Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
webshop
bokningar
evenemang
popup
Charts and Graphs
från The Wix Wiz
Gratis paket tillgängligt

Charts and Graphs

från The Wix Wiz
Stunning data visualizations with no code
Inga omdömen än
Gratis paket tillgängligt

Översikt av Charts and Graphs

    Select from multiple chart types
    Connect to your site data collections
    Easy no code installation
Introducing "Charts and Graphs" – your all-in-one solution for effortlessly integrating dynamic charts and graphs into your website, without the need for coding expertise. With "Charts and Graphs", transforming raw data into captivating visualizations has never been easier. Say goodbye to complex coding processes. With "Charts and Graphs", simply set up your data collections and add your preferred chart type – from pie graphs to bar charts – with just a few clicks. Transform your website into a hub of visual storytelling with "Charts and Graphs". Whether you're a blogger, business owner, educator, or data enthusiast, our app empowers you to unlock the full potential of your data through compelling visualizations. Try "Charts and Graphs" today and elevate your data presentation to new heights.
Tillgänglighet:Den här appen är tillgänglig över hela världen.
Språk i appen:
Engelska
Du kan översätta allt innehåll i appen som visas på din hemsida till valfritt språk.

i genomsnittsbetyg

(Baserat på granskningar)
20
20
20
20
20
Sortera alla omdömen efter

Priser & paket

Basic-paket

Gratis

Pro-paket

$5.99

/månad
No Watermarks
Unlimited Chart Items
Unlimited Chart Fields
* Priset är i USD

Bygg och lansera din app för fler än 230 miljoner Wix-användare