Ledare inom hemsidebyggande

Grundare och VD

Marknadsföringschef

VP för design och varumärke

Grundare och CTO

Finansdirektör

VP för produkter

VP för kundlösningar

Medgrundare och VP för klientutveckling

VP Forskning och Utveckling

Personalchef

VP för chefsjurist