Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
webshop
bokningar
evenemang
popup
Forward: Share current page
från Certified Code
Gratis

Forward: Share current page

från Certified Code
Forward: Share via QR & to Social Channels
3.8 (6)
Gratis

Översikt av Forward: Share current page

    Instant QR Code Generation: Generate a QR code for the current page with a single tap, making it effortless for users to share content.
    Efficient Social Sharing: Empower users to quickly share the current page across various social media platforms, enhancing visibility and engagement.
    Customizable Widgets: Site owners can easily place customizable widgets on any page, allowing them to match their website's design while providing seamless sharing options.
    Dynamic Page Compatibility: Seamlessly integrate widgets with dynamic pages, ensuring consistent functionality across various content types and providing a hassle-free sharing experience.
Elevate content sharing with Forward – the ultimate widget app designed for site owners. Effortlessly generate QR codes, enable instant social sharing, and customize widgets to match your site's look. With real-time analytics and dynamic page compatibility, enhance engagement and expand your online presence.
Tillgänglighet:Den här appen är tillgänglig över hela världen.
Språk i appen:
Engelska
Du kan översätta allt innehåll i appen som visas på din hemsida till valfritt språk.

i genomsnittsbetyg

(Baserat på granskningar)
20
20
20
20
20
Sortera alla omdömen efter

Bygg och lansera din app för fler än 230 miljoner Wix-användare