Pinterest Feed

från Wix

Funktioner

Grundläggande paket

Gratis

 

Visa Pinterest-pins

Visa upp alla dina Pinterest-pins på en plats på hemsidan.

 
 

Automatisk uppdatering

 
 

Dela med enkelhet

 
 

Visa kommentarer

 
 

Anpassa helt och hållet

 
 

Choose Your Layout

 
 

Set the Look for Mobile