top of page

Användarvillkor för Wix Marketplace 

Senast uppdaterad: 1 mars 2021

Välkommen till Wix Marketplace: en plats där Wix-användare kan se arbete från från frilansande webbspecialister och webbyråer och få ta del av tjänster för sina egna Wix-hemsidor (”Tjänsterna”). NÄR DU ANVÄNDER OCH/ELLER BESÖKER DEN HÄR WEBBPLATSEN (i sin helhet, inklusive allt innehåll som finns tillgängligt via Wix.com/marketplace: "Wix Marketplace"), som ägs, underhålls och drivs av Wix.com Ltd. ("Wix") , samtycker du till dessa villkor ("Wix Marketplace villkor"), OCH TILL de allmänna användarvillkoren för Wix.com, som kan läsas på http://sv.wix.com/About/Terms -Off-Use, OCH TILL Partnerprogrammens Användarvillkor, som kan läsas på https://sv.wix.com/partner-program-terms-of-use (i tillämpliga fall), varav båda kan komma att ändras ibland (tillsammans "Wix villkor") och bekräftar att du har läst villkoren i Wix sekretesspolicy, som publiceras på http://sv.wix.com/about/privacy ("Sekretesspolicyn"), varav båda kan ändras då och då. Både Wix Villkor och sekretesspolicy infogas häri genom hänvisning och styr din användning av Wix Marketplace. För att undvika tvivel är Wix Marketplace en del av Wix webbplats, och den plattform som Wix erbjuder på Wix Marketplace är en del av Wix tjänster.

Vi rekommenderar att du läser igenom dessa villkor för Wix Marketplace. Om du inte samtycker till något av dessa villkor, använd inte Wix Marketplace. Villkor skrivna med versaler som inte anges häri ska ha den betydelse som de har i Wix villkor eller sekretesspolicyn.

Dessa villkor för Wix Marketplace är från början skrivna på engelska och har översatts till andra språk för att underlätta för dig. Skulle en översatt (icke-engelsk) version av Wix Marketplace villkor strida mot den engelska versionen är det den engelska versionen som gäller.

Wix allmänna användarvillkor, användarvillkor för Partnerprogrammet och sekretesspolicy gäller också för Wix Marketplace.

1. Allmän beskrivning

Wix Marketplace (i) tilldelar behöriga webbspecialister, frilansare, byråer och andra företag (antingen privatpersoner eller juridiska personer) ett giltigt användarkonto (”Wix Partner(s)”) så att de kan visa sina kompetenser genom att skapa en profil tillägnad deras arbete (”Profilen”) och där lyfta fram de användarhemsidor hos Wix som de anlitats att arbeta på; (ii) låter besökare gå igenom profiler tillhörande Wix Partners och tilldelar Wix-användare ett giltigt användarkonto (”Wix-medlem(mar)”) för att hitta Wix Partners (antingen manuellt eller med hjälp av Wix-funktionen ”Hitta en Wix Partner åt mig” som kan passa deras behov; och (iii) underlättar den inledande kommunikationen mellan en Wix-medlem och den utvalda Wix Partnern så att de kan få kontakt direkt och självständigt fatta beslut kring de villkor enligt vilka Wix Partnern ska tillhandahålla tjänster till Wix-medlemmen (Wix Partners och Wix-medlemmar: ”Användare”, och enskilt: ”Användare” eller ”du”).

1.1

Wix Marketplace är en mötesplats mellan Wix-användare och webbaserade frilansare och byråer. Wix-användare kan föra en oberoende kommunikation med dem, med målet att anlita en person som ska arbeta med en Wix-hemsida.

Inom ramen för Wix Marketplace kan Wix-medlemmar begära och erhålla tjänster både för kostnadsfria hemsidor på Wix plattform och hemsidor med valfritt Wix Premiumpaket. Tjänsterna tillhandahålls inte kostnadsfritt, och Wix Partners och Wix-medlemmar ska fritt förhandla om pris och betalningsvillkor i samband med alla ömsesidiga åtaganden.

1.2

Wix självt erbjuder eller tillhandahåller inte sådana skräddarsydda webbtjänster under Wix Marketplace och har inget ansvar för några tjänster som tillhandahålls av Wix Partners till Wix-medlemmarna inom ramen för Wix Marketplace.

1.3

Wix Marketplace är en mötesplats mellan Wix-medlemmar och behöriga Wix Partners, där Wix-medlemmar kan kommunicera med Wix Partners oberoende, med målet att anlita en person som ska arbeta på en Wix-hemsida. Trots ovanstående är Wix Marketplace inte en arbetsförmedlings- eller matchningsbyrå, och förutom det som specifikt anges häri fungerar Wix Marketplace inte som en hänvisnings-, matchnings- eller placeringstjänst, och tillhandahåller, hänvisar, placerar, erbjuder eller försöker inte att hitta anställning eller åtaganden för någon av dess användare.

1.4

Tjänsterna på Wix Marketplace kan användas både för kostnadsfria hemsidor och Wix Premium-hemsidor.

Wix tillhandahåller inte själv hemsidetjänster på Wix Marketplace och är inte ansvarigt för tjänster tillhandahållna av Wix Partners på Wix Marketplace.

Wix Marketplace är inte ett bemanningsföretag eller ett matchningsföretag.

2. Användning av WixMarketplace

Wix Partners

2.1

Wix Partners kan vara behöriga att få åtkomst till och använda Wix Marketplace genom att delta som Wix Partner i Wix Partnerprogram, med förbehåll för Partnerprogrammets villkor och nedan angivna villkor:

Wix Partnerprogram, som för närvarande erbjuds av Wix på sv.wix.com/partners, är ett program utformat för att hjälpa Wix Partners utveckla sina företag genom att ge tillgång till särskilda förmåner, bland annat en dedikerad partner success manager, utbildning, prioriterad support och/eller användning av Wix Marketplace (i tillämpliga fall). Wix Partnerprogram regleras av användarvillkoren för Wix Partnerprogram, vilka återfinns på https://sv.wix.com/partner-program-terms-of-use, och införlivas häri genom hänvisning ("Partnerprogrammets villkor"). I egenskap av Wix Partner som använder Wix Marketplace via Wix Partnerprogram är du införstådd med och bekräftar att du har läst, förstått och samtyckt till Partnerprogrammets villkor.

2.1.1

Åtkomst till Wix Marketplace är en särskild förmån som Wix Partners kan få behörighet till genom Wix Partnerprogram.

I egenskap av deltagare i Wix Partnerprogram och enligt vad som anges i Partnerprogrammets villkor kan Wix Partners, bland andra särskilda förmåner, få behörighet att låsa upp åtkomst till Wix Marketplace, genom att antingen (1) tjäna in de poäng som krävs för att få låsa upp vissa Partnerprogramnivåer och/eller (2) prenumerera på vissa Partnerpaket (eftersom dessa villkor anges i Partnerprogrammets villkor). När åtkomsten till Wix Marketplace låses upp kommer Wix Partnern ha möjlighet att skapa en egen profil, och Wix-medlemmar ska kunna se sådana profiler efter att Wix Partnern har färdigställt profilen och klickat på knappen ”Uppdatera profil”, såsom angivet.

2.1.2

Wix Partners kan låsa upp Wix Marketplace som en förmån genom att delta i Wix Partnerprogram enligt vad som anges i villkoren för Partnerprogrammet.

Wix förbehåller sig rätten att göra ändringar i Partnerprogrammet från tid till annan, inklusive, men inte begränsat till, uppdateringar eller ändringar av Partnerprogrammets och Partnerpaketets nivåberättigande och de förmåner som tillhandahålls enligt varje Partnerprogramnivå eller Partnerpaket, inklusive, utan begränsning, tillgänglighet för och användning av Wix Marketplace, såsom angivet i Partnerprogrammets villkor. 

2.1.3

Oaktat det föregående kan Wix Partners som ansökt till och blivit medlemmar i Wix Marketplace innan maj 2020, trots att de inte har deltagit i Partnerprogrammet innan detta datum, fortsatt ges åtkomst till och använda Wix Marketplace, med förbehåll för alla villkor som anges häri. 

2.1.4

Wix ska ha ensam och absolut diskretion avseende Wix Partners behörighet att få åtkomst till och använda Wix Marketplace och garanterar inte att någon Wix Partner kommer att presenteras på Wix Marketplace under någon minimiperiod eller överhuvudtaget. Wix förbehåller sig rätten att ta bort valfri Wix Partner från Wix Marketplace och kan begära att en Wix Partner ska ta bort användarinnehåll på dennes profil, efter Wix eget gottfinnande. Wix är inte skyldigt att ge några förklaringar till sina beslut i detta hänseende.

2.1.5

När du använder Wix Marketplace bekräftar, garanterar, godkänner och försäkrar du följande:
 

 • All information som du tillhandahåller Wix och/eller Wix Marketplace är sann och korrekt. Du är ensam ansvarig för att redigera och uppdatera sådan information på din profil. Du ska hålla allt användarinnehåll på din profil uppdaterat utan trasiga länkar eller felaktig information. Du är ansvarig för att ta bort allt användarinnehåll från din profil som du inte har tillstånd att använda längre. All information som du tillhandahåller måste vara korrekt och uppdaterad.
   

 • Du har full rätt och behörighet att presentera och publicera användarinnehållet på din profil och i din portfolio (inklusive, utan begränsning, länkar och tredjepartswebbplatser). Du får inte skicka, ladda upp, posta, visa eller dela användarinnehåll som du inte har rätt att kopiera, använda, länka till eller dela, i samband med din användning av Wix Marketplace. Du är ensam ansvarig för eventuella skador till följd av intrång i upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter eller annan skada till följd av att du har laddat upp, postat eller publicerat användarinnehåll på Wix Marketplace. Du bör ha alla erforderliga rättigheter att presentera din portfölj.

 • Alla hemsidor som du har skickat in som en del av din profil har skapats enbart av dig och är alla hemsidor designade på Wix plattform. Du får inte marknadsföra och/eller hänvisa till webbplatser och/eller plattformar som inte tillhör Wix på din profil. Hemsidorna som presenteras på din profil bör på ett korrekt sätt återspegla dina förmågor och de tjänster som du har anlitats att utföra.    

2.1.6

Härmed beviljar du Wix rätten att för evigt, över hela världen och kostnadsfritt, använda alla versioner av din portfolio och/eller profil (eller delar av dessa) (i) i syfte att marknadsföra tjänster till Wix-medlemmar såsom anges i detta dokument, (ii) alla av Wix egna marknadsförings- och reklamverksamheter, online och/eller offline och/eller vid (ii) publicering av din portfolio. Du avstår från eventuella anspråk mot Wix eller någon part som agerar på dess vägnar, avseende tidigare, nuvarande eller framtida ideell upphovsrätt, konstnärliga rättigheter, eller andra liknande rättigheter över hela världen, som du kan ha i eller mot användarhemsidorna i din portfolio, med hänsyn till sådana tillåtna användningsområden.

2.1.7

Du bekräftar och godkänner att all personlig information och annan information (enligt definitionen av dessa villkor i Wix sekretesspolicy) som du tillhandahåller Wix kan offentliggöras och göras tillgänglig för Wix-medlemmar och andra besökare på Wix webbplats som ser din profil på Wix Marketplace, och kan användas i samband med funktionen “Hitta en Wix Partner åt mig”.

2.1.8

Du förbinder dig till rättvis och etisk affärspraxis i alla kontakter med alla Wix-medlemmar. Du bör agera rättvist och lämpligt i förhållande till dina kunder.

2.1.9

Presentationsordningen för Wix Partnerprofiler på Wix Marketplace är föremål för Wix egna och absoluta gottfinnande. Ranking avgörs av parametrar som har beslutats av Wix. Parametrar som kan påverka din ranking innefattar, utan begränsning, antalet användarhemsidor du presenterar på din profil och den typ av feedback vi eventuellt får från Wix-medlemmar som har använt dina tjänster.

2.1.10

Wix är inte en arbetsförmedlingstjänst och fungerar inte som arbetsgivare åt någon Wix Partner. Wix Partners är i egenskap av detta ensamt ansvariga för skatte-, innehållande-, eller rapporteringsskyldigheter. Du är införstådd med och samtycker till att om Wix befinns vara ansvarig för någon skatte-, innehållande-, eller rapporteringsskyldighet i samband med tjänster som har tillhandahållits eller mottagits av dig, måste du omedelbart ersätta och gottgöra Wix för alla kostnader, utgifter och skulder (inklusive eventuella ränteutgifter och bötesbelopp) knutna till densamma. Alla Wix Partners ansvarar för att betala sina egna skatter.

2.1.11

All information som kommuniceras till dig om en Wix-medlem via Wix Marketplace ska förmedlas i enlighet med den information som har tillhandahållits Wix av en sådan medlem. Wix är inte ansvarigt för sanningsenligheten och giltigheten hos information som tillhandahålls av Wix-medlemmar. Wix är inte ansvarigt för information som tillhandahålls av tredje part. Du är ensam ansvarig för hanteringen av Wix-medlemmarnas information på din Partner-översikt, oavsett om sådan information läggs till och/eller laddas upp av dig, eller av Wix på dina vägnar, i enlighet med tillämplig lag.

2.1.12

Wix har rätt att fastställa anvisningar och riktlinjer i samband med användning av Wix Marketplace, inklusive om alla språk som ska användas på profiler och portföljer och kan anvisa Wix Partners att använda särskilda språk. Wix kan förse Wix Partners med riktlinjer för deras användning av Wix Marketplace inklusive men inte begränsat till Wix Marketplace riktlinjer för matchning som finns att läsa på https://sv.wix.com/marketplace/partner-guidelines och efter Wix eget gottfinnande förbehåller sig Wix rätten att ta bort alla Wix Partners som underlåter att efterleva eller följa sådana riktlinjer.  Wix kan anvisa dig vilka språk du ska använda i din profil.

2.1.13

Wix Partners är skyldiga att publicera och presentera sina startpriser för alla tjänster som anges på deras profil.  

2.1.14

Alla Wix Partners får bara ha en profil var på Wix Marketplace. Du får inte ha mer än en profil på Wix Marketplace.

2.1.15

Wix förbehåller sig rätten att av vilken anledning som helst ta bort Wix Partners från Wix Marketplace utan att informera om detta.

2.1.16

Wix förbehåller sig rätten att göra ändringar och uppdateringar i Partnerprogrammet.

Wix kan enligt eget gottfinnande besluta vem som ska godtas som Wix Partner och presenteras på Wix Marketplace.

All information som du tillhandahåller måste vara korrekt och uppdaterad.

Du bör ha alla erforderliga rättigheter att presentera din portfolio.

Du måste vara ensam om att ha designat de hemsidor som presenteras i din portfolio.

Du ger Wix rätt att använda din portfolio i syfte att marknadsföra Wix Marketplace och/eller dina tjänster.

Information som du tillhandahåller oss kan offentliggöras.

Du bör agera rättvist och lämpligt i förhållande till dina kunder.

Presentationsordningen för de profiler som presenteras på Wix Marketplace beslutas av Wix.

Alla Wix Partners ansvarar för att betala sina egna skatter.

Wix är inte ansvarigt för information som tillhandahålls av tredje part. Du är ensam ansvarig för information på din Partner-översikt.

Wix kan ge dig riktlinjer för din användning av Marketplace och kan anvisa dig om vilka språk du ska använda på din profil. Du måste följa Wix riktlinjer och anvisningar.

Wix Partners måste ange sina priser på sina profiler.

Du får inte ha mer än en profil på Wix Marketplace.

Wix kan ta bort Wix Partners från Wix Marketplace utan att meddela om det.

Wix-medlemmar

2.2

I egenskap av Wix-medlem som använder Wix Marketplace samtycker du till och godkänner följande:

 • Wix är inte arbetsgivare åt någon Wix Partner, och Wix övervakar, leder eller styr inte heller Wix Partners arbete på något sätt. Wix tillhandahåller inte utbildning eller utrustning till Wix Partners och har ingen kontroll över kvalitet, tidpunkter, laglighet, underlåtenhet att leverera, betalningsförfaranden eller någon annan aspekt överhuvudtaget gällande de tjänster som tillhandahålls av Wix Partners.
   

 • Alla Wix Partners tillhandahåller dig tjänster som oberoende uppdragstagare och är inte anställda, samägare, partners, ombud eller franchisetagare hos Wix för något som helst ändamål.
   

 • Genom att tillhandahålla den information som krävs för att använda Wix Marketplace (inklusive utan begränsning din e-postadress och telefonnummer) och använda Wix Marketplace, bestyrker du och bekräftar att Wix får överföra sådan information, liksom annan nödvändig personlig information på ditt konto, till den eller de Wix Partner(s) som du har valt eller som tilldelats dig via våra tjänster och att både Wix och Wix Partners, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kan använda både din personliga information och icke personrelaterad information, för att underlätta och tillhandahålla dina begärda tjänster. Du bekräftar att Wix Partners ensam ansvarar för hanteringen av information, inklusive Wix-medlemmarnas personliga information, som överförs till dem som en del av deras användande av Marketplace.

2.2.1

Wix övervakar inte någon Wix Partner.

Wix Partners tillhandahåller tjänster som oberoende uppdragstagare.

Wix ansvarar inte för information som tillhandahålls av en Wix Partner.

När du tillhandahåller den information som krävs för att få delta på Wix Marketplace (inklusive, utan begränsning din e-postadress och ditt telefonnummer) och använder Wix Marketplace bekräftar och godkänner du att Wix får överföra sådan information till den/de Wix Partner(s) du har valt eller som tilldelats dig under funktionen ”Hitta en Wix Partner åt mig”, och att både Wix och Wix Partnern(a), i den mån som tillåts av tillämplig lag, får använda både din personliga information och icke-personliga information, för att underlätta och tillhandahålla dina efterfrågade tjänster. Wix kan överföra din personliga information till de Wix Partners du har valt på Wix Marketplace.

2.2.2

Wix kan överföra din personliga information till de Wix Partners du har valt.

Du är ansvarig för att tillhandahålla Wix och de Wix Partners du kontaktar via Wix Marketplace korrekt, aktuell och fullständig information i samband med din efterfrågan av tjänster.

2.2.3

Under inga omständigheter ska hänvisningar av Wix till någon Wix Partner (inklusive, utan begränsning, via funktionen ”Hitta en Wix Partner åt mig”) tolkas som ett godkännande eller en bekräftelse från Wix av en sådan Wix Partner eller av någon tjänst som tillhandahålls av denne. På samma sätt innebär inte en länk till en webbplats tillhörande en Wix Partner att vi godkänner eller godtar något ansvar för innehållet på eller användningen av en sådan webbplats. Liksom i fallet med inköp av en produkt eller tjänst via vilket medium eller i vilken miljö som helst, är du ansvarig för att utöva tillbörligt omdöme och aktsamhet.

2.2.4

Du samtycker till att från tid till annan motta meddelanden och reklammaterial från Wix via e-post eller något annat kontaktformulär som du tillhandahåller oss (inklusive ditt telefonnummer för samtal eller textmeddelanden), inklusive, utan begränsning, meddelanden som innehåller profiler tillhörande olika Wix Partners. Om du inte vill mottaga sådant reklammaterial eller sådana meddelanden kan du undderrätta oss om det när du vill.

2.2.5

Förutom att förse plattformen med den ursprungliga begäran från en Wix-medlem till en Wix Partner är Wix inte part i någon interaktion mellan Wix-medlemmar och Wix Partners. Användare av Wix Marketplace kontrakterar för tjänster direkt med andra användare. Alla relationer mellan en Wix-medlem och en Wix Partner som är listad på Marketplace kommer att vara i enlighet med de villkor som överenskommits mellan en sådan Wix-medlem och den specifika Wix Partner de beslutar sig för att arbeta tillsammans med. Alla betalningar av tjänsterna ska göras direkt till Wix Partnern utan inblandning av Wix. Wix tar inte ansvar på något sätt för kvaliteten hos de tjänster som tillhandahålls Wix-medlemmar av en Wix Partner.

2.3

Du godtar att du ensam är ansvarig för alla dina aktiviteter via användning av Wix Marketplace, inklusive ditt uppförande på webbplatsen och allt det innehåll du lämnar in eller presenterar via Wix Marketplace.

2.4

Du kommer inte att delta i några aktiviteter som stör funktionen hos Wix Marketplace.

2.5

Wix gör det möjligt för både Wix Partners och Wix-medlemmar att ge återkoppling på Wix Marketplace och tillhandahållna tjänster. Sådan återkoppling kan ses av andra användare. Wix kan efter eget och fullständigt gottfinnande ta bort återkoppling, inklusive återkoppling som kan anses vara förolämpande, ärekränkande, obscen, trakasserande, hotande, uppviglande, grov, rasistisk, anstötlig, vilseledande eller bedräglig, och som uppmuntrar till kriminellt eller skadligt beteende, eller som på annat sätt bryter mot rättigheterna för Wix eller någon tredje part (inklusive immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, avtals- eller förvaltningsrättigheter), eller på annat sätt framställer personer, enheter eller varumärken i dålig dager, utan deras föregående uttryckliga godkännande. Du kan ge återkoppling till Wix om alla interaktioner med andra användare och Wix Partners i samband med Wix Marketplace.

2.6

Den information du tillhandahåller måste vara sanningsenlig och korrekt.

Wix ger inte sitt särskilda stöd till någon Wix Partner.

Du samtycker till att få reklammaterial från Wix.

Wix blandar sig inte i några överenskommelser mellan Wix-användare och Wix Partners.

Wix blandar sig inte i några överenskommelser mellan Wix-användare och Wix Partners.

Du kan ge återkoppling till Wix om alla interaktioner med andra användare och Wix Partners i samband med Wix Marketplace.

3. Personlig information

Du kan få personlig information om en annan användare, antingen via Wix Marketplace eller direkt från en sådan användare. Till exempel kommer, på begäran om åtagande, de Wix Partners som har utvalts att få kontaktinformation till aktuella Wix-medlemmar. All sådan information som du får via Wix Marketplace får endast användas för att tillhandahålla tjänster via Wix plattform. Alla förfrågningar som skickas av Wix-medlemmar till Wix Partners via Wix Marketplace bör begränsas till den förfrågan som avser tjänster på sådana Wix-medlemmars hemsidor och får inte innehålla andra erbjudanden, förslag eller förfrågningar.

 

Wix Partners: För att låta dig erbjuda dina tjänster i vårt Marketplace kan Wix ge dig tillgång till Wix-användares kontakter, vilka kan innehålla personuppgifter, på Wix plattform, i enlighet med Wix villkor och sekretesspolicy och i enlighet med och underkastat tillämpliga datasekretesslagar.  Du bekräftar och godkänner att du och Wix agerar var för sig som separata, självständiga personuppgiftsansvariga för Wix-användares personuppgifter som delas med dig av Wix som del av din aktivitet i Wix Marketplace (om tillämpligt) när den behandlas på Wix plattform. Du och Wix är var för sig ansvariga för att efterleva varje parts respektive skyldigheter som personuppgiftsansvarig avseende Wix-användares personuppgifter som behandlas på Wix plattform. Vidare bekräftar och godkänner du att Wix inte är och inte kommer vara personuppgiftsansvarig för någon hantering av Wix-användares personuppgifter som bedrivs av dig utanför Wix plattform, oavsett om det sker via ditt företag eller personliga e-post eller på annat sätt. Termerna “GDPR”, “Personuppgifter”, “Personuppgiftsansvarig” och “Behandling” ska ha samma innebörd som tillskrivs dem i sekretesspolicyn.

All personlig information om tredje part som överförs till dig får endast användas för det ändamål för vilket den tillhandahölls. Denna information får inte utlämnas till andra.

Wix Partners: Du och Wix agerar som separata, självständiga personuppgiftsansvariga för eventuella personuppgifter från användare som tillhandahålls dig för att du ska kunna erbjuda dina tjänster i Wix Marketplace när sådana personuppgifter behandlas på Wix Plattform. Wix är inte och ska inte anses vara personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som du behandlar utanför Wix plattform.

4. Tredjepartstvister

Eftersom vi varken är inblandade i affärer mellan användare eller kontrollerar användarbeteenden är det användarna som behöver lösa eventuella problem, tvister eller angelägenheter direkt med varandra. Alla kommersiella interaktioner med andra parter eller personer än Wix eller köp av tjänster från sådan part sker på egen risk. Om du har en tvist med en användare inklusive, utan begränsning, gällande dennes support, tjänster, prestanda, betalning och/eller uppförande, kommer du att behöva hantera den med de medel de tillhandahåller. Wix medlar inte i tvister mellan användare.

Wix kommer inte att blanda sig i tvister mellan Wix-användare och Wix Partners. Sådana tvister bör lösas direkt mellan Användare och Partner. 

Wix kommer inte att blanda sig i tvister mellan Wix-användare och Wix Partners. Sådana tvister bör lösas direkt mellan användaren och Partnern.

5. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Följande ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar kompletterar ansvarsfriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna enligt Wix villkoren och Partnerprogrammets villkor:

A. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WIX MARKETPLACE, ANTINGEN SOM WIX PARTNER ELLER SOM WIX-MEDLEM, SKA SKE HELT PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG SÅ TILLÅTER FRISKRIVER SIG WIX, DESS BEFATTNINGSHAVARE, CHEFER, ANSTÄLLDA OCH OMBUD (GEMENSAMT: ”WIX OMBUD”) FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH ANTAR INGET ANSVAR I FÖRBINDELSE MED (A) TJÄNSTERNA  SOM ERBJUDS AV WIX PARTNERS PÅ WIX MARKETPLACE OCH ANVÄNDNING AV DESSA AV NÅGON ANVÄNDARE; (B)  KORREKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS; (C) EN WIX PARTNERS REGISTRERING, ELLER PROFESSIONELL ACKREDITERING; (D) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV WIX MARKETPLACE; (E) TJÄNSTERNAS AKTUALITET, KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, LÄMPLIGHET, SÄKERHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER INNEHÅLL, ELLER PRODUKTER, HANDELSVAROR, INNEHÅLL ELLER MATERIAL SOM HAR TILLHANDAHÅLLITS GENOM ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV WIX MARKETPLACE; OCH (F) LÄMPLIGHET, LAGLIGHET ELLER FÖRMÅGA HOS EN WIX PARTNER ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER.

VARKEN WIX ELLER WIX OMBUD ÄR ANSVARIGA FÖR UPPFÖRANDET HOS ANVÄNDARE AV WIX MARKETPLACE, VARKEN ONLINE ELLER OFFLINE (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPFÖRANDET HOS WIX-MEDLEMMAR ELLER WIX PARTNERS).

B. UTÖVER DE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I WIX VILLKOR OCH PARTNERPROGRAMMETS VILLKOR, SKA WIX OCH WIX OMBUD UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA INFÖR DIG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER PUNITIVA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HAR UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV KOMMUNIKATION MELLAN EN WIX-MEDLEM OCH EN WIX PARTNER LISTAD PÅ WIX MARKETPLACE.

DU AVSÄGER DIG UTTRYCKLIGEN ALLA ANSPRÅK OCH FRIGÖR WIX OCH WIX OMBUD FRÅN ALLT ANSVAR, ALLA ANSPRÅK ELLER SKADOR SOM HAR UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL TJÄNSTERNA. I HÄNDELSE AV ATT DU HAR EN TVIST MED EN ELLER FLERA ANVÄNDARE FRIGÖR DU WIX OCH WIX OMBUD FRÅN EVENTUELLA ANSPRÅK, KRAV, ELLER SKADOR (FAKTISKA, DIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR) AV VARJE SLAG OCH NATUR, KÄNDA OCH OKÄNDA, MISSTÄNKTA OCH OMISSTÄNKTA, AVSLÖJADE OCH ICKE AVSLÖJADE, VILKA HAR UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV, ELLER VILKA PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL EN SÅDAN TVIST. LIKSOM I FALLET MED INKÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA VILKET MEDIUM ELLER I VILKEN MILJÖ SOM HELST, SKA ANVÄNDARE ANVÄNDA SITT BÄSTA OMDÖME OCH UTÖVA TILLBÖRLIG AKTSAMHET DÄR SÅ ÄR LÄMPLIGT. DIN ANVÄNDNING AV WIX MARKETPLACE OCH TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK. FÖREGÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG SÅ TILLÅTER I TILLÄMPLIG JURISDIKTION. Användare bör använda sitt bästa omdöme när de köper eller tillhandahåller en tjänst.

INGENTING I WIX MARKETPLACE VILLKOR ELLER HOS WIX MARKETPLACE UTGÖR, ELLER ÄR AVSETT ATT UTGÖRA, RÅD AV NÅGOT SLAG.

Wix ger inga garantier eller utfästelser i samband med tjänsterna på Wix Marketplace.

Wix ansvarar inte för uppförandet hos användare av Wix Marketplace.

Användare bör använda sitt bästa omdöme när de köper eller tillhandahåller en tjänst.

6.  Skadeersättning

Utöver din skadeståndsskyldighet enligt Wix villkor och Partnerpaketets villkor samtycker du till att försvara, ersätta och hålla skadeslöst Wix, dess befattningshavare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, dotterbolag och ombud, från och mot alla anspråk, skador, åtaganden, förluster, skyldigheter, kostnader, skulder och utgifter (inklusive advokatkostnader) som härrör från: (1) din överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrättigheter, egendomsrättigheter eller sekretessrättigheter, som härrör från din portfölj eller ditt användarinnehåll, eller din användning av tjänsterna; och/eller (2) din användning av Wix Marketplace och/eller tjänsterna, inklusive i samband med överenskommelser och interaktioner som härrör från användningen därav; och/eller (3) alla övriga typer av anspråk gällande att din portfölj och/eller ditt användarinnehåll och/eller din användning av information som tillhandahålls till dig av en annan användare, har orsakat skada för någon användare eller annan tredje part.

7. Kundtjänstkontakt

För att komma i kontakt med oss, var god kontakta vårt Kundtjänstteam.

8. Ändringar

Wix kan ändra, avbryta eller avsluta alla funktioner på Wix Marketplace och/ eller ändra alla bestämmelser i dessa villkor Wix Marketplace, när som helst och på vilket sätt som helst, med eller utan föregående meddelande. 

bottom of page