Användarvillkor förWix Partnerprogram

Uppdaterad: 18 januari 2021

Välkommen till Wix Partnerprogram! 

 

Wix Partneprogram är utformat för att hjälpa ditt företag att få förmåner som din egen Partner success manager, utbildning och prioriterat stöd.

 

Dessa villkor för Wix Partnerprogram ("villkoren för Partnerprogrammet") är ett juridiskt avtal av och mellan Wix.com Ltd. (tillsammans med dess globala dotterbolag - "Wix" eller "oss" eller "vi") och varje medlem i Partnerprogrammet (nedan kallat "du" eller "din" eller som "användare" eller "deltagare") och anger villkoren som styr ditt deltagande i Partnerprogrammet.

 

DITT DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET UTGÖRDITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR FÖR PARTNERPROGRAMMET, SOM HÄRMED INFÖRLIVAR WIX ANVÄNDARVILLKOR, SEKRETESSSPOLICY OCH WIX MARKETPLACE ANVÄNDARVILLKOR  GENOM HÄNVISNING (TILLSAMMANS “VILLKOREN”), OCH BEKRÄFTELSE PÅ ATT DU HAR LÄST OCH ACCEPTERAT DESSA VILLKOR.  I HÄNDELSE AV MOTSÄGELSE ELLER INKONSEKVENS MELLAN PARTNERPROGRAMMETS VILLKOR OCH WIX ANVÄNDARVILLKOR, WIX MARKETPLACE ANVÄNDAR- ELLER SEKRETESSPOLICY, SKALL PARTNERPROGRAMMETS VILLKOR GÄLLA MED AVSEENDE PÅ SÅDAN KONFLIKT. DU SAMTYCKER TILL ATT GRANSKA VILLKOREN REGELBUNDET FÖR ATT VARA MEDVETEN OM ALLA ÄNDRINGAR, OCH DITT FORTSATTA DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET, INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIN ANVÄNDNING AV PARTNER-ÖVERSIKTEN OCH FÖRMÅNER I PARTNERPROGRAMMET, SKALL ANSES VARA DITT BINDANDE GODKÄNNANDE AV SÅDANA MODIFIERADE VILLKOR. VERSALISERADE TERMER SOM ANVÄNDS HÄR FÅR, OM INGET ANNAT DEFINIERAS, DEN BETYDELSE SOM TILLSKRIVS DEM I WIX ANVÄNDARVILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICY.

Dessa villkor för Partnerprogrammet är från början framtagna och skrivna på engelska och har översatts till andra språk för att underlätta för dig. Skulle en översatt (icke-engelsk) version av villkoren på någon punkt strida mot den engelska versionen är det den engelska versionen som ska gälla med avseende på sådan motsägelse.

Vem är behörig för Partnerprogrammet? 

Byråer, frilansare och andra företag som bygger hemsidor åt kunder kan delta i Partnerprogrammet på begäran och godkännande av Wix genom att registrera sig via Partner-översikten på sitt Wix-konto (“Deltagare)”. Utöver alla andra rättigheter och åtgärder kan Wix automatiskt, med eller utan föregående meddelande till dig, avbryta, avsluta eller diskvalificera ditt deltagande i eller tillgång till Partnerprogrammet eller någon förmån kopplad till det om Wix bestämmer, efter eget gottfinnande, att du har brutit mot villkoren på något sätt. Partnerprogrammet är för närvarande avsett för deltagare som kan använda Partnerprogrammet på engelska. Wix garanterar inte att Partnerprogrammet kommer att vara tillgängligt för användning på någon särskild plats eller något särskilt språk.  

Hur fungerar Partnerprogrammet? 

Genom att delta i Partnerprogrammet kan du vara berättigad  till vissa förmåner och resurser som erbjuds av Wix, såsom prioriterad support och teamhantering. Du blir berättigad till sådana förmåner och resurser genom att antingen (1) tjäna de poäng som krävs för att låsa upp dessa förmåner och/eller (2) abonnera på ett Partnerpaket (enligt definitionen nedan).

Lås upp förmåner genom att tjäna poäng

Varje Premium-hemsida som du skapar hos Wix och lägger till på ditt konto ger dig 100 poäng. Det totala antalet Premium-hemsidor som du har byggt hos Wix och lagt till ditt konto kommer att listas i din Partner-översikt ("Totalt antal Wix Premium-hemsidor") och avgör ditt poängsaldo. Du kan komma åt specifika förmåner som erbjuds av Wix via Partnerprogrammet genom att tjäna erforderligt poängsaldo som behövs för att nå en Partner-nivå (enligt nedan). Varje Partner-nivå låser upp angivna förmåner som är tillgängliga för dig som deltagare så länge du behåller det erforderliga poängsaldot, med förbehåll för dessa villkor. Eventuella ändringar av ditt poängsaldo vid en viss tidpunkt kan leda till en ändring av din Partner-nivå och därmed de förmåner du är berättigad att få (enligt nedan). Enligt Wix eget gottfinnande kan Wix införa nya metoder genom vilka du kan tjäna poäng, eller kan ge dig en högre Partner-nivå och tillhörande förmåner, trots ditt poängsaldo.

Lås upp förmåner genom att abonnera på ett Partnerpaket 

Du kan också få åtkomst till angivna förmåner genom att prenumerera på ett Partnerpaket för en månadsavgift (som dessa villkor definierar nedan). Varje Partnerpaket har angivna förmåner som är tillgängliga för dig som deltagare så länge du behåller ditt Partnerpaket genom att betala din månatliga avgift för Partnerpaketet, med förbehåll för dessa villkor och det tillämpliga abonnemangsavtalet för Partnerpaket mellan dig och Wix. Förmåner som erbjuds i alla Partnerpaket kan skilja sig från de som ingår i någon Partner-nivå.

Vilka är Partner-nivåerna?

Partnerprogrammet omfattar följande nivåer:

 • Utforskare: 0-300 poäng

 • Pionjär: 400-900 poäng

 • Kreatör: 1000-1900 poäng

 • Ikon: 2000-4900 poäng

 • Legend: 5000+ poäng

Du kan nå en Partner-nivå genom att tjäna tillämpligt poängsaldo enligt ovan. Varje Partner-nivå kommer att avgöra din behörighet att få vissa förmåner, eftersom dessa förmåner erbjuds av Wix enligt https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels, som kan ändras då och då. Dina förmåner som du får åtkomst till via din Partner-nivå kommer att återspeglas under fliken Förmåner på din Partner-översikt ditt på Wix-konto. Partner-nivåerna, inklusive metoder för att tjäna poäng, det poängsaldo som krävs för varje Partner-nivå och de förmåner som ingår, kan uppdateras och/eller ändras från tid till annan efter Wix eget gottfinnande. 

Vilka är Partnerpaketen? 

Partnerprogrammet låter dig abonnera på följande Partnerpaket för en månadsavgift:

 • Ikon

 • Ikon+

 • Legend

Om du prenumererar på ett partnerpaket blir du berättigad till de förmåner som ingår i paketet, enligt vad som erbjuds av Wix på https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-benefits-2555459, vilket kan ändras då och då. De förmåner du får åtkomst till via ditt Partnerpaket kommer att återspeglas under fliken Förmåner på Partner-översikten på ditt Wix-konto. Varje Partnerpaket, inklusive avgiften för paketet och de förmåner som ingår, kan uppdateras och/eller ändras från tid till annan efter Wix eget gottfinnande. För att kunna abonnera på ett Partnerpaket måste du genomföra ett separat abonnemangsavtal för partnerpaket med Wix ("abonnemangsavtal"). I händelse av  konflikt mellan villkoren i abonnemangsavtalet och villkoren kommer villkoren i abonnemangsavtalet att gälla med avseende på sådan konflikt. 

Var kan jag se nuvarande poängsaldo, Partner-nivå eller Partnerpaket? 

Du kan se ditt aktuella poängsaldo, Partner-nivå eller Partnerpaketet under fliken Start på Partner-översikten på ditt Wix-konto eller i sektionen Partnerprogram på ditt Wix-konto.

 

Observera att vissa förmåner som ingår i angivna Partner-nivåer och/eller Partnerpaket kan skilja sig åt och kan omfattas av ytterligare villkor, inbegripet men inte begränsat till Wix Marketplace. Genom att gå med och använda Wix Marketplace godkänner du Wix Marketplace Villkor. Ytterligare villkor som gäller för Partnerpaket kommer att anges i ett separat abonnemangsavtal för Partnerpaketet.

Vilka Wix Premiumhemsidor ger mig poäng?

Varje Wix Preiumhemsida som du bygger och som går live ger dig 100 poäng, enligt följande: 

 1. Premiumhemsidan du bygger kommer att ge dig poäng, oavsett om du ursprungligen köpte den med ett årligt eller månatligt Wix Premiumpaket.

 2. ​Premiumhemsidan du bygger kommer att ge dig poäng, oavsett om du köpt den med kupong, presentkort eller rabatt.

 3. ​När mer än en deltagare eller Wix-användare bidrar till att bygga en Wix Premiumhemsida kan högst två (2) av dessa medarbetare vara berättigade att tjäna poäng för samma Wix Premiumhemsida (enligt vad som anges nedan).

 4. ​Poäng har inget kontantvärde, kan inte överlåtas och kan inte lösas in för några Wix-produkter eller -tjänster.

 5. Poäng för Premiumhemsidor som byggts via ditt eget Wix-konto krediteras ditt Wix-konto automatiskt, 14 dagar efter att Wix mottagit betalning för det Premiumpaket som du köpt i samband med aktuell Premiumhemsida.

 6. Poäng för Premiumhemsidor som du har bidragit till att bygga utanför ditt eget Wix-konto kommer att krediteras ditt Wix-konto först efter att du har skickat en begäran om att krediteras dessa poäng via formuläret "Skicka in en hemsida som byggts utanför ditt konto", som finns under startfliken på din partner-översikt. Du kommer inte  kunna skicka ett formulär och begära poäng för någon Wix Premiumhemsida som du inte har bidragit till. 

 7. Tjäna poäng genom Partneravtal: deltagare som köpt aktiveringskuponger för Premiumpaket från Wix enligt ett godkänt och genomfört bulkköp eller en beställning av abonnemang och tjänster, berörs av dessa villkor och kan i förekommande fall (vart och ett "Partner-avtal") genom vårt Partnerteam få poängen som erhållits för dessa köpta Premiumhemsidor, så länge de Premiumhemsidor som köpts som en del av ett Partneravtal aktiverades och gick live med aktiveringskuponger.

Hur beräknas mitt poängsaldo? 

Ditt poängsaldo beräknas enligt nedan:

 1. Du tjänar 100 poäng för varje Wix Premiumhemsida du bygger och underhåller enligt ovan. Till exempel kommer en deltagare med 50 live Wix Premiumhemsidor att ha ett poängsaldo på 5000 poäng.

 2. Du förlorar 100 poäng för varje Wix Premiumhemsida som inte förnyas eller annulleras på annat sätt. 

 3. I överensstämmelse med ovanstående kan ditt poängsaldo ändras när som helst och påverka din Partner-nivå vid varje given tidpunkt. Varje ökning eller minskning av poängsaldot kan leda till att du sjunker eller stiger till en ny Partner-nivå och därmed får eller förlorar alla förmåner som är kopplade till din tidigare Partner-nivå. 

 4. Ändringar av poängsaldot kan också påverka ditt berättigande att delta i och använda Wix Marketplace. Om en minskning av poängsaldot får dig att sjunka till en Partner-nivå som inte omfattar åtkomst till Wix Marketplace som en förmån, kommer du att förlora åtkomsten till Wix Marketplace. I sådana fall kommer du inte att förlora några hänvisningar som du fick via Wix Marketplace innan du förlorade Wix Marketplace-åtkomst; du kommer dock inte att få några ytterligare eller nya hänvisningar om du inte tjänar de poäng som krävs för att låsa upp Wix Marketplace-åtkomst igen. Din behörighet för och användning av Wix Marketplace styrs alltid av Villkoren för Wix Marketplace, som kan ändras då och då.

Vad händer om jag vill avsluta abonnemanget på mitt Partnerpaket?

För att prenumerera på ett Partnerpaket måste du utföra och godkänna ett separat abonnemangsavtal för Partnerpaketet. Du kan avsluta abonnemanget på ditt Partnerpaket enligt villkoren i  abonnemangsavtalet för Partnerpaketet. Om du avslutar abonnemanget på ditt Partnerpaket förlorar du tillgången till de förmåner som är kopplade till det; dock kan du fortfarande vara berättigad deltagande i Partnerprogrammet genom att tjäna tillräckligt med poäng för att få åtkomst till en Partner-nivå, med förbehåll för dessa villkor.

Ändringar i Partnerprogrammet 

Wix har rätt att efter eget gottfinnande göra ändringar då och då i Partnerprogrammet, inklusive, men inte begränsat till, uppdateringar eller modifieringar av poängsystemet, berättigande till Partner-nivå, berättigande till Partnerpaket, förmåner och avgifter. I sådant fall kommer Wix att vidta befogade åtgärder för att skicka ett meddelande till dig minst trettio (30) dagar före sådan ändring via e-post och/eller via Partner-översikten.

Intäktsandelar

Som deltagare i Partnerprogrammet kan du vara berättigad  att tjäna intäktsandelar från Wix för intäkter från köp av Wix Premiumpaket som du bygger, vilket regleras av villkoren som anges nedan ("Intäktsandelar"): 

1. Behörighet

1.1 .Du kan vara berättigad att tjäna intäktsandelar enligt vad som anges här om du antingen (a) tjänar de poäng som krävs för att låsa upp Partner-nivån "Legend", eller (b) genomför ett abonnemangsavtal för ett Partnerpaket som innehåller villkor för intäktsandelar (”Kvalificerad deltagare”). 

1.2. Du kan förlora din status som behörig deltagare och ditt berättigande att tjäna eller ta emot intäktsandelar enligt följande: (a) om du blev berättigad till intäktsandelar enligt avsnitt 1.1 (a) ovan, om en minskning av ditt poängsaldo får dig att sjunka till en Partner-nivå som är under "Legend"-nivån för Partnerprogrammet; och/eller (b) i händelse av att du blev berättigad till intäktsdelning enligt avsnitt 1.1 (b) ovan, när ditt abonnemangsavtal upphör eller avslutas (i tillämpliga fall). 

2. Beräkning

2.1. Wix betalar dig tjugo procent (20%) av de berättigade intäkterna (som termen definieras nedan) som mottagits av Wix från det ursprungliga köpet och eventuella förnyelser av något av följande Premiumpaket som erbjuds på: https: //www.wix.com/upgrade/website#/, som från tid till annan kan ändras av Wix efter eget gottfinnande, eller ett annat paket som parterna kan komma överens om i ett separat skrivelse, med förbehåll för avsnitt 2.2 nedan (vart och ett ett ”Kvalificerat paket” och tillsammans ”Kvalificerade paket”).

2.2. “Kvalificerade paket” innehåller ej: 

(a) eventuella Premiumpaket som köpts med rabattkod och/eller kupong. För att undvika tvivel ska endast Premiumpaket som köptes till det dåvarande priset som erbjuds av Wix på Wix hemsida betraktas som berättigade paket.

(b) eventuella Premiumpaket som köpts i bulk som en del av ett Partneravtal eller bulkavtal, eller en annan transaktion där dessa Premiumpaket köpts genom rabattkoder som Wix tillhandahållit dig. 

(c) eventuella Premiumpaket som köpts ett datum då du inte var berättigad deltagare. 

(d) eventuella Preiumpaket med en abonnemangsperiod på mindre än ett år. 

(e) eventuella Premiumpaket som inte är aktiva under en period av minst trettio (30) dagar från dagen för Wix mottagande av betalning för sådana Premiumpaket. 

(f) eventuella Premiumpaket för vilka du inte är registrerad ägare (eller, om ingen ägare finns, för vilken du inte är den främsta registrerade medarbetaren). För att undvika tvivel, om du inte är registrerad ägare eller medarbetare inom Premiumpaketets ramar, kommer paketet inte att betraktas som kvalificerat för att beräkna din intäktsandel.

2.3.”Berättigad intäktsandel” avser faktiska intäkter som genereras av Wix från köpet av ett kvalificerat paket, exklusive  skatter, valutakurser och andra statliga avgifter av något slag som kan komma att införas; värdavgifter; tredjepartsavgifter; återbetalningar eller avdrag för fakturering eller behandling; samt belopp som betalats av Wix i samband med återförsäljning av Wix av alla funktioner som ingår i något kvalificerat paket).

2.4. Beräkning av intäktsandelar kommer att ske den första dagen i varje kalendermånad för alla kvalificerade paket som köpts under föregående kalendermånad (”beräkningsdatum”). 

2.5. Du kan begära en rapport som specificerar dina intäktsandelar genom att kontakta din Partner success manager.

3. Betalning

3.1. Du kommer att få intäktsandelar på kvalificerade intäkter varje månad inom fyrtiofem (45) dagar från beräkningsdatumet (vardera ett ”betalningsdatum”).

3.2. Intäktsandelar ska betalas till dig på betalningsdagen via en betalningsplattform från tredje part. Innan du får intäktsandelar måste du ansluta ditt föredragna betalningskonto till en sådan tredjepartsplattform via din Partner-översikt.

3.3. Dina intäktsandelar för månaden måste vara lika med minst 50 USD för att du ska få betalning av intäktsandelarna på tillämpligt betalningsdatum för aktuell månad. Om din intäktsandel för månaden är mindre än 50 USD, övergår dina intäktsandelar för den månaden till nästa månad.

3.4. Du har rätt att bestrida betalning av intäktsandelar genom att förse Wix med uppgifter som stöder ett sådant tvisteanspråk inom femton (15) dagar från betalningsdagen. I händelse av en tvist ska parterna i skälig grad samarbeta för att granska och lösa en sådan tvist och, om Wix bedömer att en sådan tvist är giltig, ska Wix enligt eget gottfinnande betala Partnern ett belopp som överensstämmer med parternas uppgörelse. Om ett sådant bestridande inte görs av dig inom tillämplig 15-dagarsperiod ska intäktsandelarna betraktas som accepterade och Wix har inget ytterligare ansvar med avseende på betalningen av intäktsandelarna. 

Förmåner
 1. Wix har rätt att avbryta, stänga av eller modifiera Partnerprogrammet eller  förmåner som ingår i en Partner-nivå eller ett Partnerpaket, när som helst efter eget gottfinnande, utan ytterligare skyldigheter gentemot deltagarna.

 2. Vissa förmåner kan vara föremål för vissa restriktioner, begränsningar eller resurser som bestäms av Wix efter eget gottfinnande. Wix kan efter eget gottfinnande avvisa en deltagares begäran om att få en förmån.

 3. Wix har rätt att fatta ett slutgiltigt beslut om huruvida en Wix Premiumhemsida kvalificerar sig för poäng inom Partnerprogrammet.

Partnerprogrammets uppsägningspolicy

Wix kan, efter eget gottfinnande, upphäva eller säga upp en deltagares medlemskap i Partnerprogrammet, inklusive alla förmåner som en deltagare tar del av inom Partnerprogrammet, när som helst, med eller utan föregående meddelande, om vi efter eget gottfinnande bestämmer att deltagaren har brutit mot dessa användarvillkor för Partnerprogrammet, Wix användarvillkor eller användarvillkoren för Wix Marketplace, inklusive, utan begränsning, med avseende på deltagare som har flera fall av återbud, som anses ha uppvisat misstänkt beteende, har anknytning till konton med återkrav och vars inskickade hemsidor konsekvent avvisats av hemsidornas ägare.

 

ÖVERTRÄDELSE AV NÅGRA AV DESSA VILLKOR, WIX ANVÄNDARVILLKOR ELLER VILLKOREN FÖR WIX MARKETPLACE ELLER NÅGOT DOKUMENT INKORPORERAT HÄR KAN RESULTERA I OMEDELBAR UPPSÄGNING AV DITT DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET, MED ELLER UTAN MEDDELANDE. DU GODKÄNNER ATT DELTA I PROGRAMMET PÅ DIN EGEN RISK OCH KOSTNAD.

Konfidentialitet 

Wix kan, som ett resultat av deltagarens deltagande i Partnerprogrammet, lämna ut viss konfidentiell information till deltagaren (häri kallad "konfidentiell information"). Konfidentiell information ska inte innehålla information som: (a) tidigare har varit känd för den andra parten utan förtroendeplikt eller utan att bryta mot villkoren; (b) offentliggörs (annat än av deltagaren) antingen före eller efter deltagarens mottagande av denna information, (c) måste avslöjas av den andra parten enligt lag eller genom beslut från en domstol eller liknande rättsligt eller administrativt organ.

 

Deltagaren ska alltid hålla sådan konfidentiell information i strikt förtroende och ska inte använda sådan konfidentiell information för något annat syfte än vad som rimligen kan vara nödvändigt för att fullgöra sina uppgifter enligt dessa villkor utan Wix föregående skriftliga medgivande. Dessa sekretessförpliktelser är tillägg till och inte i stället för de som anges i Villkoren, som är införlivade häri.

Deltagarens skyldigheter

1. Genom att delta i Partnerprogrammet representerar och garanterar deltagaren Wix att:

1.1. Genom att använda de tjänster som erbjuds av Wix och de förmåner som tillhandahålls inom Partnerprogrammet kommer deltagaren att utföra alla sina aktiviteter (i) i full överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och regler, inbegripet men inte begränsat till sekretess och dataskyddslagar (inklusive, utan begränsning), TCPA, GDPR, CCPA och andra tillämpliga dataskyddsbestämmelser); och (ii) på ett sådant sätt att deltagaren ska undvika vilseledande, bedrägliga eller oetiska metoder och inte på något sätt tala nedsättande om Wix eller dess plattform eller någon av de tjänster eller produkter som erbjuds av Wix.

1.2. Deltagaren har, och ska på egen bekostnad upprätthålla, alla lagstadgade och juridiska licenser och certifieringar, statliga eller andra, nödvändiga för att deltagaren, dess anställda, ombud och distributörer ska kunna använda Wix tjänster och de förmåner som tillhandahålls enligt Partnerprogrammet.

Inga säkerheter eller garantier

Partnerprogrammet garanterar inte vinst, intäkter, besparingar, försäljning, affärsmöjligheter eller framgång på annat sätt.

Alla tvister som uppstår från eller är kopplade till Partnerprogrammet och alla deltagare, individer, företag eller hemsideägare är de  berörda parternas enskilda ansvar. Du avstår härmed från alla rättigheter eller anspråk som du kan ha, nu eller i framtiden, i samband med eventuella tvister mellan dig och någon deltagare, hemsideägare, medarbetare eller annan individ eller företag i samband med Partnerprogrammet och eventuella förmåner däri, inklusive men inte begränsat till intäktsandelarna. Du godkänner härmed och bekräftar att Wix inte kommer hållas ansvarigt för några skador, förluster eller anspråk som uppstår från eller är kopplade till Partnerprogrammet. 

 

Vi tillhandahåller Partnerprogrammet (och alla delar eller funktioner eller förmåner därav) ”i befintligt skick” utan några som helst garantier, vilken inbegriper underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, särskild ändamålsenlighet, fackmannamässig prestation, icke-intrång eller annan garanti – i den utsträckning lagen tillåter. Vi påstår eller garanterar inte att Partnerprogrammet (eller någon del eller funktion eller förmån därav) kommer att tillhandahållas i enlighet med dina önskemål eller instruktioner. Du godkänner och bekräftar härmed att Partnerprogrammet och alla förmåner eller funktioner däri kan tillhandahållas av Wix, efter eget gottfinnande, baserat på tillgängliga resurser, begränsningar, restriktioner och andra affärsfaktorer eller liknande faktorer.

 

Partnerprogrammet (och alla delar eller funktioner eller förmåner därav) kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser och/eller plattformar (tillsammans ”Tredjepartswebbplatser”). Dessa tredjepartshemsidor ägs, kontrolleras och/eller underhålls enbart av tredje parter över vilka Wix inte har någon kontroll. Följaktligen avsäger sig Wix uttryckligen och kommer inte att ha något ansvar eller några förpliktelser beträffande (i) tredjepartswebbplatser som visas på eller inom Partnerprogrammet, eller (ii) de produkter eller tjänster som tillhandahålls av, tillgängliga via eller annonseras på tredjepartswebbplatser, tillgängliga via Partnerprogrammet, eller allt innehåll, material eller all information därav. Implementeringen av tredjepartswebbplatser inom Partnerprogrammet innebär inte något godkännande från Wix vad gäller tredje part, innehåll från tredje part eller produkter eller tjänster från tredje part.

 

WIX LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER VAD GÄLLER DE RESULTAT ELLER FÖRMÅNER SOM KAN UPPNÅS MED HJÄLP AV DELTAGANDE I WIX PARTNERPROGRAM, OCH INGEN INFORMATION, RAPPORT, RÅD ELLER FÖRMÅN SOM DU FÅR FRÅN WIX ELLER VIA WIX PARTNERPROGRAM SKA KOMMA ATT UTGÖRA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN FASTSTÄLLS I DESSA VILLKOR. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD FRÅN WIX ELLER DESS BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE SKA KOMMA ATT UTGÖRA NÅGON GARANTI. VIDARE GER WIX INGEN GARANTI FÖR NÅGRA TJÄNSTER SOM UTFÖRS GENOM NÅGON TREDJE PART, ELLER AV NÅGON TREDJE PART I FÖRBINDELSE MED WIX TJÄNSTER, OCH DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT SÅDANA TREDJEPARTSTRANSAKTIONER UTFÖRS HELT PÅ EGEN RISK.

Skadeersättning

Förutom din skadeståndsskyldighet enligt Wix villkor och Wix Marketplace villkor samtycker du till att försvara, ersätta och hålla Wix, dess befattningshavare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, dotterbolag och ombud skyddade från och mot alla anspråk, skador, förpliktelser, förluster, skulder, kostnader, skyldigheter och utgifter (inklusive advokatavgifter) som uppstår till följd av (i) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, egendom eller sekretessrätt, till följd av ditt deltagande i Partnerprogrammet; (ii) alla avtal som undertecknats med dina kunder i samband med Wix tjänster; (iii) alla utelämnanden eller felaktigheter i dina annonser och/eller ditt reklammaterial gentemot dina kunder i samband med Wix tjänster; och (iv) varje överträdelse av dessa villkor, inklusive, utan begränsning, de utfästelser eller garantier som du har gjort eller bristande efterlevnad av något rättsligt eller lagstadgat krav.  Denna punkt ska inte tolkas för att begränsa eller utesluta, och ska ses som ett tillägg till, alla andra anspråk eller åtgärder som Wix kan hävda i eget kapital eller enligt lag.

ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER WIX, DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, AKTIEÄGARE OCH DOTTERBOLAG VARA ANSVARIGA GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR EVENTUELLA KONSEKVENSER, INDIREKTA, SÄRSKILDA, PUNITIVA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, OAVSETT OM DE ÄR FÖRUTSÄGBARA ELLER OFÖRUTSÄGBARA, BASERADE PÅ ANSPRÅK FRÅN DELTAGARE ELLER DERAS KUNDER (INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSPRÅK PÅ FÖRLUST AV DATA, GOODWILL, INTÄKTER, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER LÖSNINGARNA, AVBROTT I ANVÄNDNING ELLER TILLGÄNGLIGHET AV DATA, STOPP AV ANNAT ARBETE ELLER NEDSKRIVNING AV ANDRA TILLGÅNGAR) ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, AVTALSBROTT, FELPRESENTATION, FÖRSVARSFRÅGOR, STRIKT ANSVAR I FÖRSEELSE ELLER ANNAT.