Cookie Alert

från Wix

Cookie Alert

Din Wix-hemsida och några appar du har installerat använder automatiskt "cookies", främst i syfte att ge besökarna en mer personanpassad upplevelse. Om du bedriver din verksamhet inom EU eller på annat vis omfattas av lagar beträffande användning av cookies kan det hända att du är skyldig enligt lag att informera dina besökare om de cookies som används, och få deras samtycke till sådan användning.  

 

Appe Cookie Alert Pop-up är en enkel lösning som varnar besökare om att din hemsida använder cookies

 

  • Snabbt och lätt kan du få besökarnas samtycke till användningen av cookies på hemsidan.
  • Cookie Alert Pop-up visas endast en gång, när en besökare går in på din hemsida för första gången, och är aktiv på alla sidor.
  • Den sömlösa designen ger besökarna en liten knuff i rätt riktning utan att påverka hemsidans innehåll.
  • Anpassa appens look och känsla helt och hållet, inklusive dess text, bakgrund, färg, popup-storlek och knapp.


Cookies är små filer som lagras i webbläsare och enheter av hemsidor, för att ge besökare en mer personlig upplevelse samt för att möjliggöra andra cookie-baserade funktioner. I vissa jurisdiktioner (som t.ex. inom EU) finns lagar som reglerar användningen av cookies, hur besökarna bör meddelas om sådan användning samt hur en besökares samtycke bör erhållas. Då dessa lagstadgade krav kan variera beroende på din jurisdiktion, dina besökare och din användning rekommenderar vi att du kontrollerar vilka specifika cookies-krav som gäller för dig, för att säkerställa att du efterlever dessa krav.