Restaurant Social Bar

från Wix

Funktioner

Grundläggande paket

Gratis

 

Lägg till ett socialt fält till din sida

Länka din hemsida till Facebook, Yelp, TripAdvisoe, Twitter, Instagram och mer.

 
 

Anpassa ikoner

 
 

Visa din meny på sociala medier