållande och förbättring av våra Tjänster.

Om du vill ta bort eller blockera några cookies ska du titta i hjälp- och supportområdet på din webbläsare för instruktioner om hur du hittar den fil eller katalog som cookies lagras i. Information om hur du tar bort eller håller ordning på cookies finns också tillgänglig på www.AboutCookie.org. (Observera att denna webbplats inte tillhandahålls av Wix och vi kan därför inte säkerställa dess korrekthet, fullständighet eller tillgänglighet.)

spårningsteknologier kan det hindra dig från att komma åt vissa områden eller funktioner i våra Tjänster eller på annat sätt påverka din användarupplevelse negativt.

 

Transparenta GIF-filer: Vi och vissa Tredjepartstjänster kan använda en mjukvaruteknik som kallas för transparenta GIF-filer (även känd som webbsignaler (web beacons) eller webbuggar (web bugs)) och som gör det möjligt för dem och oss att förbättra våra Tjänster genom att mäta Tjänsternas effektivitet och prestanda. Transparenta GIF-filer är mycket små bildfiler med en unik identifierare som liknar cookies funktionsmässigt, men de lagras inte på din enhet utan är i stället inbäddade i våra Tjänster.

 

Flash och HTML5: Vi och vissa Tredjepartstjänster kan även använda vissa spårningsteknologier kända som ”flashcookies” och ”HTML5”, huvudsakligen för reklamsyften. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för borttagning eller blockering av sådana teknologier. Ytterligare information om hur du hanterar flashcookies finns tillgänglig här: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. (Observera att denna webbplats inte tillhandahålls av Wix och vi kan därför inte säkerställa dess korrekthet, fullständighet eller tillgänglighet.)

Beteendestyrd annonsering och återannonsering: Vissa Tredjepartstjänster och annonsnätverk kan visa annonser på vår Webbplats, på Wix appar och på Wix mobilappar eller hantera vår annonsering på andra webbplatser. Sådana parter kan använda vissa spårningsteknologier för att samla in viss information om dina aktiviteter på Tjänsterna och olika Tjänster från tredje parter för att förse dig med riktad reklam baserad på dina intressen och preferenser. Du kan avanmäla dig från att få riktad reklam från vissa annonsörer och annonsnätverk genom att klicka här (eller, om du befinner dig i EU, genom att klicka här (tillhandahålls av YourChoicesOnline.eu)). Observera att detta inte avanmäler dig från att få all reklam och att din avanmälan endast gäller den specifika reklamen. Du kommer att fortsätta att erhålla reklam som du inte har avanmält dig från.

Komplettering av användardata: Vi kan erhålla information om dig från andra källor, inklusive offentligt tillgängliga databaser eller tredje parter som vi har köpt data från, och kombinera sådan data med information som vi redan har om dig.  Detta hjälper oss att uppdatera, utvidga och analysera våra register, identifiera nya kunder och tillhandahålla produkter och Tjänster som kan vara av intresse för dig. När vi erhåller dina Personuppgifter från sådana tredje parter säkerställer vi att sådana parter förbinds genom avtal att informera dig om att dina Personuppgifter kommer att röjas för oss, och vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter stämmer innan vi använder dem. Om du tillhandahåller personuppgifter om andra personer till oss, eller om andra personer ger oss information om dig, kommer vi endast att använda sådan information för det specifika syfte för vilket vi erhöll informationen.

 

”Do Not Track”-signaler: Observera att vi inte ändrar vår praxis till svar på en ”Do Not Track”-signal i HTTP-huvudet från en webbläsare eller mobilapplikation.

#Sammanfattning

Vi och vissa tredjepartstjänster kan använda cookies och liknande spårningsteknologier i alla våra tjänster.

 

Dessa teknologier används mest för stabilitets-, säkerhets-, funktionalitets-, prestanda- och reklamsyften.

 

Du kan blockera, avanmäla dig från eller på annat sätt hantera sådana spårningsteknologier själv, genom dina webbläsarinställningar eller andra källor – men observera att detta kan påverka din upplevelse av våra tjänster negativt.

 
10. Kommunikationer från Wix
10.1. Säljfrämjande meddelanden:

Vi kan använda dina Personuppgifter för att skicka dig säljfrämjande innehåll och meddelanden via e-post, textmeddelanden, direkta textmeddelanden, marknadsföringssamtal och liknande kommunikationsformer från Wix eller våra partner (som agerar på Wix vägnar) genom sådana medel.

Om du inte vill erhålla sådana säljfrämjande meddelanden eller samtal kan du när som helst meddela Wix eller följa de ”avregistrerings-” eller STOPP-instruktioner som finns tillgängliga i de säljfrämjande kommunikationer som du får.

Vi vidtar åtgärder för att begränsa det säljfrämjande innehåll som vi skickar till dig till en rimlig och proportionerlig nivå och för att skicka dig information som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på din information

10.2. Service- och faktureringsmeddelanden:

Wix kan också kontakta dig med viktig information om våra Tjänster eller din användning av dem.

Vi kan till exempel skicka dig ett meddelande (genom någon av de metoder som är tillgängliga för oss) om en viss Tjänst temporärt är avstängd för underhåll, svara på ditt supportärende eller e-postmeddelande, skicka dig påminnelser eller varningar om kommande eller sena betalningar för dina aktuella eller kommande abonnemang, vidarebefordra klagomål om din Användarwebbplats eller meddela dig om väsentliga ändringar i våra Tjänster.

Det är viktigt att du alltid kan erhålla sådana meddelanden. Du kan därför inte avanmäla dig från att erhålla sådana service- och faktureringsmeddelanden såvida du inte längre är en Besökare eller Användare hos Wix (vilket kan åstadkommas genom att inaktivera ditt konto).

#Sammanfattning

Du samtycker till att vi eller våra partner kan skicka dig säljfrämjande meddelanden och innehåll.
Du kan enkelt avanmäla dig från att erhålla säljfrämjande meddelanden genom att kontakta oss eller använda de alternativ för ”avregistrering” som vi tillhandahåller.

Vi kan också kontakta dig med service- och faktureringsrelaterade meddelanden och innehåll. Du kan inte avanmäla dig från att erhålla sådana meddelanden.

 
11. Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

Det är mycket viktigt att du har kontroll över dina Personuppgifter. Det är därför som Wix vidtar åtgärder för att göra det möjligt för dig att komma åt, erhålla en kopia av, uppdatera, ändra, radera eller begänsa användningen av dina Personuppgifter.

Innan vi röjer de begärda Personuppgifterna kan vi begära ytterligare information av dig för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål. Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift när lagen så tillåter (t.ex. om din begäran är ogrundad eller alltför omfattande).

Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet (men vi rekommenderar fortfarande att du kontaktar oss först).

Om du är en Besökare eller Användare hos Wix och vill erhålla en kopia, komma åt och/eller begära att vi korrigerar de Personuppgifter som du har lagrat hos oss (dina egna eller dina användares) eller vill begära en lista över vilka (eventuella) Personuppgifter om dig som vi har lämnat ut till tredje parter för direktmarknadsföringssyften ska du följa anvisningarna i dessa hjälpcenterartiklar: ”GDPR: Retrieving Your Wix Account Data” och ”GDPR: Permanently Deleting Your Wix Account”. Du kan även skicka din begäran till Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att svara skyndsamt på din begäran (såvida vi inte behöver ytterligare information från dig för att uppfylla begäran), i enlighet med rättsliga och andra tillåtliga överväganden.

Om du raderar ditt Wix-konto permanent raderas all din information från Wix databaser. Därefter kan du inte längre använda någon av dina Wix-tjänster, ditt Användarkonto och alla dess uppgifter tas bort permanent och Wix kommer inte att kunna återställa ditt konto eller återhämta dina uppgifter i framtiden. Om du kontaktar Wix Support i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och supportpersonalen kommer inte att kunna lokalisera det raderade kontot.

#Sammanfattning

Du kan begära att komma åt, erhålla en kopia av, uppdatera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina Personuppgifter som du har lagrat hos oss. Skicka oss bara ett e-postmeddelande eller fyll i vårt dedikerade GDPR-formulär. Du kan även korrigera och/eller uppdatera dina uppgifter genom dina konto- eller webbplats-inställningar. Du kan radera dina Personuppgifter genom att radera hela ditt konto. Vi kommer att besvara dina begäranden inom en rimlig tidsperiod.

 
12. Frågor och klagomål

Var god kontakta oss om du har några frågor om hur vi samlar in, använder eller avslöjar Personuppgifter eller om du anser att vi inte har efterlevt denna Sekretesspolicy eller tillämpliga dataskyddslagar; våra uppgifter anges i slutet av denna Sekretesspolicy.

Vårt dataskyddsombudsteam kommer att undersöka klagomålet och avgöra om ett brott mot policyn har inträffat och vilken eventuell åtgärd som ska vidtas.

Vi tar alla integritetsklagomål på allvar och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att behandla ditt klagomål snabbt. Vår målsättning är att svara inom 30 dagar.

Vi förväntar oss att våra förfaranden kommer att lösa ditt klagomål på ett snabbt och rättvist sätt. Om du fortfarande inte är nöjd kan du dock även lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet när som helst; vi rekommenderar dock att du kontaktar oss först så att vi kan försöka lösa det.

#Sammanfattning

Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet när som helst. Kontakta dock gärna oss först så att vi kan försöka lösa problemet.

 
13. Lagring av uppgifter

Vi kan behålla dina Personuppgifter (liksom dina användares uppgifter) så länge ditt Användarkonto är aktivt, så som anges i denna Sekretesspolicy eller så länge som annars krävs för att tillhandahålla våra Tjänster till dig.

Vi kan fortsätta att behålla sådana Personuppgifter även efter att du inaktiverar ditt Användarkonto och/eller upphör att använda några särskilda Tjänster, om så är rimligen nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister beträffande våra Användare eller våra Användares användare, förhindra bedrägeri och missbruk, genomdriva våra avtal och/eller skydda våra legitima intressen.

Vi har en datalagringspolicy som vi tillämpar på information som vi har ansvar för. När dina Personuppgifter inte längre behövs säkerställer vi att de raderas på ett säkert sätt.

#Sammanfattning

Vi kan behålla dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt och längre om så behövs (t.ex. om vi har laglig skyldighet att behålla dem längre eller behöver dem för att skydda våra intressen).

 
14. Säkerhet

Wix har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda de Personuppgifter som du delar med oss, inklusive fysiska, elektroniska och procedurrelaterade åtgärder. Vi erbjuder bland annat säker åtkomst via HTTPS till de flesta områden på våra Tjänster, överföringen av känslig betalningsinformation (t.ex. kreditkortsnummer) via våra köpformulär skyddas av en SSL/TLS-krypterad anslutning enligt industristandard, och vi upprätthåller regelbundet en certifiering enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Vi övervakar också regelbundet våra system för att upptäcka möjliga sårbara punkter och angrepp och söker regelbundet efter nya sätt och Tredjepartstjänster som ytterligare kan förbättra säkerheten hos våra Tjänster och skyddet av våra Besökares och Användares integritet.

Oavsett de åtgärder och ansträngningar som Wix vidtar kan vi inte garantera, och garanterar inte heller, ett absolut skydd och en absolut säkerhet för dina Personuppgifter, dina användares uppgifter eller något annat Användarinnehåll som du laddar upp, publicerar eller på annat sätt delar med Wix eller någon annan person.

Vi uppmanar dig därför att skapa starka lösenord för ditt Användarkonto och din Användarwebbplats och att undvika att förse oss eller någon annan med känslig information som du tror skulle kunna orsaka dig väsentlig eller irreparabel skada om den röjs.

Och eftersom vissa områden på våra Tjänster är mindre säkra än andra (t.ex. om du sätter ditt supportärende som offentligt i stället för privat eller om du går till en sida utan SSL) och e-post och snabbmeddelanden inte betraktas som säkra kommunikationsformer ber och uppmanar vi dig dessutom att inte dela några Personuppgifter i något av dessa områden eller via någon av dessa metoder.

Om du har några frågor om säkerheten i våra Tjänster är du välkommen att kontakta oss på privacy@wix.com.

#Sammanfattning

Vi har ett åtagande att säkra dina personuppgifter och använder olika säkerhetsåtgärder för att skydda dem bättre.

Eftersom vi dock inte kan garantera ett absolut skydd uppmanar vi dig att vara försiktig, skapa ett starkt lösenord för ditt konto och undvika att skicka in känslig information som kan orsaka stor skada för dig om den röjs.

 
15. Offentliga forum och användarinnehåll

Våra Tjänster erbjuder offentligt tillgängliga bloggar, grupper och supportforum. Observera att all information som du tillhandahåller i sådana områden kan läsas, samlas in och användas av andra som besöker dem. Om du vill begära att dina Personuppgifter tas bort från våra bloggar, grupper eller forum, kontakta oss på: privacy@wix.com. I vissa fall kommer vi möjligen inte att kunna ta bort dina Personuppgifter från sådana områden. Om du till exempel använder en tredjepartsapplikation för att publicera en kommentar (t.ex. pluginprogrammet för Facebook) medan du är inloggad till din motsvarande profil hos en sådan tredje part måste du logga in till applikationen eller kontakta dess leverantör om du vill ta bort de Personuppgifter som du har publicerat på den plattformen.

Under alla omständigheter avråder vi dig från att publicera någon information (eller använda några publiceringsmetoder för att publicera information) som du inte vill publicera på dessa plattformar.

 

Om du laddar upp något Användarinnehåll till ditt Användarkonto eller publicerar det på din Användarwebbplats och tillhandahåller det på något annat sätt som en del av användningen av någon Tjänst gör du det på din egen risk.

Vi har vidtagit adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Vi kan dock inte kontrollera vad andra Användare eller medlemmar av allmänheten som kommer åt ditt Användarinnehåll gör och är inte ansvariga för eventuella kringgåenden av integritetsinställningar eller säkerhetsåtgärder som du eller vi har placerat på din Användarwebbplats (inklusive t.ex. lösenordsskyddade områden på din Användarwebbplats). Du förstår och erkänner att även när du eller vi har tagit bort Användarinnehåll kan kopior av det fortsätta att vara synligt på cachelagrade och arkiverade sidor eller om några tredje parter (inklusive någon av dina användare) har kopierat eller lagrat sådant Användarinnehåll.

För tydlighets skull avråder vi från att ladda upp eller publicera all information som du inte vill ska vara offentlig.

#Sammanfattning

Undvik att publicera information på någon av de offentliga områdena på våra Tjänster, eller på din egen webbplats, om du inte vill att den ska bli offentligt tillgänglig.

 
16. Uppdateringar och tolkning

Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy i enlighet med tillämplig lag och för att återspegla ändringar i vår praxis beträffande insamling, användning och lagring av information. Om vi gör några ändringar som vi (i god tro och enligt eget omdöme) bedömer som ”väsentliga” kommer vi att meddela dig (genom en av de meddelandemetoder som anges i avsnitt 15.3 i användningsvillkoren) innan ändringen träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår Sekretesspolicy. Om inget annat anges gäller vår allra senaste Sekretesspolicy för all information som vi har om dig och dina användare, vad gäller vår Webbplats, våra Wix-appar, våra Mobilappar och våra andra Tjänster.

Varje rubrik, bildtext eller avsnittsrubrik i denna Sekretesspolicy, samt varje förklaring eller sammanfattning under högerkolumnen ”#Sammanfattning”, tillhandahålls endast för bekvämlighets skull och definierar eller förklarar inte något avsnitt eller någon bestämmelse i denna Sekretesspolicy på något sätt eller binder någon av oss juridiskt på något sätt.

Denna Sekretesspolicy har skrivits på engelska och kan vara översatt till andra språk för din bekvämlighet. Du kan komma åt och se andra språkversioner genom att ändra dina språkinställningar för Wix Webbplats. Om en översatt (icke-engelsk) version av denna Sekretesspolicy på något sätt strider mot dess engelska version ska bestämmelserna i den engelska versionen gälla.

#Sammanfattning

Vi kan ändra denna policy när som helst. Vi meddelar dig om några väsentliga ändringar görs.

Bara vänsterkolumnen är juridiskt bindande (den här kolumnen är bara till för att förtydliga).

Översatta (icke-engelska) versioner av dessa villkor tillhandahålls endast för din bekvämlighet.

 
17. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy eller vill utöva några av dina rättigheter så som beskrivs i avsnitt 11, var god kontakta vårt dataskyddsombudsteam på privacy@wix.com. Vi kommer att försöka reda ut alla eventuella klagomål beträffande användningen av dina Personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Du kan även kontakta oss per post på: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel samt på Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA.

Vad gäller den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 27) kan du kontakta vår EU-representant på Wix Online Platforms Limited, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Irland.

#Sammanfattning

Har du några frågor eller förslag? Vi vill gärna höra dem!