Socialt fält

från Wix

Socialt fält

Lägg till ett socialt fält på hemsidan så att dina besökare kan gå direkt till dina sociala nätverk

 

  • Låt besökare sprida ordet om din hemsida på alla sociala nätverk
  • Lägg till olika sociala ikoner och koppla dem till dina sociala medier
  • Ladda upp dina egna ikoner till det sociala fältet
  • Anpassa fältet efter hemsidans look och känsla