Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
webshop
bokningar
evenemang
popup
Clip: Copy To Clipboard Button
från Certified Code
Gratis

Clip: Copy To Clipboard Button

från Certified Code
Place Clip anywhere for visitors to copy content
2.8 (6)
Gratis

Översikt av Clip: Copy To Clipboard Button

    User-friendly: Clip is designed to be intuitive and easy to use for all visitors, making the task of copying content a breeze
    Versatile Placement: The Clip button can be placed anywhere on your website, ensuring maximum visibility and convenience for users
    Efficient Copying: With just one click, Clip allows users to instantly copy any desired content, saving them time and effort
    Customizable: Clip offers customization options, enabling you to tailor its appearance and functionality to fit your website's design and your specific needs
Clip is a user-friendly app designed to enhance your website's usability. It allows users to copy desired content with a single click, saving them time and effort. Clip can be placed anywhere on your site, offering maximum visibility and convenience. Plus, its customizable features let you adjust its appearance and functionality to suit your needs. Try Clip today for an improved user experience and increased engagement on your website.
Tillgänglighet:Den här appen är tillgänglig över hela världen.
Språk i appen:
Engelska
Du kan översätta allt innehåll i appen som visas på din hemsida till valfritt språk.

i genomsnittsbetyg

(Baserat på granskningar)
20
20
20
20
20
Sortera alla omdömen efter

Bygg och lansera din app för fler än 230 miljoner Wix-användare