top of page

EFTERLEVNAD AV GDPR OCH TILLGÄNGLIGHETSFÖRESKRIFTER

Följ internationella föreskrifter

Bygg kraftfulla hemsidor med inbyggda funktioner för tillgänglighet och GDPR. Se till att hemsidorna följer World Content Accessibility Guidelines och generella dataskyddsföreskrifter.

Öppna den här sidan från en dator för att komma igång.

Inrättande av sidhuvuden och alt-text för tillgänglighet på hemsidor.
Setting headers and alt text for accessibility on websites.

Gör dina kunders hemsidor tillgängliga för alla

Visuella indikatorer

Gör det möjligt för alla besökare att navigera på kundernas hemsidor. Aktivera inbyggda indikatorer som visar muspekarens position på skärmen.

Språkidentifiering

Dina kunders hemsidor återges automatiskt på rätt språk så att skärmläsaren förstår innehållet.

Checklista för tillgänglighet

Många personer med funktionsvariationer navigerar på webben med hjälp av olika hjälpmedel. Följ vår checklista för att se till att dina kunders hemsidor är tillgängliga för alla användare.

Full tangentbordsfunktionalitet

Aktivera tillgängligt tangentbord och visuella indikatorer så att besökare som använder tangentbord kan navigera på hemsidan och hålla koll på var de befinner sig.

Automatisk DOM (document object model)

Designa dina hemsidor i vilken ordning du vill med hjälp av dra-och-släpp-verktyg. DOM-standard appliceras sedan automatiskt så att besökare som är beroende av tangentbord kan navigera på hemsidan.

Korrekt semantik

Skapa din tillgängliga hemsida med korrekt semantik inbyggd i varje element. Behåll standardinställningarna eller anpassa dem som du vill.

Smart fokusring

Smarta fokusringar dyker automatiskt upp när tangentbord används och skiftar färg för att alltid vara synliga på hemsidan.

Aria-attribut

Möjliggör tillgängliga navigeringsmarkörer som "pil" eller "knapp" i hemsidans kod för att underlätta för användare som tar hjälp av skärmläsare.

Rubriktaggar

Automatiska rubriktaggar hjälper webbläsare och skärmläsare att förstå hur hemsidan är organiserad för att kunna presentera innehållet. Det förbättrar också hemsidans SEO.

Minskade skärmrörelser

Designa dina kundhemsidor med rörelse- och scrollingeffekter utan att bekymra dig för hastigheten. Med den här funktionen sänks skärmrörelserna automatiskt för användare som aktiverat funktionen i sitt operativsystem.

Alt-text

Lägg till en textbaserad beskrivning för dina bilder för att hjälpa synskadade besökare använda hemsidan. Alt-text förbättrar också hemsidans SEO.

Tillgängliga mallar

Påbörja ditt nästa projekt med en mall som redan har all tillgänglighetsanpassning på plats. Välj bland massor av specialdesignade mallar och spara tid!

Öppna den här sidan från en dator för att komma igång.

Hemsida med pop-uppmeddelande om samtycke till cookies.

Hjälp dina kunder uppfylla GDPR-föreskrifter

Sekretesspolicy

Bygg förtroende mellan dina kunder och deras kunder. Lägg till kundens sekretesspolicy på deras hemsida så att alla besökare vet att deras uppgifter är skyddade.

Be om samtycke

GDPR gör det möjligt att lagenligt behandla besökares data genom att be om samtycke eller upprätta kontrakt.

Cookies

Alla cookies som från början placeras på din Wix-hemsida är nödvändiga cookies. Det innebär att du inte behöver be besökare om samtycke eller använda en cookie-banner ifall du enbart använder dessa cookies.

Rätten att bli bortglömd

Få hjälp med efterlevnaden av GDPR med verktyg som gör att du kommer åt och permanent kan radera besökardata.

Opt-in för prenumeranter

Lägg till en kryssruta där sidbesökare kan välja att prenumerera på nyhetsbrev eller ge sitt samtycke till en sekretesspolicy.

Öppna den här sidan från en dator för att komma igång.

Den här hemsidan är skapad med Editor X.

bottom of page