Villkor för Wix Partnerprogram

Uppdaterad: 8 april 2022

Välkommen till Wix Partnerprogram! 

 

Wix Partneprogram är utformat för att hjälpa ditt företag få förmåner som din egen partner success manager, utbildning och prioriterat stöd.

1. Introduktion

Dessa villkor för Wix Partnerprogram ("villkoren för Partnerprogrammet") är ett juridiskt avtal av och mellan Wix.com Ltd. (tillsammans med dess globala dotterbolag - "Wix" eller "oss" eller "vi") och varje medlem i Partnerprogrammet (nedan kallat "du" eller "din" eller som "användare" eller "deltagare") och anger villkoren som styr ditt deltagande i Partnerprogrammet.

 

DITT DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR FÖR PARTNERPROGRAMMET, SOM HÄRMED INFÖRLIVAR WIX ANVÄNDARVILLKOR, SEKRETESSPOLICY OCH WIX MARKETPLACE ANVÄNDARVILLKOR GENOM HÄNVISNING (TILLSAMMANS “VILLKOREN”), OCH BEKRÄFTELSE PÅ ATT DU HAR LÄST OCH ACCEPTERAT DESSA VILLKOR. I HÄNDELSE AV MOTSÄGELSE ELLER INKONSEKVENS MELLAN PARTNERPROGRAMMETS VILLKOR OCH WIX ANVÄNDARVILLKOR, WIX MARKET PLACE ANVÄNDARVILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICY, SKALL PARTNERPROGRAMMETS VILLKOR GÄLLA MED AVSEENDE PÅ SÅDAN KONFLIKT. DU GODKÄNNER ATT GRANSKA VILLKOREN PERIODISKT FÖR ATT VARA MEDVETEN OM ALLA ÄNDRINGAR OCH DITT FORTSATTA DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIN ANVÄNDNING AV PARTNER-ÖVERSIKTEN OCH FÖRMÅNER I PARTNERPROGRAMMET, SKALL ANSES VARA DITT SLUTGILTIGA GODKÄNNANDE AV SÅDANA MODIFIERADE VILLKOR. VERSALISERADE TERMER SOM ANVÄNDS HÄR FÅR, OM INGET ANNAT DEFINIERAS, DEN BETYDELSE SOM TILLSKRIVS DEM I WIX ANVÄNDARVILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICY.

 

Dessa villkor för Partnerprogrammet är från början framtagna och skrivna på engelska och har översatts till andra språk för att underlätta för dig. Skulle en översatt (icke-engelsk) version av villkoren på någon punkt strida mot den engelska versionen är det den engelska versionen som ska gälla med avseende på sådan motsägelse.

2. Beskrivning av Partnerprogrammet

2.1 Vem är behörig för Partnerprogrammet? 

Byråer, frilansare och andra företag som bygger hemsidor åt kunder kan delta i Partnerprogrammet på begäran och godkännande av Wix genom att registrera sig via Partner-översikten på sitt Wix-konto (“Deltagare)”. Utöver alla andra rättigheter och åtgärder kan Wix automatiskt, med eller utan föregående meddelande till dig, avbryta, avsluta eller diskvalificera ditt deltagande i eller tillgång till Partnerprogrammet eller någon/några förmån(er) däri, om Wix bestämmer, efter eget gottfinnande, att du har brutit mot villkoren på något sätt. Partnerprogrammet är för närvarande avsett för deltagare som kan använda Partnerprogrammet på engelska. Wix garanterar inte att Partnerprogrammet kommer att vara tillgängligt för användning på någon särskild plats eller något särskilt språk.   

2.2 Hur fungerar Partnerprogrammet? 

Genom att delta i Partnerprogrammet kan du vara berättigad  till vissa förmåner och resurser som erbjuds av Wix, såsom prioriterad support och teamhantering. Du blir berättigad till sådana förmåner och resurser genom att antingen (1) tjäna de poäng som krävs för att låsa upp dessa förmåner och/eller (2) köpa ett Partnerpaket (enligt definitionen nedan).

3. Lås upp förmåner genom att tjäna poäng

Du kan komma åt specifika förmåner som erbjuds av Wix via Partnerprogrammet genom att tjäna erforderligt poängsaldo som behövs för att nå en Partner-nivå (enligt nedan). Varje Partner-nivå låser upp angivna förmåner som är tillgängliga för dig som deltagare så länge du behåller det erforderliga poängsaldot, med förbehåll för dessa villkor. Eventuella ändringar av ditt poängsaldo vid en viss tidpunkt kan leda till en ändring av din Partner-nivå och därmed de förmåner du är berättigad att få. 

3.1 Vilka är nivåerna i Partnerprogrammet?

Partnerprogrammet innehåller följande nivåer som kan låsas upp genom att tjäna poäng:

 

  • Utforskare: 0-300 poäng

  • Pionjär: 400-900 poäng

  • Kreatör: 1000-1900 poäng

  • Ikon: 2000-4900 poäng

  • Legend: 5000+ poäng

 

Du kan nå en Partnerprogram-nivå genom att tjäna tillämplig poängsaldo enligt ovan. Varje Partnerprogram-nivå kommer att avgöra din behörighet att få vissa förmåner, eftersom dessa förmåner erbjuds av Wix på https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels, som kan ändras då och då. Dina förmåner som du får åtkomst till via din Partnerprogram-nivå kommer att återspeglas i fliken Förmåner på Partner-översikten på ditt Wix-konto. Partner-nivåerna, inklusive metoder för att tjäna poäng, det poängsaldo som krävs för varje Partner-nivå och de förmåner som ingår, kan uppdateras och/eller ändras från tid till annan efter Wix eget gottfinnande. 

3.2 Hur tjänar man poäng?

3.2.1 Varje Premium-hemsida som du skapar hos Wix och lägger till på ditt konto ger dig 100 poäng. Till exempel kommer en deltagare med 50 live Premiumsidor på sitt Wix-konto att ha ett poängsaldo på 5 000 poäng. 

 

3.2.2 Varje Wix Premiumsida som du skapar med Editor X och lägger till på ditt konto ger dig 300 poäng. Till exempel kommer en deltagare med 50 live Premiumsidor skapade med Editor X på sitt Wix-konto att ha ett poängsaldo på 15 000 poäng.

 

3.2.3 Det totala antalet för varje Premium- eller Editor X-Premiumsida som du har byggt och lagt till ditt konto kommer att listas på din Partner-översikt. 

 

3.2.4 Premium- eller Editor X-Premiumhemsidan du bygger kommer att ge dig poäng, oavsett om du ursprungligen köpte den med ett årligt eller månatligt Wix-paket.

3.2.5 Premium- eller Editor X-Premiumhemsidan du bygger kommer att ge dig poäng, oavsett om du köpt den med kupong, presentkort eller rabatt.

3.2.6 När mer än en deltagare eller Wix-användare bidrar till att bygga en Premium eller Editor X-Premiumhemsida kan högst två (3.2.6) av dessa medarbetare vara berättigade att tjäna poäng för samma Premium- eller Editor X-Premiumhemsida (enligt vad som anges nedan).

3.2.7 Poäng för Premium- eller Editor X-Premiumhemsidor som byggts genom ditt eget Wix-konto krediteras ditt Wix-konto automatiskt efter att Wix mottagit betalning för Premium- eller Editor X-Premiumpaketet som köpts i samband med den aktuella hemsidan.

 

3.2.8. Poäng för Premium- eller Editor X-Premiumhemsidor som du har bidragit till att bygga utanför ditt eget Wix-konto kommer att krediteras ditt Wix-konto först efter att du har skickat en begäran om att krediteras dessa poäng via formuläret "Skicka in en hemsida byggd utanför ditt konto", som finns under startfliken på din Partner-översikt. Du kommer inte att kunna skicka in ett formulär och begära poäng för någon Wix Premium- eller Editor X-Premiumsida som du inte har bidragit till att bygga. 

 

3.2.9 Du kommer att förlora poäng för varje Wix Premium- eller Editor X-Premiumhemsida som inte förnyas eller annulleras på annat sätt. Till exempel, om en av dina Premiumhemsidor inte förnyas eller om den tas bort kommer ditt poängsaldo att sjunka med 100 poäng. 

3.2.10 Du kan vara berättigad att tjäna poäng genom Partnererbjudanden: Deltagare som köpt aktiveringskuponger för Premiumpaket från Wix enligt ett godkänt och genomfört bulkköp eller en beställning av prenumerationer och tjänster, berörs av dessa villkor och kan i förekommande fall (vart och ett "Partner-avtal") genom vårt Partnerteam få poängen som erhållits för dessa köpta Premiumhemsidor, så länge de Premiumhemsidor som köpts som en del av ett Partneravtal aktiverades och gick live med aktiveringskuponger.

 

3.2.11 Poäng har inget kontantvärde och kan inte överföras, kan inte överlåtas och kan inte lösas in för några Wix-produkter eller -tjänster.

 

3.2.12 Enligt Wix eget gottfinnande kan Wix införa nya metoder genom vilka du kan tjäna poäng, eller ge dig en högre Partner-nivå och tillhörande förmåner, oavsett ditt poängsaldo.

3.3 Hur beräknas mitt poängsaldo? 

3.3.1 I överensstämmelse med ovanstående kan ditt poängsaldo ändras när som helst och påverka din Partner-nivå vid varje given tidpunkt. Varje ökning eller minskning av poängsaldot kan leda till att du sjunker eller stiger till en ny Partner-nivå och därmed får eller förlorar alla förmåner som är kopplade till din tidigare Partner-nivå. 

 

3.3.2 Ändringar av poängsaldot kan också påverka ditt berättigande att delta i och använda Wix Marketplace. Om en minskning av poängsaldot får dig att sjunka till en Partner-nivå som inte omfattar åtkomst till Wix Marketplace som en förmån, kommer du att förlora åtkomsten till Wix Marketplace. I sådana fall kommer du inte att förlora några hänvisningar som du fått via Wix Marketplace innan du förlorade Wix Marketplace-åtkomst; du kommer dock inte att få några ytterligare eller nya hänvisningar om du inte tjänar de poäng som krävs för att låsa upp Wix Marketplace-åtkomst igen. Din behörighet till och användning av Wix Marketplace regleras alltid av Wix Marketplace användarvillkor, som kan ändras då och då. 

4. Lås upp förmåner genom att köpa ett Partnerpaket 

Du kan också komma åt specifika förmåner från Partnerprogrammet genom att köpa ett Partnerpaket för en månadsavgift (som dessa villkor definierar nedan). Varje Partnerpaket har angivna förmåner som är tillgängliga för dig som deltagare så länge du behåller ditt Partnerpaket genom att betala din månatliga avgift för Partnerpaketet, med förbehåll för dessa villkor och det tillämpliga årliga avtalet för Partnerpaket mellan dig och Wix. Förmåner som erbjuds i alla Partnerpaket kan skilja sig från de som ingår i någon Partner-nivå.

4.1 Vilka är Partnerpaketen? 

Om du köper ett Partnerpaket blir du berättigad att få kuponger som kan lösas in för en viss mängd Wix Premiumhemsidor, så att du kan bygga sådana Premiumhemsidor samt få tillgång till vissa förmåner som ingår i tillämpligt Partnerpaket som erbjuds av Wix som en del av Partnerprogrammet. Varje Partnerpaket, inklusive avgiften som krävs för varje Partnerpaket, antalet kuponger du får med Partnerpaketet och de andra förmånerna som ingår i det kan uppdateras och/eller ändras från tid till annan efter Wix eget gottfinnande. För att köpa ett Partnerpaket måste du genomföra ett separat årligt Partnerpaketavtal med Wix (”Partnerpaketavtal”). I händelse av eventuell konflikt mellan villkoren i Partnerpaketavtalet och villkoren kommer villkoren i Partnerpaketavtalet att styra med avseende på sådan konflikt.

4.2 Vad händer om jag vill avsluta abonnemanget på mitt Partnerpaket? 

För att köpa ett Partnerpaket måste du utföra och godkänna ett separat avtal för Partnerpaketet. Du kan endast avsluta ditt Partnerpaket enligt villkoren i avtalet för Partnerpaketet. Om du avslutar ditt Partnerpaket kommer du att förlora tillgången till de förmåner som är knutna till ett sådant Partnerpaket, inklusive, men inte begränsat till, alla kuponger som du har fått till följd av ditt köp av sådant Partnerpaket, som anges i din Partnerpaketavtal. Trots detta kan du fortfarande vara berättigad att delta i Partnerprogrammet genom att tjäna tillräckligt med poäng för att få åtkomst till en Partnerprogram-nivå, med förbehåll för dessa villkor.

5. Var kan jag se nuvarande poängsaldo, Partnerprogram-nivå eller Partnerpaket?

Du kan se ditt aktuella poängsaldo, Partnerprogrammets nivå eller Partnerpaketet via fliken Start på Partner-översikten på ditt Wix-konto eller i sektionen Partnerprogram på ditt Wix-konto.

 

Observera att vissa förmåner som ingår i angivna Partner-nivåer och/eller Partnerpaket kan skilja sig åt och kan omfattas av ytterligare villkor, inbegripet men inte begränsat till Wix Marketplace. Genom att gå med och använda Wix Marketplace godkänner du Wix Marketplace villkor. Ytterligare villkor som gäller för Partnerpaket kommer att anges i ett separat avtal för Partnerpaketet.

6. Ändringar i Partnerprogrammet 

Wix har rätt att efter eget gottfinnande göra ändringar då och då i Partnerprogrammet, inklusive, men inte begränsat till, uppdateringar eller modifieringar av poängsystemet, berättigande till Partner-nivå, berättigande till Partnerpaket, förmåner och avgifter. I sådant fall kommer Wix att vidta befogade åtgärder för att skicka ett meddelande till dig minst trettio (30) dagar före sådan ändring via e-post och/eller via Partner-översikten.

7. Intäktsandelar

Du kan bli berättigad att tjäna intäktsandelar från Wix för intäkter som genereras från köp av Wix Premiumhemsidor som du bygger som deltagare i Partnerprogrammet, med förbehåll för villkoren nedan ("Intäktsandel").

 7.1 Behörighet

7.1.1 Du kan vara berättigad att tjäna intäktsandelar enligt vad som anges här om du antingen (a) tjänar de poäng som krävs för att låsa upp Partner-nivån "Legend", eller (b) genomför ett Partnerpaket-avtal för ett Partnerpaket som innehåller intäktsandelar (”Kvalificerad deltagare”). 

 

7.1.2 Du kan förlora din status som behörig deltagare och ditt berättigande att tjäna eller ta emot intäktsandelar enligt följande: (a) om du blev berättigad till intäktsandelar enligt avsnitt 7.1.1 (a) ovan, om en minskning av ditt poängsaldo får dig att sjunka till en Partner-nivå som är under "Legend"-nivån för Partnerprogrammet; och/eller (b) i händelse av att du blev berättigad till intäktsdelning enligt avsnitt 7.1.1 (b) ovan, när ditt Partnerpaketavtal upphör eller avslutas (i tillämpliga fall). 

 

7.1.3 Wix garanterar inte att intäktsandelar kommer att vara tillgängliga för användning på någon särskild plats eller något särskilt språk. Intäktsandelar är för närvarande avsett för deltagare i Partnerprogrammet som kan använda funktionerna och förmånerna på engelska. 

7.2 Beräkning 

7.2.1 Wix betalar dig tjugo procent (20%) av de berättigade intäkterna (som termen definieras nedan) som mottagits av Wix från det ursprungliga köpet och eventuella förnyelser av något av de Premiumhemsidor som erbjuds på: https://sv.wix.com/upgrade/website#/, eller på https://sv.editorx.com/upgrade/website, som från tid till annan kan ändras av Wix efter eget gottfinnande, (kollektivt, “Wix Premiumpaket”) eller ett annat paket som parterna kan komma överens om i en separat skrivelse, med förbehåll för avsnitt 7.2.2 nedan (vart och ett ett ”Kvalificerat paket” och tillsammans ”Kvalificerade paket”).

 

7.2.2 I “Kvalificerade paket” ingår ej: 

 

(a) eventuella Wix Premiumpaket som köpts med rabattkod och/eller kupong. För att undvika tvivel ska endast Wix Premiumpaket som köptes till det dåvarande priset som erbjuds av Wix på Wix hemsida betraktas som berättigade paket.

 

(b) eventuella Wix Premiumpaket som köpts i bulk som en del av ett Partneravtal eller bulkavtal, eller en annan transaktion där dessa Wix Premiumpaket köpts genom rabattkoder som Wix tillhandahållit dig. 

 

(c) eventuella Wix Premiumpaket som köpts ett datum då du inte var berättigad deltagare. 

 

(d) eventuella Wix Premiumpaket med en abonnemangsperiod på mindre än ett år. 

 

(e) eventuella Wix Premiumpaket som inte är aktiva under en period av minst trettio (30) dagar från dagen för Wix mottagande av betalning för sådana Premiumpaket. 

 

(f) eventuella Premiumpaket för vilka du inte är registrerad ägare (eller, om ingen ägare finns, för vilken du inte är den främsta registrerade medarbetaren). För att undvika tvivel, om du inte är den första ägaren eller bidragsgivaren som är associerad med Wix Premiumpaket, kommer ett sådant Wix Premiumpaket inte att betraktas som ett kvalificerat paket för beräkning av din intäktsandel.

 

7.2.3 ”Berättigad intäktsandel” avser faktiska intäkter som genereras av Wix från köpet av ett kvalificerat paket, exklusive  skatter, valutakurser och andra statliga avgifter av något slag som kan komma att införas; värdavgifter; tredjepartsavgifter; återbetalningar eller avdrag för fakturering eller behandling; samt belopp som betalats av Wix i samband med återförsäljning av Wix av alla funktioner som ingår i något kvalificerat paket).

 

7.2.4 Beräkning av intäktsandelar kommer att ske den första dagen i varje kalendermånad för alla kvalificerade paket som köpts under föregående kalendermånad (”beräkningsdatum”). 

 

7.2.5 Du kan begära en rapport som specificerar dina intäktsandelar genom att kontakta din partner success manager.

7.3 Betalning 

7.3.1 Du kommer att få intäktsandelar på kvalificerade intäkter varje månad inom fyrtiofem (45) dagar från beräkningsdatumet (vardera ett ”betalningsdatum”).

 

7.3.2 Intäktsandelar ska betalas till dig på betalningsdagen via en betalningsplattform från tredje part. Innan du får intäktsandelar måste du ansluta ditt föredragna betalningskonto till en sådan tredjepartsplattform via din Partner-översikt.

 

7.3.3 Dina intäktsandelar för månaden måste vara lika med minst 50 USD för att du ska få betalning av intäktsandelarna på tillämpligt betalningsdatum för aktuell månad. Om din intäktsandel för månaden är mindre än 50 USD, övergår dina intäktsandelar för den månaden till nästa månad.

 

7.3.4 Du har rätt att bestrida betalning av intäktsandelar genom att förse Wix med uppgifter som stöder ett sådant tvisteanspråk inom femton (15) dagar från betalningsdagen. I händelse av en tvist ska parterna i skälig grad samarbeta för att granska och lösa en sådan tvist och, om Wix bedömer att en sådan tvist är giltig, ska Wix enligt eget gottfinnande betala Partnern ett belopp som överensstämmer med parternas uppgörelse. Om ett sådant bestridande inte görs av dig inom tillämplig 15-dagarsperiod ska intäktsandelarna betraktas som accepterade och Wix har inget ytterligare ansvar med avseende på betalningen av intäktsandelarna. 

8. Förmåner

8.1 Wix har rätt att avbryta, stänga av eller modifiera Partnerprogrammet och eventuella förmåner som ingår i någon Partnerprogramnivå eller något Partnerpaket, inklusive men inte begränsat till intäktsdelning, när som helst efter eget gottfinnande, utan ytterligare skyldigheter gentemot deltagarna.

 

8.2 Vissa förmåner kan vara föremål för vissa restriktioner, begränsningar eller resurser som bestäms av Wix efter eget gottfinnande. Wix kan efter eget gottfinnande avvisa en deltagares begäran om att få en förmån.

 

8.3 Wix har rätt att fatta ett slutgiltigt beslut om huruvida en Wix Premiumhemsida kvalificerar sig för poäng inom Partnerprogrammet.

9. Partnerprogrammets uppsägningspolicy

Wix kan, efter eget gottfinnande, upphäva eller säga upp en deltagares medlemskap i Partnerprogrammet, inklusive alla förmåner som en deltagare tar del av inom Partnerprogrammet, när som helst, med eller utan föregående meddelande, om vi efter eget gottfinnande finner att deltagaren har brutit mot dessa användarvillkor för Partnerprogrammet, Wix användarvillkor eller användarvillkoren för Wix Marketplace, inklusive, utan begränsning, med avseende på deltagare som har flera fall av återbud, som anses ha uppvisat misstänkt beteende, har anknytning till konton med återkrav och vars inskickade hemsidor konsekvent avvisats av hemsidornas ägare.

 

ÖVERTRÄDELSE AV NÅGRA AV DESSA VILLKOR, WIX ANVÄNDARVILLKOR ELLER VILLKOREN FÖR WIX MARKETPLACE ELLER NÅGOT DOKUMENT INKORPORERAT HÄR KAN RESULTERA I OMEDELBAR UPPSÄGNING AV DITT DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET, MED ELLER UTAN MEDDELANDE. DU GODKÄNNER ATT DELTA I PROGRAMMET PÅ DIN EGEN RISK OCH KOSTNAD.

10. Konfidentialitet

Wix kan, som ett resultat av deltagarens deltagande i Partnerprogrammet, lämna ut viss konfidentiell information till deltagaren (häri kallad "konfidentiell information"). Konfidentiell information ska inte innehålla information som: (a) tidigare har varit känd för den andra parten utan skyldighet att lita på eller utan att bryta mot villkoren; (b) offentliggörs (annat än av deltagaren) antingen före eller efter deltagarens mottagande av sådan information, (c) krävs för att avslöjas av den andra parten enligt lag eller genom beslut från en domstol eller liknande rättsligt eller administrativt organ.

 

Deltagaren ska alltid hålla sådan konfidentiell information i strikt förtroende och ska inte använda sådan konfidentiell information för något annat syfte än vad som rimligen kan vara nödvändigt för att fullgöra sina uppgifter enligt dessa villkor utan Wix föregående skriftliga medgivande. Dessa sekretessförpliktelser är tillägg till och inte i stället för de som anges i Villkoren, som är införlivade häri.

11. Deltagarens skyldigheter

11.1 Genom att delta i Partnerprogrammet representerar och garanterar deltagaren Wix följande:

11.1.1 Genom att använda de tjänster som erbjuds av Wix och de förmåner som tillhandahålls inom Partnerprogrammet kommer deltagaren att utföra alla sina aktiviteter (i) i full överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och regler, inbegripet men inte begränsat till sekretess och dataskyddslagar (inklusive, utan begränsning), TCPA, GDPR, CCPA och andra tillämpliga dataskyddsbestämmelser); och (ii) på ett sådant sätt att deltagaren ska undvika vilseledande, bedrägliga eller oetiska metoder och inte på något sätt tala nedsättande om Wix eller dess plattform eller någon av de tjänster eller produkter som erbjuds av Wix.

 

11.1.2 Deltagaren har, och ska på egen bekostnad upprätthålla, alla lagstadgade och juridiska licenser och certifieringar, statliga eller andra, nödvändiga för att deltagaren, dess anställda, ombud och distributörer ska kunna använda Wix tjänster och de förmåner som tillhandahålls enligt Partnerprogrammet.

12. Inga säkerheter eller garantier

Partnerprogrammet garanterar dig ingen vinst, intäkter, besparingar, försäljning, affärsmöjligheter eller på annat sätt framgång.

 

Alla tvister som uppstår från eller är knutna till Partnerprogrammet och alla deltagare, individer, företag eller webbplatsägare är endast de berörda parternas ansvar. Du avstår härmed från alla rättigheter eller anspråk som du kan ha, nu eller i framtiden, i samband med eventuella tvister mellan dig och någon deltagare, webbplatsägare, bidragsgivare eller annan individ eller företag i samband med Partnerprogrammet och eventuella fördelar däri, inklusive men inte begränsat till intäktsandelen. Du godkänner härmed och erkänner att Wix inte kommer att hållas ansvarigt för några skador, förluster eller anspråk som uppstår från eller relaterar till Partnerprogrammet. 

 

Vi tillhandahåller Partnerprogrammet (och alla delar eller funktioner eller fördelar därav) ”i befintligt skick” utan några som helst garantier, vilken inkluderar underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, särskild ändamålsenlighet, fackmannamässig prestation, icke-intrång eller annan garanti – i den utsträckning lagen tillåter. Vi garanterar inte specifikt eller garanterar att Partnerprogrammet (eller någon del eller funktion eller fördel därav) kommer att tillhandahållas i enlighet med dina önskemål eller instruktioner. Du godkänner och erkänner härmed att Partnerprogrammet och alla fördelar eller funktioner däri kan tillhandahållas av Wix, efter eget gottfinnande, baserat på tillgängliga resurser, begränsningar, inskränkningar och andra affärsfaktorer eller liknande faktorer.

 

Partnerprogrammet (och alla delar eller funktioner eller fördelar därav) kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser och/eller plattformar (tillsammans ”Tredjepartswebbplatser”). Dessa tredjepartssajter ägs, kontrolleras och/eller underhålls enbart av tredje parter över vilka Wix inte har någon kontroll. Följaktligen avsäger sig Wix uttryckligen och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för (i) tredje parts webbplatser som visas på eller inom Partnerprogrammet, eller (ii) de produkter eller tjänster som tillhandahålls av, tillgängliga via eller annonseras på tredje parts webbplatser, tillgänglig via Partnerprogrammet, eller allt innehåll, material eller all information därav. Implementeringen av tredjepartswebbplatser inom partnerprogrammet innebär inte att Wix godkänner vad gäller tredje part, innehåll från tredje part eller produkter eller tjänster från tredje part.

 

WIX LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER VAD GÄLLER DE RESULTAT ELLER FÖRDELAR SOM KAN UPPNÅS MED HJÄLP AV DELTAGANDE I WIX PARTNERPROGRAM, OCH INGEN INFORMATION, RAPPORT, RÅD ELLER FÖRDEL SOM DU FÅR FRÅN WIX ELLER VIA WIX PARTNERPROGRAM SKA KOMMA ATT UTGÖRA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN FASTSTÄLLS I DESSA VILLKOR. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD FRÅN WIX ELLER DESS BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE SKA KOMMA ATT UTGÖRA NÅGON GARANTI. YTTERLIGARE GER WIX INGEN GARANTI FÖR NÅGRA TJÄNSTER SOM UTFÖRS GENOM NÅGON TREDJE PART, ELLER AV NÅGON TREDJE PART I FÖRBINDELSE MED WIX TJÄNSTER, OCH DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT SÅDANA TREDJEPARTSTRANSAKTIONER UTFÖRS HELT PÅ EGEN RISK.

13. Skadeersättning

Utöver din skadeståndsskyldighet enligt Wix villkor och Wix Marketplace villkor samtycker du till att försvara, ersätta och hålla Wix, dess befattningshavare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, dotterbolag och ombud, skyddade från och mot alla anspråk, skador, förpliktelser, förluster, skyldigheter, kostnader, skulder och utgifter (inklusive advokatavgifter) som uppstår till följd av (i) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, egendom eller sekretessrätt, till följd av ditt deltagande i Partnerprogrammet; (ii) alla avtal som undercknats med dina kunder i samband med till Wix tjänster; (iii) alla utelämnanden eller felaktigheter i dina annonser och/eller ditt reklammaterial gentemot dina kunder i samband med Wix tjänster; och (iv) varje överträdelse av dessa villkor, inklusive, utan begränsning, de utfästelser eller garantier som du har gjort eller bristande efterlevnad av något rättsligt eller lagstadgat krav.  Denna punkt ska inte tolkas för att begränsa eller utesluta, och ska ses som ett tillägg till, alla andra anspråk eller åtgärder som Wix kan hävda i eget kapital eller enligt lag.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER WIX, DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, AKTIEÄGARE OCH AFFILIATES VARA ANSVARIGA GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR EVENTUELLA KONSEKVENSER, INDIREKTA, SPECIELLA, PUNITIVA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, OAVSETT OM DET ÄR FÖRUTSÄGBART ELLER OFÖRUTSÄGBART, BASERAT PÅ ANSPRÅK FRÅN DELTAGARE ELLER DERAS KUNDER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSPRÅK PÅ FÖRLUST AV DATA, GOODWILL, INTÄKTER, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER LÖSNINGARNA, AVBROTT I ANVÄNDNING ELLER TILLGÄNGLIGHET AV DATA, STOPP AV ANNAT ARBETE ELLER NEDSKRIVNING AV ANDRA TILLGÅNGAR) ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, AVTALSBROTT, FELPRESENTATION, FÖRSVARSFRÅGOR, STRIKT ANSVAR I SKADA ELLER ANNAT.                           [...] AKTIEÄGARE OCH DOTTERBOLAG ATT HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SÄRSKILDA, PUNITIVA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, OAVSETT OM DE ÄR FÖRUTSÄGBARA ELLER OFÖRUTSÄGBARA, BASERAT PÅ ANSPRÅK FRÅN DELTAGARE ELLER DERAS KUNDER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSPRÅK PÅ FÖRLUST AV DATA, GOODWILL, INTÄKTER, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER LÖSNINGARNA, AVBROTT I ANVÄNDNING ELLER TILLGÄNGLIGHET AV DATA, STOPP AV ANNAT ARBETE ELLER NEDSKRIVNING AV ANDRA TILLGÅNGAR) ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, AVTALSBROTT, FELPRESENTATIONER, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR I SKADA ELLER ANNAT.