Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
webshop
bokningar
evenemang
popup
Forward: Share current page
från Certified Code
Gratis

Forward: Share current page

från Certified Code
Forward: Share via QR & to Social Channels
5.0 (2)
Gratis
Forward: Share current page Preview 0
 • 0
 • 1
 • 2

 • Översikt av Forward: Share current page

      Instant QR Code Generation: Generate a QR code for the current page with a single tap, making it effortless for users to share content.
      Efficient Social Sharing: Empower users to quickly share the current page across various social media platforms, enhancing visibility and engagement.
      Customizable Widgets: Site owners can easily place customizable widgets on any page, allowing them to match their website's design while providing seamless sharing options.
      Dynamic Page Compatibility: Seamlessly integrate widgets with dynamic pages, ensuring consistent functionality across various content types and providing a hassle-free sharing experience.
  Elevate content sharing with Forward – the ultimate widget app designed for site owners. Effortlessly generate QR codes, enable instant social sharing, and customize widgets to match your site's look. With real-time analytics and dynamic page compatibility, enhance engagement and expand your online presence.
  Tillgänglighet:Den här appen är tillgänglig över hela världen.
  Språk i appen:
  Engelska
  Du kan översätta allt innehåll i appen som visas på din hemsida till valfritt språk.

  i genomsnittsbetyg

  (BASERAT PÅ OMDÖMEN)
  20
  20
  20
  20
  20
  Sortera alla omdömen efter

  Bygg och lansera din app för fler än 230 miljoner Wix-användare