Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
webshop
bokningar
evenemang
popup
Auto Savings for Plans Holders
från Certified Code
Gratis paket tillgängligt

Auto Savings for Plans Holders

från Certified Code
Offer discounts with memberships quickly
1.0 (3)
Gratis paket tillgängligt

Översikt av Auto Savings for Plans Holders

    Always offer the right discount: Automatically track changes in the user's shopping cart in real-time and apply discounts immediately.
    Personalized Plan Integration: Seamlessly integrate with members' subscription plans, accessing personalized discount configurations dashboard.
    Instant Discount Application: Swiftly apply relevant discounts to the cart, streamlining the checkout process for members and ensuring they enjoy exclusive savings.
    Effortless Membership Management: Provide a hassle-free experience for users, automatically managing and applying discounts based on their membership status and associated plans.
Meet 'Auto Savings for Plans Holders,' your new shopping ally. Compatible with Stores and Bookings, this app seamlessly integrates with Pricing Plans. As your site members shop or book services, it automatically monitors your cart, applying personalized discounts. Say hello to effortless savings tailored just for your members.
Tillgänglighet:Den här appen är tillgänglig över hela världen.
Språk i appen:
Engelska
Du kan översätta allt innehåll i appen som visas på din hemsida till valfritt språk.
Krav på hemsidan:

i genomsnittsbetyg

(Baserat på granskningar)
20
20
20
20
20
Sortera alla omdömen efter

Priser & paket

Starter-paket

Gratis

Offer discounts to all plan holders
Automatically applies discounts
Self-served and customer support
Plus-paket

$5

/månad
Everything in starter, plus:
Offer different discounts by plans
Setup conditions to apply discounts
* Priset är i USD

Bygg och lansera din app för fler än 230 miljoner Wix-användare