top of page

Wix Partnerprogram Användarvillkor

Uppdaterad: 1 juli 2022

Välkommen till Wix Partnerprogram ("Partnerprogrammet")!

1. Introduktion

Dessa villkor för Wix Partnerprogram ("villkoren för Partnerprogrammet") är ett juridiskt avtal av och mellan Wix.com Ltd. (tillsammans med dess globala dotterbolag - "Wix" eller "oss" eller "vi") och varje medlem i Partnerprogrammet (nedan kallat "du" eller "din" eller som "användare" eller "Deltagare") och anger villkoren som styr ditt deltagande i Partnerprogrammet.

 

DITT DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR FÖR PARTNERPROGRAMMET, SOM HÄRMED INFÖRLIVAR WIX ANVÄNDARVILLKOR, SEKRETESSSPOLICY OCH WIX MARKETPLACE ANVÄNDARVILLKOR GENOM HÄNVISNING (TILLSAMMANS “VILLKOREN”), OCH BEKRÄFTELSE PÅ ATT DU HAR LÄST OCH ACCEPTERAT DESSA VILLKOR. I HÄNDELSE AV MOTSÄGELSE ELLER INKONSEKVENS MELLAN PARTNERPROGRAMMETS VILLKOR OCH WIX ANVÄNDARVILLKOR, WIX MARKETPLACE ANVÄNDARVILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICY, SKALL PARTNERPROGRAMMETS VILLKOR GÄLLA MED AVSEENDE PÅ SÅDAN KONFLIKT. DU GODKÄNNER ATT GRANSKA VILLKOREN PERIODISKT FÖR ATT VARA MEDVETEN OM ALLA ÄNDRINGAR, OCH DITT FORTSATTA DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIN ANVÄNDNING AV PARTNER-ÖVERSIKTEN OCH FÖRMÅNER I PARTNERPROGRAMMET, SKALL ANSES VARA DITT SLUTGILTIGA GODKÄNNANDE AV SÅDANA MODIFIERADE VILLKOR. VERSALISERADE TERMER SOM ANVÄNDS HÄR FÅR, OM INGET ANNAT DEFINIERAS, DEN BETYDELSE SOM TILLSKRIVS DEM I WIX ANVÄNDARVILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICY.

 

Dessa villkor för Partnerprogrammet är från början framtagna och skrivna på engelska och har översatts till andra språk för att underlätta för dig. Skulle en översatt (icke-engelsk) version av villkoren på någon punkt strida mot den engelska versionen är det den engelska versionen som ska gälla med avseende på sådan motsägelse.

2. Beskrivning av Partnerprogrammet

När du registrerar dig och deltar i Partnerprogrammet kan du upptäcka möjligheter att optimera och utvidga din verksamhet genom olika resurser och verktyg som är utformade för att hjälpa dig att möta dina affärsbehov.

2.1 Deltagande i Partnerprogrammet 

Byråer, frilansare och andra företag som bygger webbplatser åt kunder kan delta i Partnerprogrammet på begäran och godkännande av Wix genom att registrera sig via Partner-översikten på sitt Wix-konto (“Deltagare)”.

2.2 Förmåner i Partnerprogrammet

När du registrerar dig och deltar i Partnerprogrammet kan du vara berättigad till vissa förmåner som är utformade för att hjälpa din verksamhet att växa, eftersom sådana förmåner erbjuds av Wix på https://support.wix.com/en/article/wix-partners-levels-in-the-partner-program som kan ändras från tid till annan och enligt villkoren som anges häri ("Partnerförmånerna").

 3. Lås upp förmåner genom att tjäna poäng

Du kan få tillgång till specifika förmåner som erbjuds av Wix via Partnerprogrammet genom att tjäna erforderligt poängsaldo som behövs för att nå en Partner-nivå (enligt nedan). Varje Partner-nivå låser upp angivna förmåner som är tillgängliga för dig som deltagare så länge du behåller det erforderliga poängsaldot, med förbehåll för dessa villkor. Eventuella ändringar av ditt poängsaldo vid en viss tidpunkt kan leda till en ändring av din Partner-nivå och därmed de förmåner du är berättigad att få. 

3.1 Vilka är nivåerna i Partnerprogrammet?

Partnerprogrammet innehåller följande nivåer som kan låsas upp genom att tjäna poäng:

  • Utforskare: 0-300 poäng

  • Pionjär: 400-900 poäng

  • Kreatör: 1000-1900 poäng

  • Ikon: 2000-4900 poäng

  • Legend: 5000+ poäng

 

Du kan nå en Partnerprogram-nivå genom att tjäna tillämpligt poängsaldo enligt ovan. Varje Partnerprogram-nivå kommer att avgöra din behörighet att få vissa förmåner, eftersom dessa förmåner erbjuds av Wix på https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels, som kan ändras då och då.

 

De förmåner du har åtkomst till via din Partnerprogram-nivå kommer att återspeglas i fliken Förmåner på Partner-översikten på ditt Wix-konto. Partner-nivåerna, inklusive metoder för att tjäna poäng, det poängsaldo som krävs för varje Partner-nivå och de förmåner som ingår, kan uppdateras och/eller ändras från tid till annan efter Wix eget gottfinnande. 

3.2 Hur tjänar man poäng?

3.2.1 Varje Premium-hemsida som du skapar hos Wix och lägger till på ditt konto ger dig 100 poäng. Till exempel kommer en deltagare med 50 live Premiumsidor på sitt Wix-konto att ha ett poängsaldo på 5 000 poäng. 

 

3.2.2 Varje Wix Premiumsida som du skapar med Editor X och lägger till på ditt konto ger dig 300 poäng. Till exempel kommer en deltagare med 50 live Premiumsidor skapade med Editor X på sitt Wix-konto att ha ett poängsaldo på 15 000 poäng.

 

3.2.3 Det totala antalet Wix Premium- eller Editor X-premiumsidor som lagts till på ditt konto kommer att synas på din Partner-översikt. 

 

3.2.4 Premium- eller Editor X-Premiumhemsidan du bygger kommer att ge dig poäng oavsett om du ursprungligen köpte den med ett årligt eller månatligt Wix-paket.

3.2.5 Premium- eller Editor X-Premiumhemsidan du bygger kommer att ge dig poäng oavsett om du köpt den med kupong, presentkort eller rabatt.

3.2.6 När mer än en deltagare eller Wix-användare anges som medarbetare på en Wix Premium-hemsida kan högst två (2) av dessa vara berättigade att räkna Wix Premium-hemsidan till sin kvalificering för Premier Partner-förmåner. 

3.2.7 Poäng för Premium- eller Editor X-Premiumhemsidor som byggts genom ditt eget Wix-konto krediteras ditt Wix-konto automatiskt efter att Wix mottagit betalning för Premium- eller Editor X-Premiumpaketet som köpts i samband med den aktuella hemsidan.

 

Poäng för Premium- eller Editor X-Premiumhemsidor som du har bidragit till att bygga utanför ditt eget Wix-konto kommer att krediteras ditt Wix-konto först efter att du har skickat en begäran om att krediteras dessa poäng via formuläret "Skicka in en hemsida byggd utanför ditt konto", som finns under startfliken på din Partner-översikt. Du kommer inte att kunna skicka in ett formulär och begära poäng för någon Wix Premium- eller Editor X-Premiumsida som du inte har bidragit till att bygga.  Observera att du, för att vara berättigad att ta emot intäktsandelar på en viss hemsida, måste vara den första ägaren till den hemsidan, enligt beskrivningen nedan. 

 

Du kommer att förlora poäng för varje Wix Premium- eller Editor X-Premiumhemsida som inte förnyas eller som annulleras på annat sätt. Till exempel, om en av dina Premiumhemsidor inte förnyas eller om den tas bort kommer ditt poängsaldo att sjunka med 100 poäng, enligt beskrivningen nedan. 

 

3.2.8 Du kan vara berättigad att tjäna poäng genom Partnererbjudanden: Deltagare som köpt aktiveringskuponger för Premiumpaket från Wix enligt ett godkänt och genomfört bulkköp eller en beställning av abonnemang och tjänster, berörs av dessa villkor och kan i förekommande fall (vart och ett ett "Partner-avtal") genom vårt Partnerteam få poängen som erhållits för dessa köpta Premiumhemsidor, så länge de Premiumhemsidor som köpts som en del av ett Partneravtal aktiverats och gått live med hjälp av aktiveringskuponger. Observera att hemsidor som köpts via Partnererbjudanden inte är kvalificerade för intäktsandelar.

 

3.2.9 Poäng har inget kontantvärde och kan inte överföras, överlåtas eller lösas in för några Wix-produkter eller -tjänster.

3.3 Vad händer om mitt poängsaldo går ner?

3.3.1 När som helst kan ditt poängsaldo ändras, vilket påverkar din Partnerprogram-nivå. Varje ökning eller minskning av poängsaldot kan leda till att du sjunker eller stiger till en ny Partner-nivå och därmed får eller förlorar du alla förmåner som är kopplade till din tidigare Partner-nivå. 


3.3.2 Ändringar av poängsaldot kan också påverka ditt berättigande att delta i och använda Wix Marketplace. Om en minskning av poängsaldot får dig att sjunka till en Partner-nivå som inte omfattar åtkomst till Wix Marketplace som en förmån, kommer du att förlora åtkomsten till Wix Marketplace. I sådana fall kommer du inte att förlora några hänvisningar som du fick via Wix Marketplace innan du förlorade Wix Marketplace-åtkomst; du kommer dock inte att få några ytterligare eller nya hänvisningar om du inte tjänar de poäng som krävs för att låsa upp Wix Marketplace-åtkomst igen. Din behörighet för och användning av Wix Marketplace regleras alltid av Wix Marketplace användarvillkor, som kan ändras då och då.

4. Var kan jag se nuvarande poängsaldo, Partnerprogram-nivå eller Partnerpaket? 

Du kan se ditt aktuella poängsaldo, din Partnerprogram-nivå eller ditt Partnerpaket via fliken Start på Partner-översikten på ditt Wix-konto eller i sektionen Partnerprogram på ditt Wix-konto.

 

Observera att vissa förmåner som ingår i angivna Partnerprogram-nivåer och/eller Partnerpaket kan skilja sig och kan omfattas av ytterligare villkor, inklusive men inte begränsat till Wix Marketplace. När du går med i och använder Wix Marketplace godkänner du Wix Marketplace användarvillkor

5. Tillgång till Wix Marketplace

Deltagare som är Premier Partners kan också vara berättigade att ansöka om att delta i Wix Marketplace, vilket ger dem en möjlighet att utvidga sin verksamhet genom att matchas med Wix-användare som potentiella kunder. Efter en deltagares ansökan till Wix Marketplace styrs behörighet och godkännande att delta av Wix Marketplace användarvillkor. Genom att ansöka, delta och använda Wix Marketplace godkänner deltagarna Wix Marketplace användarvillkor

6. Intäktsandelar

Deltagare som når Partnerprogram-nivån Legend kan också bli berättigade att tjäna intäktsandelar från Wix för intäkter som genereras från köp av Wix Premium-hemsidor som ägs av deltagaren medan de är registrerade i Partnerprogrammet, enligt villkoren som anges nedan (”Intäktsandelar"): 

6.1 Berättigande till intäktsandelar

En deltagare kan bli berättigad att tjäna intäktsandelar enligt vad som anges häri efter att ha tjänat de poäng som krävs för att låsa upp Partnerprogram-nivån Legend (var och en "kvalificerad deltagare"). 

 

Du kan förlora din status som behörig deltagare och ditt berättigande att tjäna eller ta emot intäktsandelar enligt följande: (a) om du blivit berättigad till intäktsandelar och en minskning av ditt poängsaldo får dig att sjunka till en Partner-nivå som är under "Legend"-nivån för Partnerprogrammet; och/eller (b) i händelse av att du blev berättigad till intäktsdelning när ditt Partnerpaketavtal upphör eller avslutas (i tillämpliga fall). 

 

Wix garanterar inte att intäktsandelar kommer att vara tillgängliga för användning på någon särskild plats eller något särskilt språk. Intäktsandelar är för närvarande avsett för deltagare i Partnerprogrammet som kan använda dessa funktioner och förmåner på engelska. 

6.2 Beräkning av intäktsandelar 

Wix kommer att betala varje kvalificerad deltagare tjugo procent (20 %) av de kvalificerade intäkterna (enligt hur termen definieras nedan) som Wix erhåller från det ursprungliga köpet och för alla årliga förnyelser av varje kvalificerad hemsida, förutsatt att den kvalificerade deltagaren är den första ägare till den kvalificerade hemsidan från och med datumet då den först skapas (hädanefter "första ägaren").  Intäktsandelar ska endast betalas för Wix Premium-hemsidor som köpts för det då gällande fulla priset som erbjuds av Wix på Wix webbplats eller kvalificerad 50 % rabatt på försäljning som erbjuds av Wix till alla användare (“Kvalificerad försäljning”).

 

I “Kvalificerade paket” ingår ej: 

 

(a) någon Wix Premium-hemsida som lagts till på den kvalificerade deltagarens Partnerkonto som köpts med en rabattkod och/eller kupong, med undantag för kvalificerad försäljning. 

 

(b) någon Wix Premium-hemsida som lagts till den kvalificerade deltagarens Partnerkonto som köpts i bulk som en del av en Partneraffär eller bulkaffär, eller en annan transaktion där sådana Wix Premium-hemsidor köpts med rabattkoder från Wix. 

 

(c) någon Wix Premium-hemsida som lagts till den berättigade deltagarens Partnerkonto och som ursprungligen köpts på ett datum då deltagaren inte var kvalificerad deltagare. 

 

(d) någon Wix Premium-hemsida som läggs till den kvalificerade deltagarens Partnerkonto som har en abonnemangsperiod på mindre än ett år. 

 

(e) någon Wix Premium-hemsida som läggs till den kvalificerade deltagarens Partnerkonto som inte är aktiv under en period av minst trettio (30) dagar från det datum Wix tog emot betalningen för det ursprungliga köpet av Wix Premium-hemsidan. 

 

(f) någon Wix Premium-hemsida som läggs till den berättigade deltagarens Partnerkonto där den berättigade deltagaren inte är den första ägaren. För att undvika tvivel, om den Kvalificerade deltagaren inte är den första ägaren till Wix Premium-hemsidan kommer en sådan Wix Premium-hemsida inte att betraktas som en kvalificerad hemsida i syfte att beräkna den kvalificerade deltagarens intäktsandel.

 

(g) G-Suite, Ascend, App-uppgraderingar och andra dylika köp kvalificerar inte för intäktsdelning.

 

”Berättigad intäktsandel” avser faktiska intäkter som genereras av Wix från köpet av ett kvalificerat paket, exklusive skatter, valutakurser och andra statliga avgifter av något slag som kan komma att införas; värdavgifter; tredjepartsavgifter; återbetalningar eller rabatter för fakturering eller behandling; samt belopp som betalats av Wix i samband med återförsäljning av Wix av alla funktioner som ingår i något kvalificerat paket).

 

En kvalificerad deltagare som också är den första ägaren till en kvalificerad hemsida kommer fortsätta att tjäna intäktsandelar om en sådan kvalificerad hemsida har överförts till en kund eller tredje part eller om en kvalificerad hemsida som de skapat uppgraderas till ett årligt, tvåårigt eller treårigt Premiumpaket.

 

Beräkning av intäktsandelar kommer att ske den första dagen i varje kalendermånad för alla kvalificerade paket som köpts under föregående kalendermånad (”beräkningsdatum”). 

 

Varje kvalificerad deltagare kan se sina kvalificerade hemsidor och eventuella intäktsandelar som den kvalificerade deltagaren tjänar i samband därmed, genom att titta på den kvalificerade deltagarens Partner-översikt.

6.3 Betalning av intäktsandelar 

Varje kvalificierad deltagare kommer att få intäktsandelar på kvalificerade intäkter varje månad inom fyrtiofem (45) dagar från beräkningsdatumet (vardera ett ”Betalningsdatum”).

 

Intäktsandelar ska betalas till dig på betalningsdatum via en betalningsplattform från tredje part. Innan en kvalificerad deltagare tar emot betalning av intäktsandelar måste hen koppla sitt betalningskonto till en sådan tredjepartsplattform via sin Partner-översikt.

 

 Kvalificerad deltagares intäktsandelar för månaden måste vara lika med minst 200 USD för att du ska få betalning av intäktsandelarna på tillämpligt betalningsdatum för aktuell månad. Om en kvalificerad deltagares intäktsandel för månaden är mindre än 200 USD ska den kvalificerade deltagares intäktsandel för den månaden överföras och betalas ut under nästa månad då saldot är minst 200 USD. Observera att kvalificerade Partners kan anpassa sina tröskelvärden till ett belopp som är högre än 200 USD, som beskrivs här

 

Varje kvalificerad deltagare har rätt att bestrida betalning av intäktsandel genom att förse Wix med uppgifter som stöder ett sådant tvisteanspråk inom femton (15) dagar från betalningsdagen. I händelse av en tvist ska parterna i skälig grad samarbeta för att granska och lösa en sådan tvist och, om Wix bedömer att en sådan tvist är giltig, ska Wix enligt eget gottfinnande betala den kvalificierade deltagaren ett belopp som överensstämmer med parternas uppgörelse. Om en sådan tvist inte görs av dig inom tillämplig 15-dagarsperiod ska intäktsandelen betraktas som accepterad och Wix har inget ytterligare ansvar med avseende på betalningen av intäktsdelningen. 

7. Ändringar och avslutning av Partnerprogrammet

Wix har rätt att efter eget gottfinnande ändra, uppdatera, stänga av eller avsluta Partnerprogrammet, eller någon del därav, från tid till annan, inklusive, men inte begränsat till, Partner-förmånerna, Premier Partner-förmånerna och/eller intäktsdelningen, med eller utan föregående meddelande till deltagarna. Wix kan, efter eget gottfinnande, upphäva eller säga upp en deltagares medlemskap i Partnerprogrammet, inklusive alla förmåner som en deltagare tar del av inom Partnerprogrammet, när som helst, med eller utan föregående meddelande, om vi efter eget gottfinnande bestämmer att deltagaren har brutit mot dessa användarvillkor för Partnerprogrammet, Wix användarvillkor eller användarvillkoren för Wix Marketplace, inklusive, utan begränsning, med avseende på deltagare som har flera fall av återbud, som anses ha uppvisat misstänkt beteende, har anknytning till konton med återkrav och vars inskickade hemsidor konsekvent avvisats av hemsidornas ägare.

 

ÖVERTRÄDELSE AV NÅGRA AV DESSA VILLKOR, WIX ANVÄNDARVILLKOR ELLER VILLKOREN FÖR WIX MARKETPLACE ELLER NÅGOT DOKUMENT INKORPORERAT HÄR KAN RESULTERA I OMEDELBAR UPPSÄGNING AV DITT DELTAGANDE I PARTNERPROGRAMMET, MED ELLER UTAN MEDDELANDE. DU GODKÄNNER ATT DELTA I PROGRAMMET PÅ DIN EGEN RISK OCH KOSTNAD.

8. Deltagaransvar

8.1 Efterlevnad av lagar

När du går med och deltar i Partnerprogrammet och använder de Partnerförmåner som Wix erbjuder inom Partnerprogrammet (a) kommer deltagaren att utföra alla sina aktiviteter i full överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, författningar, regler, förordningar och direktiv, inklusive men inte begränsat till integritets- och dataskyddslagar (inklusive, utan begränsning, TCPA, GDPR, CCPA och andra tillämpliga dataintegritetsbestämmelser) (sammantaget de "Tillämpliga lagarna"); (b) Deltagaren ska erhålla och underhålla, på egen bekostnad, alla regulatoriska och juridiska licenser och certifieringar, statliga eller på annat sätt, som krävs för att deltagaren, dess anställda, agenter och distributörer ska kunna använda Partnerförmånerna och/eller Premier Partner-förmånerna, och för att i övrigt delta i Partnerprogrammet; och (c) Deltagaren ska undvika bedräglig, vilseledande eller oetisk praxis och inte förringa Wix eller dess plattform eller någon av de tjänster eller produkter som erbjuds av Wix på något sätt.

8.2 Deltagarens användning av Wix Payments

I händelse av att deltagaren kopplar Wix Payments till deltagarens Partnerkonto för att ta emot betalningar från deltagarens kunder, förstår och samtycker deltagaren till att Wix Payments endast kan användas för att fakturera kunder för följande godkända typer av tjänster som utförs av deltagaren: (a) Annonsering & E-postmarknadsföring; (b) Animation, video, fotografi, 3D-modellering; (c) Varumärkesutveckling; (d) Design och utveckling av online-/e-handelsbutik, mobilhemsida; (e) Grafisk design; (f) Reklam och marknadsföring; (g) SEO; (h) Skapande av visuellt innehåll; (i) Webbanalys; (j) Webbdesign, UX/UI; (k) Webbutveckling, programmering; (l) Underhåll av webbplats/webbshop; och (m) Skriftligt innehåll och UX-texter (tillsammans "Godkända Wix-betalningstjänster för Partners"). Om deltagaren utför andra typer av tjänster för deltagarens kunder, som inte är godkända Wix Payments Services for Partners, måste deltagaren använda en alternativ betalningsleverantör för att fakturera kunder för sådana tjänster. Genom att använda Wix Payments godkänner deltagarna Wix Payments användarvillkor .

8.3 Deltagares marknadsföringsaktivitet

I händelse av att deltagaren ägnar sig åt någon reklam- och/eller marknadsföringsaktivitet av Wix eller i samband med Deltagarens användning av Wix ("Deltagares marknadsföring") samtycker deltagaren till att: (a) följa alla tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till dem som styr e-postmarknadsföring, "opt in" och samtycke till e-postmarknadsföring, "opt out" och avregistrering av e-postmarknadsföring och spam; (b) inte kränker någon tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter; (c) inte använda Wix varumärken på ett sätt som nedsätter eller förvränger Wix eller orsakar förvirring för deltagarens eller Wix kunder; och (d) följa alla riktlinjer och krav som styr användningen av Wix varumärken, som utarbetats av Wix och ändras från tid till annan.

8.4 Konfidentialitet

Wix kan, som ett resultat av deltagarens deltagande i Partnerprogrammet, lämna ut viss konfidentiell information till deltagaren (häri kallad "konfidentiell information"). Konfidentiell information ska inte inkludera information som deltagaren kan visa genom skriftlig dokumentation är: (i) redan känd för deltagaren vid tidpunkten för avslöjandet, eller är allmänt tillgänglig vid tidpunkten för avslöjandet; (ii) blir allmänt känd för allmänheten efter avslöjande utan någon handling eller underlåtenhet från deltagarens sida i strid med detta avtal; (iii) avslöjas för deltagaren av en tredje part som inte bryter mot en konfidentiell skyldighet; eller (iv) utvecklades, är eller kommer att utvecklas oberoende av deltagaren utan användning av den konfidentiella informationen.

 

Deltagaren ska alltid behålla och hålla den konfidentiella informationen strikt konfidentiell och ska inte använda sådan konfidentiell information i något syfte utan Wix skriftliga medgivande i förväg, förutom vad som rimligen kan vara nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter enligt villkoren, eller som krävs enligt lag, förordning eller order från en domstol med vederbörlig jurisdiktion (men under förutsättning att, om det är lagligt tillåtet, deltagaren kommer att ge Wix omedelbart skriftligt meddelande om ett sådant krav eller domstolsbeslut och kommer att vidta rimliga ansträngningar för att säkerställa endast ett minimum avslöjande av konfidentiell information efter behov).

9. Inga säkerheter eller garantier

Partnerprogrammet garanterar inte deltagarna någon vinst, intäkter, besparingar, försäljning, affärsmöjligheter eller på annat sätt framgång.

 

Alla tvister som uppstår från eller relaterar till Partnerprogrammet och alla deltagare, individer, företag eller webbplatsägare är de enda berörda parternas ansvar. Varje deltagare avstår härmed från alla rättigheter eller anspråk de kan ha, nu eller i framtiden, i samband med eventuella tvister mellan dig och någon deltagare, hemsideägare, medarbetare eller annan individ eller företag i samband med Partnerprogrammet och eventuella förmåner däri, inklusive men inte begränsat till intäktsdelningen. Du godkänner härmed och bekräftar att Wix inte kommer hållas ansvarigt för några skador, förluster eller anspråk som uppstår från eller är kopplade till Partnerprogrammet. 

 

Vi tillhandahåller Partnerprogrammet (och alla delar eller funktioner eller fördelar därav) ”i befintligt skick” utan några som helst garantier, vilken inkluderar underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, särskild ändamålsenlighet, fackmannamässig prestation, icke-intrång eller annan garanti – i den utsträckning lagen tillåter. Vi påstår eller garanterar inte att Partnerprogrammet (eller någon del eller funktion eller förmån därav) kommer att tillhandahållas i enlighet med dina önskemål eller instruktioner. Varje deltagare godkänner och bekräftar härmed att Partnerprogrammet och alla förmåner eller funktioner däri kan tillhandahållas av Wix, efter eget gottfinnande, baserat på tillgängliga resurser, begränsningar, restriktioner och andra affärsfaktorer eller liknande faktorer.

 

Partnerprogrammet (och alla delar eller funktioner eller förmåner därav) kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser och/eller plattformar (tillsammans ”Tredjepartswebbplatser”). Dessa Tredjepartswebbplatser ägs, kontrolleras och/eller underhålls enbart av tredje parter över vilka Wix inte har någon kontroll. Följaktligen avsäger sig Wix uttryckligen och kommer inte att ha någon skyldighet eller något ansvar för (i) tredjepartswebbplatser som visas på eller inom Partnerprogrammet, eller (ii) de produkter eller tjänster som tillhandahålls av, tillgängliga via eller annonseras på tredjepartswebbplatser tillgängliga via Partnerprogrammet, eller allt innehåll, material eller all information därav. Implementeringen av tredjepartswebbplatser inom Partnerprogrammet innebär inte något godkännande från Wix vad gäller tredje part, innehåll från tredje part eller produkter eller tjänster från tredje part.

 

WIX LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER VAD GÄLLER DE RESULTAT ELLER FÖRMÅNER SOM KAN UPPNÅS MED HJÄLP AV DELTAGANDE I WIX PARTNERPROGRAM, OCH INGEN INFORMATION, RAPPORT, RÅD ELLER FÖRMÅN SOM DU FÅR FRÅN WIX ELLER VIA WIX PARTNERPROGRAM SKA KOMMA ATT UTGÖRA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN FASTSTÄLLS I DESSA VILLKOR. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD FRÅN WIX ELLER DESS BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE SKA KOMMA ATT UTGÖRA NÅGON GARANTI. YTTERLIGARE GER WIX INGEN GARANTI FÖR NÅGRA TJÄNSTER SOM UTFÖRS GENOM NÅGON TREDJE PART, ELLER AV NÅGRA TREDJE PARTER I FÖRBINDELSE MED WIX TJÄNSTER, OCH DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT SÅDANA TREDJE PARTS TRANSAKTIONER UTFÖRS HELT PÅ EGEN RISK.

10. Skadeersättning

Förutom din skyldighet till skadestånd enligt Wix villkor och Wix Marketplace villkor samtycker du till att försvara, ersätta och hålla Wix, dess befattningshavare, styrelseledamöter, aktieägare, anställda, dotterbolag och ombud, skyddade från och mot alla anspråk, skador, förpliktelser, förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive advokatavgifter) som uppstår till följd av (i) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrättigheter, egendoms- eller sekretessrättigheter, till följd av ditt deltagande i Partnerprogrammet; (ii) alla avtal som undertecknats med dina kunder i samband med Wix tjänster; (iii) alla utelämnanden eller felaktigheter i dina annonser och/eller ditt reklammaterial gentemot dina kunder i samband med Wix tjänster; och (iv) varje överträdelse av dessa villkor, inklusive, utan begränsning, de utfästelser eller garantier som du har gjort eller bristande efterlevnad av något lagligt eller reglerande krav.  Denna punkt ska inte tolkas för att begränsa eller utesluta, och ska ses som ett tillägg till, alla andra anspråk eller åtgärder som Wix kan hävda i eget kapital eller enligt lag.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER WIX, DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, AKTIEÄGARE OCH DOTTERBOLAG VARA ANSVARIGA GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR EVENTUELLA KONSEKVENSER, INDIREKTA, SPECIELLA, PUNITIVA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, OAVSETT OM DET ÄR FÖRUTSÄGBART ELLER OFÖRUTSÄGBART, BASERAT PÅ ANSPRÅK FRÅN DELTAGARE ELLER DERAS KUNDER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSPRÅK PÅ FÖRLUST AV DATA, GOODWILL, INTÄKTER, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER LÖSNINGARNA, AVBROTT I ANVÄNDNING ELLER TILLGÄNGLIGHET AV DATA, STOPP AV ANNAT ARBETE ELLER NEDSKRIVNING AV ANDRA TILLGÅNGAR) ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, AVTALSBROTT, FELPRESENTATION, FÖRSVARSFRÅGOR, STRIKT ANSVAR I SKADA ELLER ANNAT. 

bottom of page