top of page

Wix.coms Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 26 Juli, 2020

Välkommen till Wix.coms Sekretesspolicy!

1. Läs noggrant!

Wix.com hyser ett starkt engagemang för sina besökares och användares privatliv. I detta syfte beskriver denna Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) hur Wix.com Ltd., tillsammans med dess närstående bolag runtom i världen (“Wix”, “vi, “vår”, eller “oss”), samlar in, använder och delar dina Personuppgifter, liksom en förklaring av de rättigheter som du kan ha beträffande Personuppgifterna. Denna Sekretesspolicy tillämpas på alla Wix användare, med vilka avses oregistrerade besökare, registrerade besökare och premiumanvändare (tillsammans kallade ”Användare”, “du”, eller “din”), och på alla Wix tjänster, med vilka avses våra webbplatser (www.wix.com och alla dess underdomäner, “Webbplatsen”), webbapplikationer (“Wix Applikationer”), mobilapplikationer (“Mobilappar”), och relaterade tjänster (tillsammans benämnda “Tjänsterna”). Denna Sekretesspolicy är inte avsedd att ersätta villkoren i något avtal som du har med oss eller några rättigheter som du kan ha enligt tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Läs denna policy och se till att du är helt införstådd med vår praxis i samband med dina personuppgifter innan du besöker eller använder någon av våra Tjänster.  Om du läser och förstår denna Sekretesspolicy fullständigt och fortfarande motsätter dig vår praxis måste du omedelbart lämna denna webbplats, applikation eller tjänst och avbryta all användning av våra Tjänster.  Om du har några frågor om denna policy eller oroar dig över något i policyn, var god kontakta oss på privacy@wix.com

#Sammanfattning

Denna policy beskriver vår sekretesspolicy – vilka Personuppgifter vi samlar in om våra Användare, vad vi gör med dem, hur vi skyddar dem samt dina rättigheter beträffande dina Personuppgifter.

Genom att ansluta till eller använda någon av våra Tjänster bekräftar du att du har läst denna Sekretesspolicy.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?
2.1. Användarinformation:

För att tillhandahålla dig Tjänsterna måste vi samla in Personuppgifter kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk person (“Personuppgifter”). Vi samlar in Personuppgifter som du tillhandahåller oss från din användning av Tjänsterna och från andra källor. Vi samlar in följande typer av Personuppgifter om dig:

 1. Information som du tillhandahåller oss. När du registrerar dig för våra Tjänster, köper och/eller registrerar domännamn, använder någon av våra Tjänster, och/eller när du kontaktar oss direkt genom någon kommunikationskanal (t.ex. Wix supportärenden eller e-post) kan du tillhandahålla oss Personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, Personuppgifter beträffande betalning (för Användare av förbetalda Tjänster), Personuppgifter som du anger i kommunikation med oss samt Personuppgifter som finns i scannade ID-dokument (såsom ID-kort, körkort, pass eller officiella dokument om bolagsregistrering).   

 2. Uppgifter som vi samlar in när du använder Tjänsterna. När du besöker, laddar ner och/eller använder någon av våra Tjänster kan vi samla in aggregerade Personuppgifter om användning, såsom Besökares och Användares webbaktivitet och ”klickmönster” på Tjänsterna, färgdiagram för sessionen och scrollningar samt icke-identifierande Personuppgifter om Besökarens eller Användarens enhet, operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, tangentbords- och språkinställningar, internetleverantör, hänvisande sida, utgångssida, datum- och tidsstämpel osv.

 3. Information vi samlar in från andra källor. Vi kan samla in Personuppgifter om dig från tredjepartskällor, såsom i) säkerhetsgaranter, leverantörer av förebyggande åtgärder mot bedrägerier, t.ex. för att hjälpa oss att sortera bort användare som är förknippade med bedrägeri, ii) sociala medieplattformar: när du loggar in eller registrerar dig genom att använda ditt sociala mediekonto kan vi ta emot Personuppgifter från den tjänsten (t.ex. ditt användarnamn, grundläggande Personuppgifter om din profil) och i vissa fall kan vi samla in Personuppgifter från ledande förstärkningsbolag som hjälper oss att förbättra vårt tjänsteutbud, iii) reklam- och marknadsföringspartners i syfte att granska, hantera och mäta våra marknadsföringskampanjer.

#Sammanfattning

För att tillhandahålla våra Tjänster kan vi samla in Personuppgifter om våra Användare.

Personuppgifterna är de som kommer från dig när du besöker eller använder våra tjänster, Personuppgifter vi samlar in automatiskt och Personuppgifter vi samlar in från andra källor.

2.2. Information om Användares användare

Vi kan också samla in Personuppgifter som tillhör besökare och användare av våra Användares webbplatser eller tjänster (“Användares användare”), endast på våra Användares vägnar (såsom beskrivs vidare i Avsnitt 6 nedan).

3. Hur vi använder Personuppgifterna

Vi använder dina Personuppgifter i följande syften:

 1. För att tillhandahålla och driva Tjänsterna.

 2. För att ytterligare utveckla, anpassa, expandera och förbättra våra Tjänster baserat på vanliga eller personliga preferenser, upplevelser och svårigheter.

 3. För att förse våra Användare med regelbunden kundservice och teknisk support.

 4. För att kunna kontakta våra Användare med allmänna eller personligt anpassade servicerelaterade meddelanden och marknadsföringsmeddelanden (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 8 nedan).

 5. För att hjälpa oss att uppdatera, expandera och analysera våra register för att identifiera nya kunder.

 6. För att underlätta, sponsra och erbjuda vissa tävlingar, evenemang och kampanjerbjudanden, avgöra deltagares rätt att delta, övervaka prestationer, kontakta vinnare och bevilja belöningar och förmåner. 

 7. För att skapa aggregerade statistiska data och andra aggregerade och/eller härledda Personuppgifter som vi eller våra affärspartner kan använda för att tillhandahålla och förbättra våra respektive tjänster. 

 8. För att tillhandahålla dig professionell support, dock endast på din begäran.

 9. För att förbättra vår kapacitet för datasäkerhet och förebyggande av bedrägerier och.

 10. För att uppfylla tillämpliga lagar och bestämmelser.

Vi kommer endast att använda dina Personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 3 när:

 1. Vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att förse dig med en webbplatsbyggare eller förse dig med vårt kundstöd och vår tekniska support).

 2. Vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en tillämplig rättslig eller lagstadgad skyldighet som vi har, eller

 3. Vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att stödja legitima intressen vi har som företag (t.ex. att underhålla eller förbättra våra Tjänster och effektiviteten hos Wix genom att identifiera tekniska problem), förutsatt att sådan användning alltid sker på ett sätt som är proportionerligt och som respekterar dina rättigheter vad gäller din integritet.

#Sammanfattning

Vi använder Personuppgifterna som vi samlar in om dig för att tillhandahålla våra tjänster och göra dem bättre och säkrare.

Vi samlar också in och använder Personuppgifter i syfte att kontakta Användare och uppfylla lagar som är tillämpliga för oss.

4. ​Hur vi delar dina Personuppgifter
4. ​Hur vi delar dina Personuppgifter

Tredjepartstjänster: Wix samarbetar med ett antal utvalda tjänsteleverantörer vars tjänster och lösningar kompletterar, underlättar och förbättrar våra egna.  Dessa omfattar hosting- och serversamlokaliseringstjänster, meddelande- och innehållsleveransnätverk (CDN-nätverk), data- och cybersäkerhetstjänster, fakturerings- och betalningstjänster, domännamnsregistratorer, tjänster för upptäckt och förebyggande av bedrägerier, webbanalys, e-postdistributions- och övervakningstjänster, sessionsregistrerings- och fjärråtkomsttjänster, prestandamätnings-, dataoptimerings- och marknadsföringstjänster, innehållsleverantörer samt våra juridiska och finansiella rådgivare (gemensamt kallade ”Tredjepartsleverantör(er)”).

Wix kan dela följande kategorier av Personuppgifter med Tredjepartsleverantörer i affärssyfte:

 • Identifierare, inklusive namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, IP-adress, e-postadress, kontonamn eller andra liknande identifierare.

 • Kommersiella personuppgifter, till exempel Personuppgifter beträffande produkter eller tjänster som har köpts, erhållits eller beaktats.

Wix är ansvarigt för Personuppgifter som vi mottar enligt Skölden för skydd av privatlivet och överför därför Personuppgifterna till tredje part enligt principerna som beskrivs i nämnda regelverk. Särskilt förblir Wix ansvarig enligt principerna i Skölden för skydd av privatlivet om Tredjepartsleverantörer behandlar Personuppgifter på våra vägnar på ett sätt som är oförenligt med principerna, förutom ifall Wix bevisar att vi inte är ansvariga för händelsen som ger upphov till skadan.

4.1.

#Sammanfattning

Vi kan dela våra Personuppgifter från våra Användare och Användares användare med flera tredje parter, däribland vissa tjänsteleverantörer och tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter.

Personuppgifterna får endast delas i enlighet med denna policy.

Brottsbekämpning, rättsliga krav och skyldigheter Wix kan avslöja eller på annat sätt tillåta åtkomst till dina Personuppgifter enligt rättsliga krav, såsom kallelse till domstol, rättsliga förfaranden, beslut om husrannsakan eller domstolsbeslut, eller för att uppfylla tillämpliga lagar, om vi i god tro anser att vi är skyldiga att göra det enligt lag, oavsett om vi meddelar dig eller inte.

4.2.

Skydd av rättigheter och säkerhet Wix kan dela dina Personuppgifter med andra om vi i god tro anser att det hjälper till att skydda rättigheter, egendom eller den personliga säkerheten för Wix, någon av våra Användare, Användares användare eller allmänheten, oavsett om vi meddelar dig eller inte.

4.3.

Funktioner för sociala medier och inramade sidor: Våra Tjänster omfattar vissa funktioner och widgetar för sociala medier, funktioner för enkel inloggning, t.ex. ”Facebook Connect” och ”Google Sign-in”, knappen ”Facebook Like”, knappen ”Share this” samt andra interaktiva miniprogram (”Funktioner för sociala medier”).  Dessa funktioner för sociala medier kan samla in Personuppgifter som t.ex. din IP-adress eller vilken sida du besöker på vår Webbplats och kan ställa in en webbkaka för att de ska fungera korrekt.  Funktioner för sociala medier hanteras antingen av tredje part eller direkt i våra Tjänster.  Dina interaktioner med dessa tredje parters Funktioner för sociala medier regleras av deras policyer och inte av våra. 

Dessutom kan våra Tjänster göra det möjligt för dig att dela dina Personuppgifter direkt med tredje part,  t.ex. via sidinramningstekniker för att skicka innehåll till eller visa innehåll från Tredjepartstjänster eller andra parter, samtidigt som vår Webbplats och våra Tjänsters utseende och känsla bevaras (”Ramar”).  Observera att om du väljer att interagera eller dela några Personuppgifter via Med Ramar tillhandahåller du i själva verket sådana uppgifter till dessa tredje parter och inte till oss, och även sådana interaktioner och sådant delande regleras av sådana tredje parters policyer och inte av våra.

4.4.

App Market-utvecklare: Som en del av vårt App Market-program tillåter vi tredjepartsutvecklare (”Tredjepartsutvecklare”) att utveckla och erbjuda sina egna applikationer via Wix App Market (”Tredjepartsapp(ar)”) tillsammans med Wix.

Varje Tredjepartsutvecklare är bunden av Wix App Market – partnerprogramsavtalet för Wix App Market, som bland annat innehåller begränsningar av hur de får komma åt, lagra och använda de Personuppgifter och Uppgifter som inte är personuppgifter som du och/eller dina användare tillhandahåller till dem eller oss (som vidare anges i Användarvillkor för Wix App Market)

Vi uppmanar dig att granska varje sekretesspolicy som medföljer en Tredjepartsapp och att be Tredjepartsutvecklare om eventuella förtydliganden som du behöver innan du bestämmer dig för att installera och använda deras Tredjepartsapp.  Wix bestämmer inte över och är inte ansvarigt för Tredjepartsutvecklares handlingar eller policyer och din användning av Tredjepartsappar sker på din egen risk. 

Du är ensamt ansvarig för att meddela Användares användare om insamling, behandling och användning av deras Uppgifter och att informera dem om att deras Uppgifter kommer överföras till och behandlas av Wix på dina vägnar.

4.5.

Wix dotterbolag och närstående bolag Vi kan dela Personuppgifter internt inom vår företagsfamilj för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Vi kan till exempel dela dina Personuppgifter med Wix.com Inc., vårt USA-baserade dotterbolag, för att underlätta och förse dig (och dina användare) med våra Tjänster.

Delning av Personuppgifter från Wix dotterbolag och närstående bolag i Europeiska unionen och Schweiz till Wix dotterbolag i USA följer Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och Skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA.

4.6.

I samband med förändring av kontroll av företaget: Dessutom, ifall Wix eller något av dess närstående bolag är föremål för någon förändring i kontroll, inklusive genom sammanslagning, förvärv eller köp av väsentligen alla dess tillgångar, kan dina Personuppgifter delas med de parter som är inblandade i sådan händelse. 

4.7.

Enligt dina anvisningar: Wix kan även dela dina Personuppgifter med tredje part i andra syften enligt dina anvisningar eller med ditt uttryckliga godkännande. 

4.8.

5. Var lagrar vi dina Personuppgifter?

Personuppgifter om Wix Besökare, Användare och Användares användare får lagras i datacenter i USA, Irland, Sydkorea, Taiwan och Israel.  Vi kan använda andra jurisdiktioner om så behövs för korrekt leverans av våra Tjänster och/eller som lagen kräver (vilket förklaras ytterligare nedan). 

Wix.com Ltd. är baserat i Israel, som den Europeiska kommissionen anser erbjuder en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter om personer bosatta i EU:s medlemsstater.  

Wix närstående bolag och Tredjepartsleverantörer som lagrar eller behandlar dina Personuppgifter på Wix vägnar har alla ett avtalsenligt åtagande att skydda dem och hålla dem säkra i enlighet med branschstandarder och oavsett om lägre krav skulle gälla i deras jurisdiktion. 

5.1.

Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och Skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA

Wix.com deltar i och har certifierat att Wix följer principerna i Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och Skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA.  Wix.com har ett åtagande att använda Sköldens tillämpliga principer på alla Personuppgifter som erhålls i förlitan på Skölden för skydd av privatlivet från medlemsländer i Europeiska unionen (EU) och Schweiz.   Om du vill lära dig mer om Skölden för skydd av privatlivet, besök det amerikanska näringsdepartementets lista för Skölden för skydd av privatlivet, klicka, här.

Wix är ansvarigt för behandlingen av Personuppgifter som erhålls i enlighet med Skölden för skydd av privatlivet och senare överföringar till tredje part som agerar ombud på Wix.coms vägnar.  Wix följer principerna i Skölden för skydd av privatlivet för alla överföringar av Personuppgifter från EU, inklusive ansvarsbestämmelserna för överföringar.

Vad gäller Personuppgifter som erhålls eller överförs i enlighet med Skölden för skydd av privatlivet är Wix föremål för den amerikanska federala handelskommissionens (Federal Trade Commission, FTC) myndighetskrav. I vissa fall kan Wix uppmanas att avslöja Personuppgifter som svar på lagenliga krav från offentliga myndigheter, däribland för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller tillsyn, och kommer att göra det när lokala dataskyddslagar tillåter detta.

Om du har ett olöst problem med integritet eller dataanvändning som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, var god kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

 

Under vissa förhållanden, som beskrivs mer utförligt på Webbplatsen om Skölden för skydd av privatlivet, kan du begära en bindande skiljedom när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.

På begäran kommer Wix att tillhandahålla dig information om huruvida vi innehar några Personuppgifter om dig.  Du kan komma åt, korrigera eller begära borttagning av dina Personuppgifter genom att följa anvisningarna i följande artiklar i vårt hjälpcenter: “Retrieving Your Wix Account Data” eller “Permanently Deleting Your Wix Account”. Vi kommer att svara på din begäran inom den tidsperiod som lokala lagar fastställer eller inom en rimlig tidsperiod.

Om du raderar ditt Wix-konto permanent raderas all din information från Wix databaser.  Därefter kan du inte längre använda någon av dina Wix-tjänster. Ditt Användarkonto och alla dess uppgifter tas bort permanent och Wix kommer inte att kunna återställa ditt konto eller återhämta dina Personuppgifter i framtiden. Om du kontaktar Wix Support i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och supportpersonalen kommer inte att kunna lokalisera det raderade kontot.

5.2.

#Sammanfattning

Vi kan lagra och behandla Personuppgifter i USA, Europa, Israel eller i andra jurisdiktioner, antingen själva eller med hjälp av våra närstående bolag och tjänsteleverantörer.

Wix lagringsleverantörer är bundna enligt avtal att skydda och säkerställa dina uppgifter.

Bland annat iakttar Wix Skölden för skydd av privatlivet i EU och USA och Skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA, för ytterligare skydd och förbättring av våra användares sekretess.

Vissa jurisdiktioner kräver att vi ska upprätthålla och lagra deras invånares Personuppgifter lokalt.

Vi kan även samla in, behandla, lagra och använda sådana Personuppgifter på andra platser, inklusive i USA.

Skyldigheter till datalokalisering: Om du är bosatt i en jurisdiktion som ålägger ”datalokalisering” eller ”datahemvist” (dvs. kräver att Personuppgifter om dess invånare hålls inom jurisdiktionens territoriella gränser) och vi får kännedom om detta, kan vi bevara dina Personuppgifter inom sådana territoriella gränser om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Du bekräftar att vi under tiden kan fortsätta att samla in, lagra och använda dina Personuppgifter i andra jurisdiktioner, inklusive USA, så som förklaras ovan.

5.3.

6. Personuppgifter om Användares användare
6. Personuppgifter om Användares användare

Wix kan samla in, lagra och behandla vissa Personuppgifter om Användares användare (”Information om Användares användare”), dock endast på våra Användares vägnar och uppdrag. Till exempel kan alla våra Användare importera sina e-postkontakter från tredjepartstjänster som Gmail eller på annat sätt samla och hantera kontakter via sin Användarwebbplats. Sådana kontakter lagras sedan hos Wix på Användarens vägnar.

För sådana syften fungerar Wix som, och ska betraktas som, ”Personuppgiftsbiträde” och inte som ”Personuppgiftsansvarig” (så som dessa två termer med stor begynnelsebokstav definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning) beträffande sådan Information om Användares användare.

 

De Användare som sköter och driver sådana Användarwebbplatser ska betraktas som ”Personuppgiftsansvariga” för sådan Information om Användares användare och är ansvariga för att de följer alla lagar och bestämmelser som kan gälla för insamling och kontroll av sådan Information om Användares användare, inklusive alla integritets- och dataskyddslagar i alla relevanta jurisdiktioner. 

Du är ansvarig för säkerheten och integriteten hos samt  tillåten användning av Användares användares Personuppgifter samt för att erhålla alla samtycken och tillåtelser och tillhandahålla alla meddelanden beträffande korrekt behandling som krävs för insamling och användning av sådana uppgifter. 

Wix kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning till Användare eller Användares användare men vi rekommenderar att alla Användare publicerar och upprätthåller tydliga och omfattande sekretesspolicyer på sina Användarwebbplatser i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser och att alla Användares användare läser dessa policyer noggrant och säkerställer att de förstår dem och, i den omfattning det krävs enligt lag, samtycker till dem.

För mer information om hur Användares användares Personuppgifter kan hanteras av Wix (vilket kan vara relevant för det specifika meddelande som du tillhandahåller och/eller samtycke som du erhåller från Användares användare), se avsnitt 4, 12 och 13.

 

Om du är besökare, användare eller kund hos någon av våra Användare ber vi dig vänligen läsa följande: Wix har ingen direkt relation till Användares användare vars Personuppgifter vi behandlar. Om du är besökare, användare eller kund hos någon av våra Användare och vill lägga fram en begäran eller ställa någon fråga beträffande dina Personuppgifter måste du kontakta Användaren/Användarna direkt.  Om du t.ex. vill komma åt, korrigera, ändra eller ta bort felaktiga Personuppgifter som Wix behandlar på vägnar av våra Användare måste du rikta din fråga till den relevanta Användaren (som är ”Personuppgiftsansvarig” för sådana uppgifter).  Om vi uppmanas att ta bort Användares användares Personuppgifter kommer vi att svara på en sådan begäran i god tid efter verifiering och i enlighet med tillämplig lag (till exempel, trettio (30) dagar enligt GDPR). Om inget annat anges av vår Användare behåller vi Personuppgifterna om Användarens användare under den period som anges i avsnitt 12 nedan.

#Sammanfattning

Wix kan samla in och behandla Personuppgifter om Användares användare.

Vi gör detta endast på våra användares vägnar och uppdrag.

Våra användare är ensamt ansvariga för Personuppgifter om Användares användare, inklusive för deras lagenlighet, säkerhet och integritet.

Wix har inte någon direkt relation till någon av våra Användares användare. Om du är en Användares användare, vänligen kontakta Wix-webbplatsens ägare direkt.

7. Användning av webbkakor och andra tredjepartstekniker
7. Användning av webbkakor och andra tredjepartstekniker

Vi och våra tredjepartsleverantörer använder webbkakor och andra liknande tekniker (“webbkakor”) för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och säkerställa att prestandan är korrekt, för att analysera våra prestanda- och marknadsföringsaktiviteter och för att göra din upplevelse mer personlig.

Du kan lära dig mer om hur vi använder och hur du kan utöva kontroll över dem i vår policy för webbkakor

Vänligen notera att vi inte ändrar vår praxis som svar på en ”spåra inte”-signal från HTTP-rubriken från en webbläsare eller mobilapplikation. Dock tillåter de flesta webbläsare att du kontrollerar webbkakor, inklusive om du vill acceptera dem eller inte, och att du kan ta bort dem. I de flesta webbläsare kan du göra inställningar så att du får meddelanden om du tar emot en webbkaka, eller välja att blockera webbkakor.

#Sammanfattning

Vi och vissa tredjepartstjänster kan använda webbkakor och liknande spårningstekniker bland våra tjänster.

Dessa tekniker används mest för stabilitet, säkerhet, funktion, prestanda och marknadsföringssyften.

Meddelanden från Wix
8. Meddelanden från Wix
8.1. Marknadsföringsmeddelanden:

Vi kan använda dina Personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsinnehåll och meddelanden via e-post, textmeddelanden, meddelanden inom vår plattform, marknadsföringssamtal och liknande kommunikationsformer från Wix eller våra partners (som agerar på Wix vägnar) genom sådana medel. 

Om du inte vill ta emot sådana marknadsföringsmeddelanden eller samtal kan du när som helst meddela Wix eller följa de ”avregistrerings-” eller STOPP-instruktioner som finns tillgängliga i de marknadsföringsmeddelanden som du får.

8.2. Service- och faktureringsmeddelanden:

Wix kan också kontakta dig med viktig information om våra Tjänster eller din användning av dem.

Vi kan till exempel skicka dig ett meddelande (genom något av våra tillgängliga medel) om en viss Tjänst tillfälligt är avstängd för underhåll, svara på ditt supportärende eller e-postmeddelande, skicka dig påminnelser eller varningar om kommande eller sena betalningar för dina nuvarande eller kommande abonnemang, vidarebefordra klagomål om din Användarwebbplats eller meddela dig om väsentliga ändringar i våra Tjänster.

Det är viktigt att du alltid har möjlighet att ta emot sådana meddelanden. Du kan därför inte avanmäla dig från att erhålla sådana Service- och faktureringsmeddelanden såvida du inte längre är Användare hos Wix (vilket kan åstadkommas genom att avaktivera ditt konto).

#Sammanfattning

Vi kan skicka dig marknadsföringsmeddelanden och innehåll.

Du kan enkelt avanmäla dig från att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta oss eller avregistrera dig.

Vi kan också kontakta dig med service- och faktureringsrelaterade meddelanden och innehåll.  Du kan inte avanmäla dig från att ta emot sådana meddelanden.

9. Dina rättigheter när det gäller dina Personuppgifter
9. Dina rättigheter när det gäller dina Personuppgifter

Wix anser att det är viktigt att du har kontroll över dina Personuppgifter. Enligt bestämmelser om integritet runtom i världen vidtar Wix åtgärder för att göra det möjligt för dig att begära åtkomst till, ta emot en kopia av, uppdatera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina Personuppgifter.

Innan vi uppfyller din begäran kan vi be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål.  Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift när lagen så tillåter (t.ex. om din begäran är ogrundad eller alltför omfattande).

Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet (men vi rekommenderar ändå att du kontaktar oss först).

Om du är Användare hos Wix och vill erhålla en kopia, komma åt och/eller begära att vi korrigerar de Personuppgifter som du har lagrat hos oss (antingen dina egna eller Användares användares) eller vill begära en lista över vilka (eventuella) Personuppgifter om dig som vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföring ska du följa anvisningarna i följande artiklar i hjälpcentret: “Retrieving Your Wix Account Data” eller “Permanently Deleting Your Wix Account’”. Du kan även skicka din begäran till Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel.  Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att svara skyndsamt på din begäran (såvida vi inte behöver ytterligare information från dig för att uppfylla din begäran), i enlighet med rättsliga och andra tillåtna överväganden.

Om du raderar ditt Wix-konto permanent raderas all din information från Wix databaser. Därefter kan du inte längre använda några av dina Wix-tjänster. Ditt konto och alla dess uppgifter tas bort permanent och Wix kommer inte att kunna återställa ditt konto eller återhämta dina uppgifter i framtiden. Om du kontaktar våra supportkanaler i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och supportpersonalen kommer inte att kunna lokalisera det raderade kontot.

#Sammanfattning

Du kan begära att komma åt, erhålla en kopia av, uppdatera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina Personuppgifter som du har lagrat hos oss.  Du behöver bara skicka oss ett e-postmeddelande eller fylla i vårt GDPR-formulär som är särskilt avsett för detta. Du kan även korrigera och/eller uppdatera dina Personuppgifter genom dina konto- eller webbplatsinställningar.

Du kan radera dina Personuppgifter genom att radera hela ditt konto. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsperiod.

10. Ytterligare information för bosatta i Kalifornien
10. Ytterligare information för bosatta i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien och använder Tjänsterna kan den kaliforniska lagen om konsumenters integritet (”California Consumer Privacy Act, ”CCPA”) ge dig rätt till åtkomst och radering av dina Personuppgifter.

För att utöva rätten att begära åtkomst till och radera dina Personuppgifter, vänligen se avsnitt 9 ovan. Vi diskriminerar inte baserat på utövningen av några integritetsrättigheter som du kan ha enligt detta Avsnitt. 

Wix säljer inte användares Personuppgifter till tredje part för de avsikter och syften som anges i CCPA.  

I enlighet med vad som informerats i avsnitt 6 ovan kan Wix samla in, lagra och behandla vissa Personuppgifter om Användares användare, dock endast på våra Användares vägnar och uppdrag. I sådana syften fungerar Wix som, och ska betraktas som, en ”Tjänsteleverantör” och inte som ”Företaget” (så som dessa två termer med stor begynnelsebokstav definieras i CCPA). Wix säljer inte och kommer inte sälja dina kunders (Användares användares) Personuppgifter.

Användare av Tjänsterna som är bosatta i Kalifornien och under 18 år kan begära och erhålla borttagning av innehåll som de har publicerat genom att mejla oss till adressen privacy@wix.com.  Alla sådana mejl måste märkas med ”Begäran om borttagning, Kalifornien” i ämnesraden. Alla förfrågningar måste tillhandahålla en beskrivning av innehållet som du vill ta bort, samt tillräcklig information så att vi kan hitta just det innehållet. Vi accepterar inte några förfrågningar om borttagning i Kalifornien via brev, telefon eller fax. Vi är inte ansvariga för meddelanden som inte märks eller skickas korrekt, och vi kan inte hållas ansvariga om du inte tillhandahåller relevant information. Notera att din förfrågan inte säkerställer fullständig eller omfattande borttagning av materialet. Exempelvis kan material som du har lagt upp publiceras på nytt eller delas av en annan användare eller tredje part.

#Sammanfattning

Bosatta i Kalifornien kan utöva sin rätt till åtkomst och radera sina Personuppgifter. För att skicka en begäran, (i) besök vårt webbformulär, (ii) skicka oss ett e-postmeddelande.

11. Frågor och klagomål
11. Frågor och klagomål

Om du har några frågor eller funderingar om vår insamling, användning eller avslöjande av Personuppgifter, eller om du anser att vi inte har uppfyllt denna Sekretesspolicy eller tillämpliga dataskyddslagar ber vi dig vänligen kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges i slutet av denna Sekretesspolicy.

Vårt dataskyddsombudsteam kommer undersöka klagomålet och avgöra huruvida ett brott har inträffat och vilken åtgärd som eventuellt ska vidtas. Vi tar alla integritetsklagomål på allvar och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att behandla ditt klagomål snabbt och i enlighet med tillämplig lag.  

Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet när som helst. Vi rekommenderar dock att du kontaktar oss först så att vi kan försöka lösa det.

#Sammanfattning

Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet när som helst.  Kontakta dock gärna oss först så att vi kan försöka lösa problemet.

12. Lagring av uppgifter
12. Lagring av uppgifter

Vi kan behålla dina Personuppgifter (liksom Användares användares Personuppgifter) så länge ditt Användarkonto är aktivt, så som anges i denna Sekretesspolicy eller så länge som annars krävs för att tillhandahålla dig våra Tjänster.

Vi kan behålla dina Personuppgifter även efter att du avaktiverar ditt Användarkonto och/eller upphör att använda några särskilda Tjänster, om det är skäligen nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister beträffande våra Användare eller Användares användare, förhindra bedrägeri och missbruk, genomdriva våra avtal och/eller skydda våra legitima intressen.

Vi har en datalagringspolicy som vi tillämpar på Personuppgifter som vi har ansvar för. 

#Sammanfattning

Vi kan behålla dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt och längre om så behövs (t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att behålla dem längre eller behöver dem för att skydda våra intressen).

13. Säkerhet
13. Säkerhet

Wix har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda de Personuppgifter du delar med oss, inklusive fysiska, elektroniska och processuella åtgärder.  Vi erbjuder bland annat säker åtkomst via HTTPS till de flesta områden på våra Tjänster. Överföring av känslig betalningsinformation (t.ex. kreditkortsnummer) via våra köpformulär skyddas av en SSL/TLS-krypterad anslutning enligt branschstandard, och vi upprätthåller regelbundet en certifiering enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Vi övervakar också regelbundet våra system för att upptäcka eventuella sårbara punkter och angrepp och söker regelbundet efter nya sätt och Tredjepartstjänster som ytterligare kan förbättra säkerheten i våra Tjänster och skyddet av våra Besökares och Användares integritet.

Oavsett de åtgärder och ansträngningar som Wix vidtar kan vi inte garantera, och garanterar inte heller, ett absolut skydd eller absolut säkerhet för dina Personuppgifter, Användares användares Personuppgifter eller något annat innehåll som du laddar upp, publicerar eller på annat sätt delar med Wix eller någon annan person.  Vi uppmanar dig därför att skapa starka lösenord för ditt Användarkonto och din Användarwebbplats och undvika att förse oss eller någon annan med känsliga Personuppgifter som du tror skulle kunna orsaka dig väsentlig eller irreparabel skada om den röjs. 

Och eftersom vissa områden i våra Tjänster är mindre säkra än andra (t.ex. om du ställer in ditt supportärende som offentligt i stället för privat eller om du går till en sida utan SSL), och eftersom e-post och snabbmeddelanden inte betraktas som säkra kommunikationsformer, uppmanar vi dig dessutom att inte dela några Personuppgifter i något av dessa områden eller via någon av dessa metoder.

Om du har några frågor om säkerheten i våra Tjänster är du välkommen att kontakta oss på privacy@wix.com.

#Sammanfattning

Wix värdesätter säkerheten för våra kunders Personuppgifter, och vi gör allt som står i vår makt för att skydda dem. 

Eftersom vi emellertid inte kan garantera ett absolut skydd uppmanar vi dig att vara försiktig, skapa ett starkt lösenord för ditt konto och undvika att skicka in känslig information som kan orsaka stor skada för dig om den röjs.

14. Tredje parts webbplatser
14. Tredje parts webbplatser

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster. Vi är inte ansvariga för sådana webbplatsers eller tjänsters praxis vad gäller integritet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar våra tjänster och att läsa sekretessmeddelanden på varje webbplats och tjänst du besöker innan du tillhandahåller dina Personuppgifter. Denna Sekretesspolicy tillämpas inte på sådana länkade tredje parts webbplatser och tjänster.

#Sammanfattning

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster.

15. Jobbansökningar till Wix 
15. Jobbansökningar till Wix 

Wix välkomnar alla kvalificerade Kandidater att söka  våra lediga tjänster som publiceras på https://www.wix.com/jobs, genom att skicka sina kontaktuppgifter och CV (”Kandidatuppgifter”) via relevant Formulär för jobbansökan på vår Webbplats, eller via andra medel som vi tillhandahåller.

Vi förstår att integritet och diskretion är mycket viktigt för våra Kandidater och har ett åtagande att hålla Kandidaternas uppgifter privata och endast använda dem för Wix interna rekryteringssyften (inklusive för att identifiera Kandidater, bedöma deras ansökningar, fatta anställningsbeslut och kontakta Kandidater per telefon eller skriftligen).

Observera att Wix kan behålla Kandidaters uppgifter som skickas till Wix i högst två år efter att den sökta tjänsten har tillsatts eller stängts.  Vi gör detta för att kunna beakta Kandidater på nytt för andra tjänster och möjligheter på Wix, så att vi kan använda deras uppgifter som referens för framtida ansökningar från dem, samt, om Kandidaten anställs, för ytterligare anställnings- och verksamhetssyften i samband med hans eller hennes tjänst hos Wix.

Om du har skickat in dina uppgifter till Wix tidigare och nu vill komma åt dem, uppdatera dem eller ta bort dem från Wix system, kontakta oss på jobs@wix.com.

#Sammanfattning

Vi välkomnar alla kvalificerade kandidater att söka till våra lediga tjänster genom att skicka in kontaktuppgifter och meritförteckningar.

Vi kommer endast använda sådana Personuppgifter för våra interna rekryterings-, anställnings- och verksamhetssyften.

16. Offentliga forum och användarinnehåll
16. Offentliga forum och användarinnehåll

Våra Tjänster erbjuder offentligt tillgängliga bloggar, grupper och supportforum.  Observera att alla Personuppgifter som du tillhandahåller i sådana områden kan läsas, samlas in och användas av andra som besöker dem.  Om du vill begära att dina Personuppgifter tas bort från våra bloggar, grupper eller forum, kontakta oss på privacy@wix.com. I vissa fall händer det  att vi inte kan ta bort dina Personuppgifter från sådana områden.  Om du till exempel använder en tredjepartsapplikation för att publicera en kommentar (t.ex. pluginprogrammet för Facebook) medan du är inloggad på din motsvarande profil hos en sådan tredje part måste du logga in på applikationen eller kontakta dess leverantör om du vill ta bort de Personuppgifter som du har publicerat på den plattformen.

Under alla omständigheter avråder vi dig från att lägga upp några

Personuppgifter (oavsett medel) som du inte vill publicera.

Om du laddar upp Användarinnehåll till ditt Användarkonto eller publicerar det på din Användarwebbplats och tillhandahåller det på något annat sätt som en del av användningen av någon Tjänst gör du det på din egen risk. 

Vi har vidtagit adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter.  Vi kan dock inte kontrollera vad andra Användare eller allmänheten gör om de kommer åt ditt Användarinnehåll och vi är inte ansvariga för eventuellt kringgående av integritetsinställningar eller säkerhetsåtgärder som du eller vi har placerat på din Användarwebbplats (inklusive t.ex. lösenordsskyddade områden på din Användarwebbplats). Du förstår och bekräftar att även när du eller vi har tagit bort Användarinnehåll kan kopior av innehållet fortfarande vara synligt i cacheminnet och arkiverade sidor eller om tredje part (inklusive någon Användares användare) har kopierat eller lagrat sådant Användarinnehåll.  För tydlighets skull avråder vi från att ladda upp eller publicera all information som du inte vill ska vara offentlig.

#Sammanfattning

Undvik att publicera information på de offentliga områdena i våra Tjänster, eller på din egen webbplats, om du inte vill att den ska bli offentligt tillgänglig.

17.  Uppdateringar och tolkning
17.  Uppdateringar och tolkning

Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy i enlighet med tillämplig lag och för att återspegla ändringar i vår praxis beträffande insamling, användning och lagring av information.  Om vi gör några ändringar som vi (i god tro och enligt eget omdöme) bedömer som ”väsentliga” kommer vi att meddela dig (genom någon av de kommunikationsformer som anges i avsnitt 15.3 i Användarvillkoren) innan ändringen träder i kraft. Beträffande  uppdaterad Sekretesspolicy kommer vi, i enlighet med vad som krävs i tillämplig lag, att meddela dig, be om ditt samtycke och/eller vidta andra åtgärder. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår Sekretesspolicy.  Om inget annat anges gäller vår allra senaste Sekretesspolicy för all information som vi har om dig och Användares användare, vad gäller vår Webbplats, våra Wix-appar, Mobilappar och andra Tjänster.

Varje rubrik, bildtext eller avsnittsrubrik i denna Sekretesspolicy, samt varje förklaring eller sammanfattning under högerkolumnen ”#Sammanfattning”, tillhandahålls endast för bekvämlighets skull och definierar eller förklarar inte något avsnitt eller någon bestämmelse i denna Sekretesspolicy på något sätt eller binder någon av oss juridiskt på något sätt.

Denna Sekretesspolicy har skrivits på engelska och kan vara översatt till andra språk för din bekvämlighet. Du kan komma åt och se andra språkversioner genom att ändra dina språkinställningar för Wix Webbplats.  Om en översatt (icke-engelsk) version av denna Sekretesspolicy på något sätt strider mot dess engelska version ska bestämmelserna i den engelska versionen gälla.

#Sammanfattning

Vi kan ändra denna policy när som helst. Vi kommer meddela dig om ändringar som krävs utifrån tillämplig lag.

Endast den vänstra kolumnen är rättsligt bindande (denna kolumn är endast för tydlighetens skull).

Översatta versioner (till andra språk än engelska) av dessa villkor tillhandahålls endast för bekvämlighet.

18. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy eller vill utöva några av dina rättigheter enligt beskrivningen i avsnitt 9-10, var god kontakta vårt dataskyddsombudsteam på privacy@wix.com. Vi kommer att försöka reda ut alla eventuella klagomål beträffande användningen av dina Personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Du kan också kontakta oss per brev till:

 • 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, eller 

 • 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA

Vad gäller den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 27) kan du kontakta vår EU-representant på Wix Online Platforms Limited, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Irland

#Sammanfattning

Har du några frågor eller förslag? Vi vill gärna höra dem!

bottom of page